FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik

Overblik over læringsaktiviteter på IDD

Se hvilke læringsaktiviteter, der dækker de forskellige emner i IDD og hvor lang tid, de vurderes at tage.

FU understøtter alle kompetencekravene på IDD med virtuel læring.

Resultatsiderne på vores træningsbaner fortæller præcist hvilken læring, den enkelte deltager har brug for, og linker direkte til relevant læring.

Se mere om forberedelse og opfølgning

 

Samlet overblik over understøttende læring på IDD profil 4 og 5

E-learning: Aftaler og fuldmagt

 • Modul: En juridisk aftale (½ time)
 • Modul: Ugyldighed – Afsnit: Løftegivers person (1 time)

 

E-learning: Arv, skifte og uskiftet bo

 • Modul: Arv (½ time)
 • Modul: Skifte og uskiftet bo (½ time)

 

E-learning: Begunstigelse

 • Alle moduler (1¼ time)

 

E-learning: Behovsafdækning

 • Modul: Forbered din behovsafdækning (¼ time)
 • Modul: Behovsafdækning på kundemødet (¼ time)

 

E-learning: Forsikringsprodukter

 • Modul: Om forsikringsprodukter (¼ time)
 • Modul: Forsikringsprodukter ved sygdom (¾ time)
 • Modul: Forsikringsprodukter ved død (½ time)

 

E-learning: Hvidvask relateret til forsikringsformidling (½ time)

 

E-learning: PensionsInfo (½ time)

 

E-learning: Pensionsprodukter i livs- og pensionsforsikringsselskaber

 • Modul: Grundlag for pensionsforsikring (½ time)

 

E-learning: Pensionsprodukter i pengeinstitutter 

 • Modul: Livrente (¾ time)
 • Modul: Ratepension (¾ time)

 

E-learning: Personskat

 • Modul: Marginalskat (¾ time)
 • Modul: Personskattesystemet (¾ time)

 

E-bog: Rådgivning om liv og pension (3 timer)

 

E-learning: Sociale ydelser

 • Modul: Sygdom (½ time)
 • Modul: Folkepension (½ time)

 

E-learning: Særligt om formidling af forsikringer (½ time) 

 

FU PODCAST

 

Samlede antal estimerede timer årligt til profil 4: 15¾ time

 

Bilag 5 understøttes desuden af 

 

Yderligere estimerede timer årligt til profil 5: 2½ time 

 

Se understøttende læring på IDD profil 1

Forberedelse via træningsbanen med personlige links til relevant læring

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere