FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik
Uddannelse

Brush-up og evt. gen-eksamen for formue-/ pensionsspecialister

  • Bolig
  • Formuerådgivning
  • Investering
  • Pension
  • Fagspecialist

Der er forskellige muligheder, som du kan kombinere præcist, som du ønsker med eller uden eksamen:

  1. Fagligt brush-up uden eksamen
  2. Case-træning uden eksamen
  3. Fagligt brush-up og case-træning med/uden eksamen

 

 

Vi arbejder med det nye stof i en kontekst, der ligner din hverdag meget. Du kommer til at bruge relevante værktøjer og kan samtidig få sparring af kolleger, som du er vant til. På den måde vil du helt naturligt forankre din viden i din dagligdag.

Målgruppe
Formue- og pensionsspecialister. Tidligere deltagere på Eksamineret finansrådgiver - Formuerådgivning og Eksamineret finansrådgiver - Pension har mulighed for at gå til gen-eksamen.

Varighed 1 dag
Varenummer SFF650
Fagansvarlige Claus Godt Hansen
Pernille Schwartz
Koordinator Dorthe Guldager
Startdato 25. november 2020
Pris: 3.290 kr. 4.384 kr. for ikke-medlemmer Prisen er pr. kursusdag. Eksamen koster 3.122 kr. (Ikke-medlemmer 4.161 kr.) Hertil kommer ophold og forplejning.
Prisen på eksamen er betinget af 12 deltagere.
Læs mere

 

Fagligt brush-up den 25. november 2020
Dagen tager udgangspunkt i nyeste lovgivning og praksis inden for pensions- og formueområdet. For at forankre den nye viden bedst muligt skal du sende en case før undervisningsdagen, som danner grundlaget for drøftelser, sparring og indhold på case-træningsdagen.

Case-træning den 26. november 2020
Træning i forhold til kundemødet med særligt fokus på kundens og pengeinstituttets udbytter og teknikker til at lukke salget.

Dagens træning tager udgangspunkt i en case, som du skal forberede, før vi mødes til undervisning.

Salgstræning med cases er med til at fastholde kvalitetssikring i rådgivning og i dine møder med kunderne. Du lærer at holde et fast fokus på kundernes behov, når du rådgiver. Og du får personlig sparring på din case.

Dagen med case-træning finpudser behovsafdækningen i din rådgivning og hjælper dig med at knytte kunderne endnu tættere til dig og dit pengeinstitut. Det øger dine kunders tilfredshed. 

Gen-eksamen den 2. december 2020
Du får tilsendt en opgave, som du har en uge til at forberede.
En uge senere fremlægger du din løsning til din eksamen i Skanderborg.
Eksamen foregår med ekstern censor.

For nogle deltagere kan en afsluttende eksamen være med til at motivere ekstra meget. Under alle omstændigheder dokumenterer din eksamen, at du har den nyeste viden indenfor dit fagområde, og at du kan omsætte den i din rådgivning.

 

Virksomhedens udbytte

De faglige specialister har også brug for at blive opdateret en gang imellem. Det øger jeres indtjening, og det er med at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Deltagerens udbytte

Vi bruger mange cases, og det gør disse dage meget praksisnære. Det er med til at sikre dig en god forankring af viden, så du kan bruge den i hverdagen, når du rådgiver kunderne.

Du møder andre specialister og får en enestående mulighed for værdifuld erfa-udveksling med ligestillede.