FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik

Overblik over ansattes IDD-kompetencer

Nu kan du også registrere medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen på bilag 2 og 3 i VidenBarometer®

Virksomheden skal have dannet sig et overblik over, hvilke medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen, og hvilke der ikke er.

Bekendtgørelsen rummer ingen formkrav til, hvordan du skal gøre, så det bestemmer du selv. Vi har et register i VidenBarometer®, hvis du ønsker at gøre det der.

Det er gratis at registrere jeres medarbejderes kompetencer i VidenBarometer®, når I køber efteruddannelsesprøve hos FU.

Ved at registrere de medarbejdere, der er omfattet af overgangsordningen, hjælper vi med at holde styr på, hvornår jeres medarbejdere skal gennemføre efteruddannelsesprøven for at overholde lovgivningens krav. FU overfører eventuelt nye medarbejdere fra skemaerne hver nat, hvorefter du kan se dem i dine rapporter.

Mulighed for at registrere medarbejdere på disse 6 profiler

  • Bilag 1 – kun Mastercard
  • Bilag 1 - skadesforsikring til private kunder
  • Bilag 2 - skadesforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler
  • Bilag 3 - skadesforsikringer til virksomheder med komplicerede risikoprofiler
  • Bilag 4 - forsikringer ved sygdom, død og opsparing til private kunder med ukomplicerede risikoprofiler
  • Bilag 5 - forsikringer ved sygdom, død og opsparing til privatkunder med kompliceret risikoprofil, firmapensionsordninger til virksomheder og deres ansatte

Du kan altid løbende (efter-)registrere dem, der er omfattet af overgangsordningen på alle jobprofiler.

Sådan registrerer du medarbejdernes kompetencer i VidenBarometer®

Har din virksomhed licens til VidenBarometer® og allerede adgang til IDD-registeret?

  • JA: Find alle skemaerne i mappen 'IDD-register' under fanen 'Skemaer'.
  • NEJ: Kontakt Tine Hansen for at få adgang til selv at registrere – og efterregistrere – medarbejdernes kompetencer i VidenBarometer®.

Har din virksomhed ikke licens til VidenBarometer®, kan du i stedet udfylde denne skabelon til at registrere medarbejdernes kompetencer og sende den til Tine Hansen.

I disse GDPR-tider er det vigtigt at understrege, at FU-medarbejdere modtager mails sikkert via tunnelmail. Vi opfordrer dig til at undersøge med egen IT-afdeling, hvad de anbefaler. Virksomheder, der ikke bruger tunnelmail kan alternativt sende til os på securemail@finansudd.dk. Husk i så fald at orientere den medarbejder, som skal modtage mailen. 

Vurdering af en ny medarbejderes kompetencer er subjektiv og kan ikke overføres

Når en medarbejder skifter arbejdsplads, kan han/hun kontakte FU for at få flyttet sine prøveresultater over til en ny arbejdsgiver. Medarbejderen skal selv kontakte FU ved at sende en mail til support@finansudd.dk med angivelse af sin tidligere mail-adresse og arbejdssted samt sin nye mail-adresse og arbejdssted.

Om en medarbejder er omfattet af overgangsordningen eller ej, er en subjektiv vurdering. Som ny arbejdsgiver bør man selv foretage denne vurdering og efterregistrere det i VidenBarometer®.

Se også nyhed om IDD og jobskifte fra den 15. maj 2019 

 

Det er valgfrit, om I selv tilmelder og indkalder fra testsystemet, eller om FU skal gøre det for jer

Mange virksomheder foretrækker selv at tilmelde og udsende links til test, da det giver størst mulig fleksibilitet. Systemet (VidenBarometer®) er kendt som et meget brugervenligt system med mange muligheder for at trække forskellige rapporter – og abonnere på dem i et fast interval.

Med mindre andet aftales gør FU dine IDD-efteruddannelsesprøver klar i VB på relevante jobprofiler, så I selv kan tilmelde og indkalde deltagere til test hvert 3. år, når I ønsker det.

 

Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har spørgsmål til VidenBarometer®
Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du ønsker sparring omkring processen