FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik

Lovkrav på pensionsområdet

Bekendtgørelsen om IDD (Insurance Distribution Directive) rummer 11 jobprofiler. FU udbyder de tre, som du har brug for i pengeinstituttet.

IDD er et europæisk direktiv, som Finanstilsynet og EU-Kommissionen implementerer til de danske nationale regler. Loven skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.
 

Hvad gør FU for at hjælpe dit pengeinstitut med en god IDD-løsning?

Der er mange fællestræk til det, sektoren i forvejen kender fra Rød Certificering på investeringsområdet. FU trækker naturligvis på sine erfaringer fra Rød Certificering, der hvor det giver mening.

Vi har for eksempel gode erfaringer med at inddrage vores kunder og har også en følgegruppe på IDD med repræsentanter fra sektoren, som vi samarbejder med om udviklingen.

Efteruddannelsesprøven stiller ikke krav om eksamensvagt
 

Medarbejderen kan arbejde under opsyn, indtil vedkommende har bestået IDD-prøven

Nye medarbejdere kan arbejde under opsyn af en kollega, som har de godkendte kompetencer på plads, i:

  • 5 år, hvis de i mellemtiden forsøger at bestå IDD-prøven
  • 3 år, hvis de ikke forsøger at bestå IDD-prøven

 

Tre forsøg til at bestå prøven og efteruddannelsesprøven

Medarbejderne har tre forsøg til at bestå. Hvis de dumper deres 3. forsøg, får de karantæne i et år fra det seneste forsøg, før de må gå op igen.

 

Nyttige links:

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille for mere info om lovkrav og formalia