Markedsmisbrug

Alle, der er involveret i værdipapirhandel, skal ifølge Markedsmisbrugsforordningen kende til regler og ansvar.

Finanssektorens Uddannelsescenter har udviklet to forskellige e-learning-kurser, som henvender sig til forskellige målgrupper:

Grundmodul til privat- og erhvervsrådgivere

Tidsforbrug cirka 30 min.

Læs mere Markedsmisbrug

Awarenesstræning til investeringsrådgivere, private banking-rådgivere m.v.

Tidsforbrug cirka 30 min.

Læs mere Markedsmisbrug: Awarenesstræning

Hvem er omfattet?

Markedsmisbrugsforordningen kræver, at alle medarbejdere, som er involveret i ordrer og transaktioner i forbindelse med værdipapirhandel, skal modtage effektiv, omfattende og regelmæssig uddannelse om markedsmisbrugsreglerne.

Hvem skal uddannes i hvad...?

Få overblikket

Lovkrav og formalia

Markedsmisbrugsforordningen fastsætter ikke, hvordan, hvor ofte og på hvilket niveau medarbejderne skal uddannes.
Sammen med en arbejdsgruppe fra sektoren har FU identificeret, hvilke medarbejdergrupper der har brug for basisviden, og hvilke der har bruge for mere dybdegående viden.

Ved begge løsninger har I mulighed for at dokumentere, at medarbejdernes har gennemført e-learningen. Der er ingen krav om bestået test.

Jeres forretningsgange

I kan supplere vores e-learning om markedsmisbrug ved at uddanne jeres medarbejdere i jeres egne forretningsgange.

De to kurser lærer medarbejderne om deres pligter i det daglige arbejde og de grundlæggende formål og principper i markedsmisbrugsreglerne, så de kender meningen bag kravene.

Pengeinstitutter håndterer opgaven på forskellige vis – afhængigt af organisering, systemer og stillingsbeskrivelser. For eksempel kan det variere, hvem der foretager overvågnings- og indberetningsopgaverne i de forskellige institutter. I skal derfor supplere vores online løsning ved at uddanne jeres medarbejdere i pengeinstitutspecifikke forhold.

Pris og praktik

Grundmodulet om markedsmisbrug er en del af licenspakken for FU’s medlemmer. Klik her for at starte e-learning-kurset.

Prisen er 1.200 kr. for ikke-medlemmer. Kontakt Malene Buus Møller for pris på en licens til flere brugere, hvis din virksomhed ikke er medlem af FU.

Awarenesstræning om markedsmisbrug udbydes i en abonnementsordning. Der udkommer to cases i 2023. Læs mere om modulet. 

Prisen for medlemmer er 1.800 kr. pr. medarbejder pr. år.

Hvis I ikke er medlem af FU, er prisen 2.400 kr. pr. medarbejder. pr. år.

Alle kan købe adgang til 2021-casen om intern viden og insiderhandel for 1.000 kr. pr. medarbejder.

Hvis I køber adgang til over 50 medarbejdere, får I 25% rabat (I betaler fuld pris på de første 50 medarbejdere).

Kontakt Malene Buus Møller for at få adgang til kurset.

Malene Buus Møller

Vil du høre mere?

Malene Buus Møller

Kunde- og markedsafdelingen

8993 3382

mbm@finansudd.dk