Repræsentative produkter for rådgiverens jobprofil

FU følger løbende udbuddet af produkter og markedsudviklingen og justerer indholdet, så det til enhver tid lever op til Bekendtgørelsen

Rådgiveren skal i følge Bekendtgørelsen testes i blandt andet de produkter, som er repræsentative for deres jobprofil. Det lever vores løsning naturligvis op til.

Vi følger hele tiden udbuddet af produkter og markedsudviklingen og justerer indholdet i prøver og efteruddannelsesprøver i samråd med vores eksperter, så de til enhver tid lever op til Bekendtgørelsen.

Repræsentative produkter for bilag 1

Jobprofil: Rådgivere, der distribuerer skadesforsikringer til den private kunden

 • Autoforsikring
 • Bådforsikring
 • Ejerskifteforsikring
 • Fritidshusforsikring
 • Hundeforsikring
 • Husforsikring
 • Indboforsikring
 • Rejseforsikring
 • Ulykkesforsikring

Repræsentative produkter for bilag 4

Jobprofil: Rådgivere, der distribuerer til private kunder med ukomplicerede risikoprofiler

 • Forsikringsdækninger i tilfælde af død i form af krydslivsforsikringer, sumudbetalinger ved død, som kan være pantsat til pengeinstituttet og børnerenter, hvor udbetaling sker til kundens børn i tilfælde af kundens død.
 • Forsikringsdækninger ved sygdom i form af dækning ved tab af erhvervsevne, som udbetales, hvis kunden mister sin erhvervsevne helt eller delvist i mere end 3 måneder, dækning ved visse kritiske sygdomme samt sum ved invaliditet.
 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning
   

Repræsentative produkter for bilag 5

Jobprofil: Rådgivere, der distribuerer både firmapensionskunder, deres ansatte og private kunder med komplicerede risikoprofiler

 • Se produkter ovenfor til rådgivere, der distribuerer til private kunder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Livsvarig livrente samt tilvalg i form af sikring af opsparing, garantiperiode og ægtefælle/samleverdækning i kontekst med pensionsforhold for den selvstændige erhvervsdrivende
 • Pensionsordning etableret som §53A-ordning
 • Standardiserede rammeaftaler for firmapension
 • Sammenstilling og udarbejdelse af beslutningsoplæg ved skifte af leverandør af firmapensionsordning og opmærksomhedspunkter for de ansatte ved et sådant skift
   

OBS: Medarbejdere, som distribuerer og formidler under bilag 5 opfylder også kravene for bilag 4.

Andet relevant indhold end de repræsentative produkter

Udover de repræsentative produkter for jobprofilerne indeholder IDD-prøven og efteruddannelsesprøven også en række juridiske forhold, skatteregler og virkemåde samt inddragelse af kundens behov og forståelse af det, der formidles.

 

Se mere om

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du vil vide mere om indholdet i de 3 bilag