FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
E-learning

Behovsafdækning

  • Pension

 

Resume
I dette e-learning-kursus får du et overblik over, hvad det vil sige at gennemføre en fuldstændig behovsafdækning i forbindelse med pensionsrådgivning. 

Målgruppe
Du arbejder med rådgivning af privatkunder, hvor pension er en naturlig del af helhedsrådgivningen. 

Indhold
Ønsker du at blive bedre til at motivere dine kunder til at tale om pension og forsikringsdækning ved invaliditet og død? Vil du være bedre til at stille de gode spørgsmål, der går tæt på kunden og sikrer, at din behovsafdækning bliver dybdegående nok? Og vil du gerne forbedre din struktur i pensionsmødet samt øge dit salg?

E-learning-kurset vil hjælpe dig med dette. Du bliver introduceret til teknikker, der sikrer nysgerrighed på din kunde under selve mødet, og får inspiration til gode spørgsmål og fremgangsmåder i din behovsafdækning, så kunden oplever, at hans behov og ønsker er i centrum – og du vil øge dit salg. 

Varighed 0:45
Målgrupper
Kundemedarbejder
Fagspecialist
Privatrådgiver
Elev/Trainee/Bachelor
Fagansvarlig Kristian Fårbæk Sørensen
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Virtuel Læring for pris på flerbruger-licens for ikke-medlemmer.
Start
Del af licenspakken for medlemmer. Varigheden er et estimat. Det reelle tidsforbrug varierer i forhold til dit nuværende vidensniveau.

Virksomhedens udbytte

Medarbejderen har kendskab og en række redskaber, som kan optimere processen omkring behovsafdækning af kunden. Lige fra invitation til kundemødet, den gode behovsafdækning og afsluttet med salg.
Dette e-learning-kursus er opdelt i moduler, hvilket gør, at medarbejderne kan nøjes med at bruge tid på netop det område, de har brug for.
Kurset kan tages on demand, og dermed tilpasses en travl hverdag.

Deltagerens udbytte

Når du har gennemført dette e-learning kursus, har du overblik over blandt andet kundemødets faser. Du bliver ført igennem processen fra at motivere kunden til at komme til møde, gennemgang af det gode behovsafdækningsmøde til at afslutte mødet med et salg.