Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber

  • Bestyrelse og finansiel regulering

Formål
Formålet med de to kursusdage er at give dig en grundlæggende indsigt i de områder, man som bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab skal forholde sig til.

Du bliver endnu bedre til at sparre med og stille direktionen de rigtige spørgsmål. Du bliver også endnu skarpere til at kvalificere bestyrelsens beslutninger i det hele taget – og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og værdiskabelse. 

De to uddannelsesdage afholdes begge hos Børsen, 1217 København K.

Indhold
Dette intensive to dages-forløb er målrettet fondsmæglerselskabers særlige vilkår og forretningsmodeller. Er du ny i en bestyrelse, bliver du klar til rollen som nyt bestyrelsesmedlem. Er du erfaren bestyrelsesmedlem, bliver du opdateret. Undervisningen har fokus på bestyrelsens perspektiv og er praksisnær, så du som deltager umiddelbart kan overføre læringen til eget bestyrelsesarbejde med konkrete eksempler på politikker og med vægt på 'best practice'

Kurset giver en grundlæggende indsigt i de områder, man som bestyrelsesmedlem i et fondsmæglerselskab skal forholde sig til:

  • Regulatoriske forhold
  • Bestyrelsens ansvar og opgaver
  • God selskabsledelse
  • Bestyrelsens beslutninger
  • Kapitalkrav og likviditet
  • Regnskabsregler
  • Risikostyring
  • It-styring
  • Inspiration til det strategiske arbejde – denne gang med fokus på bæredygtighed som vækstdriver

På to dage bliver du som deltager klædt på til at sparre med direktionen og til at kvalificere bestyrelsens beslutninger – og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og værdiskabelse.

Kurset giver et overblik over de vigtigste krav og opmærksomhedspunkter og et klart billede af egne opgaver og ansvar. 

Læs mere om indholdet i brochuren​.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer i fondsmæglerselskaber. 

Se også: Bestyrelsesuddannelser inkl. obligatorisk grundkursus

 

Varighed
Kurset varer to dage: 14. og 21. marts.
Målgruppe
Bestyrelse
Fagansvarlig Line Bagger Bendix
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 15.000 kr. 17.500 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inklusiv ophold og forplejning. Medlemsprisen omfatter medlemmer af Fondsmæglerforeningen.

Virksomhedens udbytte

Deltageren kommer hjem med praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et fondsmæglerselskab.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Deltagerens udbytte

Du bliver endnu bedre til at sparre med og stille direktionen de rigtige spørgsmål. Du bliver også endnu skarpere til at kvalificere bestyrelsens beslutninger i det hele taget, og dermed bidrage proaktivt til selskabets strategi og værdiskabelse.