Virkelighedsnær kompetenceudvikling til og med finanssektoren