FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik

IDD-prøven til dem, der ikke er omfattet af overgangs-ordningen

FU udbyder IDD-prøven på bilag 1, 4 og 5.

Medarbejdere, der er omfattet af IDD, men som ikke falder ind under overgangsordningen, skal pr. 1. oktober 2018 bestå en eksamen i form af IDD-prøven, for at de må distribuere forsikringer selvstændigt – det vil sige uden opsyn fra en kompetent kollega.
 

Et fiktivt kundemøde – fysisk eller virtuelt

IDD-prøven består af en eksamenscase, som deltageren skal forberede og præsentere for eksaminator og censor. Deltageren skal demonstrere sit teoretiske fundament, og at han forstår at anvende det, så det passer til kundens aktuelle behov på et fiktivt kundemøde. 

Eksamensformen skal afspejle rådgiveren hverdag, der for de fleste vil være ensbetydende med fysisk tilstedeværelse, men den kan altså også foregå virtuelt.

Læs mere om og tilmelding til:

 

IDD-prøven (kørekortet) - bilag 1

IDD-prøven (kørekortet) - bilag 4

IDD-prøven (kørekortet) - bilag 5

 

Forberedelse til IDD-prøven via e-learning og/eller fysisk undervisning

Der er flere måder at forberede sig på til prøven. FU udbyder et fysisk kursus, som giver deltagerne netop de kompetencer, som de har brug for for at bestå prøven. Det præcise omfang af den fysiske undervisning afhænger af deltagernes forudsætninger og kan vurderes ud fra en dialog med kunden og/eller en før-måling. I mange tilfælde passer det med en til to dage. 

Læs mere om supplerende IDD-undervisning

 

Alternativt kan medarbejderne selv forberede sig til IDD-prøven via e-learning. Se oversigt over relevant e-learning i forhold til IDD.
 

Deltagere på vores grundlæggende uddannelser tilbydes automatisk relevante IDD-prøver 

FU har indarbejdet prøverne i pensionsmodulerne på relevante grundlæggende uddannelser*. Dermed bliver IDD fremover en del af det sædvanlige setup omkring nye medarbejdere, der som led i deres job arbejder med forsikringer.

HR beslutter hvilke jobprofiler, deres deltagere skal til prøve i, så sørger vi for det praktiske. 

* Finansuddannelsen, Finans Trainee, Trainee-forløb for Bachelorer

 

IDD på andre uddannelser

Vi har indarbejdet kompetencekravene til IDD i pensum på de eksaminerede uddannelser Eksamineret Finansrådgiver Formuerådgivning og Eksamineret Finansrådgiver Pension, så deltagerne automatisk forbereder sig til den efteruddannelsesprøve, de alle skal bestå inden den 1. oktober 2021, samtidig med at de specialiserer sig i enten formuerådgivning eller pension.

 

Overgangsordning fritager medarbejdere, der arbejder med forsikring, for prøven

Udgangspunktet er, at medarbejdere, som arbejder med området i dag, bliver omfattet af en overgangsordning, så de ikke skal op til den fysiske IDD-prøve, men først bestå en multiple choice-prøve (IDD-efteruddannelsesprøven) inden den 1. oktober 2021. Og herefter hvert 3. år.

Læs mere om

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har faglige spørgsmål til prøven
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har spørgsmål til praktikken omkring prøven