Online-kursus uddanner medarbejdere i at arbejde med persondata og undgå databrud

Nyt fra 1. september 2019: E-learning-modul om databrud. Kontakt os for at få gratis adgang.

I 2018  trådte EU's nye Persondataforordning i kraft.

Persondataforordningen indeholder krav til, hvordan virksomheder – herunder pengeinstitutter – skal beskytte og behandle kundernes persondata.

Disse krav skal være beskrevet i processer og politikker, der fungerer i virksomheden på tværs af de enkelte afdelinger og funktioner, og virksomheden skal sikre, at den efterlever egne regler i praksis.

FU tilbyder online-kursus med e-learning og test til alle pengeinstitutter, og det er gratis for medlemmer i 2019. Kontakt os for pris til ikke-medlemmer.

 

Nyt i september 2019: E-learning om databrud

Siden persondata-reglerne trådte i kraft i maj 2018, har sektoren erfaret, at det især er databrud, der har været den store udfordring i pengeinstitutterne - lige som det er i andre brancher. Derfor har vi lavet et nyt e-learning-kursus, der har fokus på netop databrud. Kurset sikrer, at medarbejdere på knap 15 minutter får den nødvendige viden om databrud:

  1. Hvad er databrud?
  2. Hvad er de mest almindelige databrud i pengeinstitutter?
  3. Hvordan undgår du databrud?
  4. Hvad skal du gøre i tilfælde af databrud?

Måske har I gennemført modulerne om persondata i 2018, så I her i 2019 alene lader jeres medarbejdere tage e-learning-kurset om databrud?

Kontakt Malene for sparring og spørgsmål: