FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik

Hvem er omfattet af IDD?

Om, en rådgiver er omfattet af IDD, afhænger af, om han eller hun rådgiver eller blot henviser

Jobfunktionen afgør, om en medarbejder er omfattet

Alle medarbejdere, som rådgiver og formidler forsikringer til deres kunder, er omfattet af IDD. Hvis en rådgiver blot henviser kunden til et samarbejdende selskab, der herefter håndterer rådgivning og distribution af forsikringer, er medarbejderne ikke omfattet af IDD.

Se overblik over, om en medarbejder er omfattet af IDD eller ikke (udarbejdet som følge af høringssvar fra FinansDanmark, den efterfølgende dialog med Finanstilsynet og ophør af Lov om Forsikringsformidling.)

De produkter, som medarbejderen formidler afgør, hvilke bilag medarbejderen er omfattet af

Bekendtgørelsen på IDD rummer 11 forskellige jobfunktioner. Medarbejderen skal kun bestå en prøve og/eller efteruddannelsesprøve på de områder, der passer til deres jobfunktioner.

Se hvilke produkter, der er repræsentative, i de tre bilag 

Omfattet af både bilag 4 og 5?

En rådgiver omfattet af både bilag 4 og 5 kan nøjes med at bestå bilag 5, da det automatisk omfatter bilag 4.


FU udbyder tre jobprofiler

Vi har undersøgt behovet i den finansielle sektor og udbyder de bilag, som vores kunder har brug for:

  • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder
  • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
  • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil