Hvidvask- og terrorbekæmpelse

Alle medarbejdere, der beskæftiger sig med kunder og kundedata, spiller en vigtig rolle i kampen mod hvidvask og terrorbekæmpelse. Vær sikker på, at de er klædt på til arbejdet.

I tæt samarbejde med sektoren har eksperter i både hvidvask, terror og læring udviklet en ny hvidvaskuddannelse. Hvidvaskuddannelsen fra FU er målrettet den enkelte medarbejders behov og har fuld fokus på læring – ikke test.