Whistleblowerordning

FU's whistleblowerordning foregår via en ekstern og krypteret whistleblower-portal. Alle indberetninger bliver behandlet strengt fortroligt.

Gå til "Indberetningssystem"

FU og Skanderborg Parks whistleblower-portal (ekstern side)

Læs mere https://finansudd.integrityline.com/

Hvad kan du indberette i whistleblower-portalen?

Du kan bruge whistleblower-portalen til at indberette brud på vores adfærdskodeks eller overtrædelser af loven, herunder spørgsmål vedrørende bestikkelse og korruption, konkurrenceret, svig, økonomisk kriminalitet, fødevaresikkerhed og kvalitetsproblemer med fødevarer, chikane og diskrimination, international handelskontrol, beskyttelse af personoplysninger, rettigheder og beskyttelse af enkeltpersoner, alvorlige skader på miljøet eller interessekonflikter.