Bestyrelse

Bestyrelser i pengeinstitutter er underlagt en række krav. Nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer skal tage et grundkursus senest 12 måneder efter, de er trådt til, og der er krav til den kollektive viden og erfaring. 

Men de uformelle krav til en god og dynamisk bestyrelse er ligeså vigtige. Der skal være gensidig tillid og åbenhed, og det kan give stor værdi at evaluere på både faglige kompetencer og bestyrelsens styrker og udviklingspotentiale i forhold til samspil og effektivitet.

Vi er eksperter i bestyrelsesarbejdet i banker og sparekasser, og vi er altid klar til at sparre med jer om jeres individuelle behov. 

 "Det er bestyrelsens ansvar at træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag. Det kræver, at der i bestyrelsen er forskellige kompetencer – men det kræver også, at der er fælles værdier og en forståelse for, hvordan lige præcis I arbejder bedst muligt sammen."

Line Bagger Bendix, Finanssektorens Uddannelsescenter

Bestyrelsesevalueringer

Ved at styrke bestyrelsens arbejde styrker I virksomheden. Udover at dokumentere bestyrelsesarbejdet er FUs bestyrelsesevaluering en proces, der optimerer bestyrelsens kompetencer og effektivitet på en værdiskabende måde.

Vi tilbyder bestyrelsesevalueringer i flere formater, så der er et, der passer præcis til jeres ønsker og behov:

Basis: Faglig viden og erfaring

Lev op til Finanstilsynets krav om en årlig selvevaluering

Udvidet: Samarbejde og performance

En evaluering der rummer alle facetter af bestyrelsesarbejdet

Stor: 360 graders evaluering

Potentialer og udfordringer afdækket

Tilvalg: Direktionens evaluering

Få struktureret feedback fra direktionen

 

Er jeres repræsentantskab klar til bestyrelsesarbejdet...? Få screenet potentialet

Basis: Faglig viden og erfaring

Lev op til Finanstilsynets krav om en årlig selvevaluering

Med en evaluering af bestyrelsesmedlemmernes viden og erfaring lever I op til Finanstilsynets krav om en årlig selvevaluering.

Bestyrelsesmedlemmerne bliver bedt om at besvare en række spørgsmål om deres kompetencer generelt og baseret på virksomhedens forretningsmodel.

Udbytte

 • Synliggørelse af bestyrelsens viden og erfaringer i forhold til forretningsmodel og strategi
 • Grundlag for at vurdere om der er behov for nye kompetencer eller for at styrke de eksisterende
 • Ved gentagne bestyrelsesevalueringer får I tydeliggjort udviklingen fra år til år
 • Dokumentation overfor Finanstilsynet sammen med et beslutningsreferat
 • PDF-rapport
 • CV på hvert bestyrelsesmedlem

Pris: 20.000 kr. for medlemmer og 26.600 kr. for ikke-medlemmer.

Gennemgang og præsentation ved konsulent fra FU kan tilvælges.

Udvidet: Samarbejde og performance

En evaluering der rummer alle facetter af bestyrelsesarbejdet

Det gode bestyrelsesarbejde handler om mere end viden og erfaring. Bestyrelsen som gruppe, det interne samarbejde, formandens udfyldelse af rollen, samarbejdet med direktionen og forventningsafstemning er væsentlige elementer i en værdiskabende bestyrelse.

Ved at udvide jeres bestyrelsesevaluering kommer den til at rumme alle facetter af bestyrelsens arbejde. Her skal bestyrelsesmedlemmerne netop besvare en række spørgsmål om de nævnte elementer, og der vil i rapporten blive tegnet et billede af, hvor godt eller hvor udfordret bestyrelsesarbejdet reelt er.

Denne evaluering imødekommer desuden anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse og Finansrådets ledelseskodeks.

Udbytte

 • Rapporten indeholder naturligvis resultaterne fra BASIS evaluering
 • Synliggørelse af tilstand og potentiale i bestyrelsens samarbejde og performance
 • Struktureret tilgang til bestyrelsesudvikling
 • Analyse ved uvildig konsulent med erfaring fra bestyrelser og sektoren
 • Professionel facilitering, der kan sparre og udfordre

Pris: 60.000 kr. for medlemmer og 79.500 kr. for ikke-medlemmer.

Stor: 360 graders evaluering

Potentialer og udfordringer afdækket

Dette format indeholder en dybdegående 360 graders evaluering, hvor vi afdækker udfordringer og potentialer i bestyrelsen gennem survey og interviews.

