Overblik over læringsaktiviteter på IDD

Se hvilke læringsaktiviteter, der dækker de forskellige emner i IDD og hvor lang tid, de vurderes at tage.

FU understøtter alle kompetencekravene på IDD med virtuel læring.

Resultatsiderne på vores træningsbaner fortæller præcist hvilken læring, den enkelte deltager har brug for, og linker direkte til relevant læring.

Se mere om forberedelse og opfølgning

 

Samlet overblik over understøttende virtuel læring på IDD profil 4 og 5 

E-learning: Aftaler og fuldmagt

Modul: En juridisk aftale (½ time)

Modul: Ugyldighed – Afsnit: Løftegivers person (1 time)

 

E-learning: Arv, skifte og uskiftet bo

Modul: Arv (½ time)

Modul: Skifte og uskiftet bo (½ time)

 

E-learning: Begunstigelse

Alle moduler (1¼ time)

 

E-learning: Behovsafdækning

Modul: Forbered din behovsafdækning (¼ time)

Modul: Behovsafdækning på kundemødet (¼ time)

 

E-learning: Forsikringsprodukter

Modul: Om forsikringsprodukter (¼ time)

Modul: Forsikringsprodukter ved sygdom (¾ time)

Modul: Forsikringsprodukter ved død (½ time)

 

E-learning: Hvidvask relateret til forsikringsformidling (½ time)

 

E-learning: PensionsInfo (½ time)

 

E-learning: Pensionsprodukter i livs- og pensionsforsikringsselskaber

Modul: Grundlag for pensionsforsikring (½ time)

 

E-learning: Pensionsprodukter i pengeinstitutter 

Modul: Livrente (¾ time)

Modul: Ratepension (¾ time)

 

E-learning: Personskat

Modul: Marginalskat (¾ time)

Modul: Personskattesystemet (¾ time)

 

E-bog: Rådgivning om liv og pension (3 timer)

 

E-learning: Sociale ydelser

Modul: Sygdom (½ time)

Modul: Folkepension (½ time)

 

E-learning: Særligt om formidling af forsikringer (½ time) 

 

E-learning: Ægtefællers pensionsrettigheder (1 time)

 

Samlede antal estimerede timer årligt: 12½ time

 

Bilag 5 understøttes desuden af 

E-learning: Nedsparing (½ time)

 

E-learning: Pension for selvstændige (½ time)

 

E-learning: Firmapension (½ time)

 

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere