FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik

Hvem er omfattet af overgangsreglerne på IDD?

Hovedparten af dem, der arbejder med forsikring, er omfattet af overgangsordningen og skal ikke gøre noget før i 2021

Udgangspunktet er, at medarbejdere, som arbejder med området i dag, bliver omfattet af overgangsordningen. Det betyder, at de ikke skal op til en kompetenceprøve nu, men først bestå en online efteruddannelsesprøve inden den 1. oktober 2021. Og herefter hvert 3. år.
 

Medarbejdere mister ikke deres kompetencer

Medarbejdere, som har arbejdet med distribution af forsikringer før den 1. oktober 2018 mister ikke deres kompetencer og vil derfor som udgangspunkt være omfattet af overgangsreglerne, når de fremover skal arbejde med distribution af forsikringer, hvis de tidligere har arbejdet med det.

Det har tidligere været en del af bekendtgørelsen, at den ansatte skulle have arbejdet inden for området i 3 år før den nationale implementeringsdato. Det er nu omformuleret til:

Ansatte, der i perioden den 1.10.2015 til den 30.9.2018 har arbejdet indenfor et eller flere områder omfattet af en eller flere jobbeskrivelser under IDD jf. §4, kan fortsat arbejde indenfor samme arbejdsområde, forudsat at den pågældende består den relevante efteruddannelsesprøve inden tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden. (jf. §11 stk. 6)

 

Pengeinstituttet skal selv vurdere, om en medarbejder er omfattet

Pengeinstituttet skal ud fra medarbejdernes jobfunktion vurdere, om de kan omfattes af overgangsordningen. For de medarbejdere, hvor I har overvejelser, anbefaler vi, at I noterer jeres begrundelse for at vurdere dem som omfattet af overgangsreglerne, som støtte i en eventuel fremtidig dialog med Finanstilsynet.

 

Sådan registrerer du medarbejdere omfattet af overgangsordningen

 

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har spørgsmål til IDD