Evalueringen har fokus på at forløse bestyrelsens udfordringer og potentiale. Formålet er at sikre, at bestyrelsen kan være en strategisk spiller, der kan matche og støtte direktionen. Vi tilpasser spørgerammen til aktuelle udfordringer og pengeinstituttets strategi. Når evalueringen er klar, vil konsulenten præsentere resultater og anbefalinger til det kommende arbejde for hele bestyrelsen og deltage i eventuel drøftelse. Derudover foretager konsulenten 1:1 samtaler med hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

Udbytte

 • Rapporten indeholder naturligvis også resultaterne fra BASIS og UDVIDET
 • Indsigt i bestyrelsens styrker og udviklingsbehov, hvor koblingen mellem survey og interview afdækker uudtalte udfordringer og potentialer
 • Konkret og målrettet inspiration til udvikling af bestyrelsens arbejde
 • Styrkelse af virksomhedens langsigtede strategi

Pris op til 6 medlemmer: 200.000 kr. (265.000 kr. for ikke-medlemmer)
Pris op til 9 medlemmer: 250.000 kr. (331.250 kr. for ikke-medlemmer)

Tilvalg: Direktionens evaluering

Få struktureret feedback fra direktionen

Direktionens evaluering af bestyrelsens arbejde er en unik mulighed for bestyrelsen til at få struktureret feedback fra direktionen. Tilvalget kan tilkøbes udvidet og storevaluering.

I dette tilvalg vurderer direktionen formanden og den samlede bestyrelse. Spørgsmålene handler om samarbejdet med bestyrelsesformanden og udfyldelse af formandsrollen, vurdering af samarbejdet med den samlede bestyrelse, herunder arbejdsdeling, beslutningsdygtighed, vurdering af bestyrelsens kompetencer i forhold til forretningsmodellen, bestyrelsens kapacitet som konstruktiv modspiller m.v.

Direktørens evaluering af bestyrelsen er en direkte feedback fra en enkelt person til en gruppe. I mange virksomheder vil det være en fordel at have erfaring med evalueringsprocesser, før man igangsætter denne evaluering.

Udbytte

 • Direktionens feedback til bestyrelsen
 • Grundlag for at styrke samarbejdet
 • Separat afsnit i rapporten med direktionens evaluering af bestyrelsens arbejde

Pris: 10.000 kr. for medlemmer og 13.500 kr. for ikke-medlemmer.

Rabat ved gentagne målinger (eksempel for medlemmer)

Din virksomhed får 10% rabat ved forudgående aftale om tre eller flere evalueringer. Bemærk, at stor evaluering ikke er omfattet af rabatten.

Eksempel:

År 1: Basisevaluering 20.000 kr.
År 2: Udvidet evaluering 60.000 kr.
År 3: Basisevaluering 20.000 kr.

I alt 100.000 kr. - rabat 10.000 kr. = 90.000 kr.

Læs mere om vores bestyrelsesevalueringer i brochuren

"Med FU som facilitator får vi friske øjne på. En konsulent har en anden platform til at få sagt det, selv en blind mand med stok kan se."

 

Peter Cederfeld de Simonsen, bestyrelsesformand i Fynske Bank

Screening af repræsentantskabet 

Er jeres repræsentantskab klar til bestyrelsesarbejdet? En screening af repræsentantskabet giver et samlet overblik over kompetencerne og eventuelle ambitioner i jeres repræsentantskab med afsæt i de generelle krav og virksomhedens konkrete forretningsmodel.

I en række virksomheder finder man de nye bestyrelsesmedlemmer i sit repræsentantskab, som derfor bør have den rette sammensætning. Ideelt set bør der sidde mindst én person i repræsentantskabet til ethvert af de behov, som de siddende bestyrelsesmedlemmer dækker, altså en slags successorpulje.

Bestyrelsespotentialet i jeres repræsentantskab

Dette værktøj afdækker bestyrelsespotentialet i repræsentantskabet og giver bestyrelsen overblik over mulige kommende bestyrelsesmedlemmer. Deltagerne svarer elektronisk på et spørgeskema og på baggrund af besvarelserne, udarbejder vi et skriftligt CV for hvert enkelt repræsentantskabsmedlem. I får desuden et samlet overblik over kompetencepuljen i repræsentantskabet. Endelig giver værktøjet adgang til at opdatere overblikket over kompetencer løbende.

Pris pr. screening

Grundbeløb: 10.000 kr. for medlemmer og 13.300 kr. for ikke-medlemmer.

Pr. repræsentantskabsmedlem: 300 kr. for medlemmer og 399 kr. for ikke-medlemmer.

Læs mere om screening af repræsentantskabet i brochuren

Klumme: Den dynamiske bestyrelse

Bestyrelsesarbejde kræver fælles værdier og indsigt i hinandens kompetencer.

Læs mere Klumme: Den dynamiske bestyrelse

Efteruddannelse af bestyrelsen

Hold bestyrelsen opdateret.

Læs mere Efteruddannelse af bestyrelsen
Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk