FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Få overblik
Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber

 • Bestyrelse og finansiel regulering

Næste afholdelse af uddannelsen foregår i 2021. Nærmere datoer følger ultimo 2020.

Kontakt projektkoordinator Anne Bessmann-Petersen på abp@finansudd.dk, hvis du gerne vil skrives på interesselisten.

Formål
Formålet med de to kursusdage er at give dig en grundlæggende indsigt i de områder, man som bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab skal forholde sig til.

Du bliver endnu bedre til at sparre med og stille direktionen de rigtige spørgsmål. Du bliver også endnu skarpere til at kvalificere bestyrelsens beslutninger i det hele taget, og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og værdiskabelse. 

De to uddannelsesdage afholdes begge i København.

Se også: Bestyrelsesuddannelser inkl. obligatorisk grundkursus

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer i fondsmæglerselskaber. 

 

Målgruppe
Bestyrelse
Fagansvarlig Line Bagger Bendix
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 15.500 kr. 16.300 kr. for ikke-medlemmer
Næste afholdelse af uddannelsen foregår i 2021. Nærmere datoer følger ultimo 2020.
Læs mere

 

Indhold
Forløbet består af to intensive kursusdage i grundlæggende bestyrelsesfaglighed.

Vi kommer omkring bestyrelsens opgaver og ansvar, inspireret af det lovpligtige grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter (Finanssektorens Uddannelsescenter er Finanstilsynsgodkendt udbyder af grundkurset).

Bestyrelsesuddannelse er pt. ikke lovpligtigt for bestyrelsesmedlemmer i fondsmæglerselskaber. 

Udover undervisningen vil der være forberedelse blandt andet i form af e-learning-kurser. 

 

Kursusdag 1: Rammer og regulering 

På første kursusdag underviser vi i følgende emner:

 • Rammerne for virksomhedens indretning, herunder rammerne for bestyrelsens arbejde
 • Bestyrelsens rolle og ansvar
 • God selskabsledelse
 • Finanstilsynets rolle og fokus
 • Øvrig regulering af betydning for Fondsmæglerselskaber, herunder hvidvask, MiFID, GDPR
 • Bestyrelsens beslutninger
 • Strategi – inspirationsoplæg 

 

Kursusdag 2: Økonomi og risikostyring 

På anden kursusdag underviser vi i følgende emner:

 • Risikostyring, herunder, kapitalkrav og likviditet
 • Markedsrisici
 • Operationelle risici
 • Risikostyring i praksis
 • It-styring
 • Finansiel rapportering og revision, herunder ”læs et regnskab” 

Virksomhedens udbytte

Deltageren kommer hjem med praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et fondsmæglerselskab.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Deltagerens udbytte

Du bliver endnu bedre til at sparre med og stille direktionen de rigtige spørgsmål. Du bliver også endnu skarpere til at kvalificere bestyrelsens beslutninger i det hele taget, og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og værdiskabelse.