FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik

Efteruddannelsesprøvens indhold, rammer og omfang

Alle medarbejdere, der udøver forsikringsdistribution, skal fremover bestå en online efteruddannelsesprøve hvert 3. år

IDD-efteruddannelsesprøven er en multiple choice-test, som skal tages under forsvarlige forhold. Medarbejderen har tre forsøg til at bestå testen. Hvis han ikke består den i tre forsøg, får han karantæne i et år, før han kan gå op igen.

Medarbejdere under overgangsordningen skal senest bestå efteruddannelsesprøven den 1. oktober 2021 og herefter hvert 3. år.

Virksomheden vælger selv, om de selv ønsker at tilmelde og udsende links til deltagere via VidenBarometer®, eller om vi skal gøre det for jer. Testsystemet kan sættes op, så det automatisk varsler og indkalder deltagerne, når det er tid igen.

Læs mere om efteruddannelsesprøven

 

FU udbyder efteruddannelsesprøver på tre bilag målrettet pengeinstituttet

Vores ambition er, at I kan leve op til lovgivningens krav så smidigt og hurtigt som muligt. Rådgiveren bliver testet i de produkter, som er repræsentative for deres jobprofil. Derudover handler spørgsmålene om en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde.

Se liste over de repræsentative produkter på bilag 1, bilag 4 og bilag 5


Omfang af efteruddannelsesprøven på de tre bilag

  • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder: 38 læringsmål (max. 61 minutter – forventet 40 minutter)
  • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler: 50 læringsmål (max. 80 minutter – forventet 50 minutter)
  • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil: 63 læringsmål (max. 101 minutter – forventet 63 minutter)

 

Der er et overlap imellem efteruddannelsesprøverne på bilag 4 og 5. Hvis medarbejderen er omfattet af både bilag 4 og 5, skal man kun til prøve i bilag 5.

Efteruddannelsesprøven fås også som kompetenceafklaring, hvis I ønsker faglig udvikling i forbindelse med, at I lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Læs mere om kompetenceafklaring inkl. IDD

 

Efteruddannelsesprøve uden krav om eksamensvagt

Bekendtgørelsen stiller ikke krav om eksamensvagt. Det betyder, at I kan planlægge og gennemføre testene på IDD hvert 3. år så fleksibelt og smidigt som overhovedet muligt.

Til gengæld skal:

  • FU udarbejde retningslinjer for at afholde testen
  • Pengeinstitutterne via deres forretningsgang sikre, at de står inde for, hvem der gennemfører testen, og at retningslinjerne overholdes
  • Testen afvikles under tidspres, så deltageren ikke kan søge hjælp på alt (i snit 96 sekunder pr. spørgsmål)
  • FU løbende følge op og analysere data for at tjekke, om alt går retmæssigt til

Se også nyheden: Gode og acceptable rammer for test på IDD er på plads


Sig til hvis I vil have en demo

Vi sætter gerne en demo op på de forskellige jobprofiler til dit pengeinstitut.

Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis I ønsker en demo