FU's bestyrelse

Bestyrelsen hos Finanssektorens Uddannelsescenter består af fire repræsentanter fra Lokale Pengeinstitutter, to fra Landsdækkende Banker og to fra de øvrige medlemmer.

Formand Ole Beith, direktør, Sparekassen Thy


Ole Beith er direktør i Sparekassen Thy og har været medlem af FU's bestyrelse siden juni 2019.

Han har været i Sparekassen Thy siden 1984, fra 2008 som underdirektør med ansvaret for alle kundevendte aktiviteter. I 2014 blev han medlem af direktionen og året efter i 2015 adm. direktør.

Ole Beith har blandt andet en HD i regnskabsvæsen og en MBA, og er desuden bestyrelsesmedlem i Lokal Puljeinvest, Kronekapital A/S og Sparinvest.

Sparekassen Thy

Næstformand John Lundsgaard, bankdirektør, Spar Nord


John Lundsgaard er bankdirektør i Spar Nord og har været medlem af FU's bestyrelse siden maj 2018.

Han har været i Spar Nord siden 1986, hvor han blev vicedirektør i 1995 og medlem af direktionen i 2000. John Lundsgaard er uddannet i Kreditforeningen Danmark og Spar Nord og har efterfølgende taget en MBA og er NLP-certificeret.

Han var tidligere bestyrelsesmedlem i FA og formand i SDC-koncernen. Nu er han medlem af bestyrelserne i Bankernes EDB Central, Letpension Holding A/S, BOKIS A/S, Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg og formand i Factor Insurance Brokers A/S.

Spar Nord

Bestyrelsesmedlem Trine Ahrenkiel, direktør, People & Identity, Nykredit


Trine Ahrenkiel er tiltrådt FU's bestyrelse i juni 2019.

Hun har siden 2014 været ansat som direktør i Nykredit, nu for afdelingen People & Identity, der omfatter koncernens HR-, kommunikations- og marketingaktiviteter.

Inden karrieren i Nykredit har Trine i perioden 2006–2014 haft en række lederstillinger i Danske Bank, blandt andet som kommunikationschef og Head of Marketing & Communications, Personal Banking.

Trine er uddannet cand.mag. i religion fra Københavns Universitet og har herudover en Master in Corporate Communication (MCC) fra CBS.

Trine er desuden bestyrelsesmedlem i Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Nykredit Mægler.

Nykredit

Bestyrelsesmedlem Allan Aaskov, bankdirektør, Lollands Bank


Allan Aaskov har siden 2020 været bankdirektør i Lollands Bank og er derudover direktør for Lollands Banks Ejendomme. Han tiltrådte FU's bestyrelse i 2021. 

Han er oprindeligt bankuddannet og har arbejdet i den finansielle sektor i 34 år.

Allan Aaskov har suppleret bankuddannelsen med en række forskellige teoretiske uddannelser. 

Lollands Bank 

Bestyrelsesmedlem Svend Randers, bankdirektør, Arbejdernes Landsbank


Svend Randers er bankdirektør i Arbejdernes Landsbank og har siden 2016 haft det forretningsmæssige ansvar i banken. Han tiltrådte FU's bestyrelse i foråret 2020.

Han har været ansat i banken siden 1987 - dog med en afstikker på tre år som direktør i bankens datterselskab AL Finans. Han sidder i dag i bestyrelsen i Kooperationen, AL Finans, Lokal Puljeinvest og Bankinvest.

Svend Randers har blandt andet suppleret sin bankuddannelse med en finanssektorens Master i Ledelse og en MBA i 2012.

Arbejdernes Landsbank

Bestyrelsesmedlem Martin Baltser, administrerende direktør, Middelfart Sparekasse


Martin Baltser er administrerende direktør i Middelfart Sparekasse og tiltrådt FU's bestyrelse i 2020.

Martin har været ansat som administrerende direktør i Sparekassen siden 2012.

Han sidder i dag som bestyrelsesformand i NEM Forsikring, Leasing Fyn Middelfart A/S, Leasing Fyn Bank A/S. Martin er herudover næstformand i Nærpension forsikringsformidling A/S samt bestyrelsesmedlem i Forvaltningsinstituttet.

Middelfart Sparekasse

Bestyrelsesmedlem, Ivan Sløk, Direktør, Sparekassen Danmark


Ivan Sløk er direktør og medlem af direktionen i Sparekassen Danmark.

I perioden 2003-2023 var han adm. direktør i Totalbanken. I 2023 blev Totalbanken en del af Sparekassen Danmark.

Han har en HD i regnskab og en MBA og er endvidere bestyrelsesformand i Dansk Erhvervsfinansiering A/S og erhvervsorganisationen Udvikling Assens.

Totalbanken

Bestyrelsesmedlem Dorrit Brandt, formand, Finansforbundet

Dorrit blev valgt til formand for Finansforbundet i 2023. Hun er tidligere formand for Finansforbundet i Nordea og medarbejderrepræsentant for Danmark i Nordea Banks bestyrelse.

Hun har været tillidsvalgt siden 2007, medlem af bestyrelsen i Finansforbundet i Nordea siden 2011 og blev første gang valgt til hovedbestyrelsen i Finansforbundet i 2013. Medlem af Velliv Foreningens repræsentantskab 2016-2022.

Dorrit startede sin karriere i den finansielle sektor i Privatbanken i 1987 og har tidligere været bankrådgiver, bolig-, bygge- og realkreditrådgiver og ejendomsmægler.