Generalforsamling 2023

På årets generalforsamling kunne formand, Ole Beith, berette, at FU står i "en styrkeposition, såvel økonomisk som konceptuelt". Han fremhævede bl.a. omsætningen, en solid egenkapital, et gradvist faldende kontingent og høj kundetilfredshed.
En omstillingsparat udviklings- og læringspartner, der er på forkant. Det var en tilfreds formand, der aflagde beretning på årets generalforsamling.

2022 blev året, hvor både Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) og hotellet Skanderborg Park kom tilbage i normal drift efter pandemien.

Omsætningen viser, at kunderne også var klar til endnu mere kompetenceudvikling. Den blev i 2022 den højeste siden årene før finanskrisen.

Før finanskrisen var finanseleverne kernen i forretningen på FU. I dag er omsætningen fordelt på en bred vifte af områder.

"Det kan vi, fordi vi som udviklingspartner hele tiden er på forkant med nye kompetencekrav. Vi er omstillingsparate, og vi har en effektiv innovationsproces, som involverer brugerne," lød det i beretningen fra FU's formand Ole Beith, der er direktør i Sparekassen Thy, til årets generalforsamling, der var en såkaldt "papir-generalforsamling" uden fysisk fremmøde.

En styrkeposition

Grunduddannelserne fylder stadig. I 2022 optog FU 275 unge på de grundlæggende uddannelsesforløb. Det er det højeste antal siden 2008.

Men udover grunduddannelserne og alt det bankfaglige på alle niveauer fylder lovpligtig kompetenceudvikling, bæredygtighed, bestyrelsesuddannelse, lederudvikling, temadage, seminarer osv.

FU står i dag i følge formanden i "en styrkeposition, såvel økonomisk som konceptuelt". Han fremhæver bl.a. omsætningen, en solid egenkapital, et gradvist faldende kontingent og høj kundetilfredshed.

"Målet er at være anset som en fortrolig partner for den enkelte kunde og at understøtte kundens strategiske fokus med målrettet kompetenceudvikling."

Læringspartner for færre men større

FU har over de seneste 8-10 år udviklet sig fra traditionel kursusudbyder med kursuskatalog til i højere grad at komme tættere på det enkelte medlem som læringspartner.

Men det er ikke kun FU’s kerneforretning, der ændrer sig. Sektoren konsoliderer, og hvor FU i 2008 havde 118 medlemmer med til sammen 21.200 ansatte, er der i dag 61 medlemmer med tilsammen ca. 19.300 ansatte.

"I dag leverer FU hovedparten af undervisningen i mere eller mindre kundetilpassede forløb, som sikrer, at leverancen understøtter kundens unikke kultur og forretningsmæssige målsætning," lyder det i beretningen, der fortsætter:

"Målet er at være anset som en fortrolig partner for den enkelte kunde og at understøtte kundens strategiske fokus med målrettet kompetenceudvikling."

Skanderborg Park

Som resten af sektoren har FU's datterselskab Skanderborg Park været presset. Først på grund af restriktioner og på bagkant af pandemien af priser på råvarer og energi og rekrutteringsudfordringer.

Men også hotellet er kommet i god gænge – og i størstedelen af 2022 med en ny direktør ved roret. Charlotte Riberholt stoppede i 2022 og blev afløst af Pernille Bille Tvedt, der kom fra en stilling som ansvarlig for HR og jura i koncernen.

Ved udgangen af 2022 blev Skanderborg Park omdannet fra et ApS til et Partnerskab (P/S). Baggrunden var, at hotellet fremadrettet i endnu højere grad skal drives som "selvstændig enhed på markedskonforme vilkår", lyder det i beretningen.

I samme ombæring har Skanderborg Park fået en ny, selvstændig bestyrelse. Bestyrelsen består af Ole Beith (formand), Søren Laursen, adm. dir. på FU (næstformand), Torben K. Laursen, administrationschef på FU, og Lars Mouritzen, som er nuværende adm. direktør og medejer af BistroNord i Aalborg og tidligere indehaver af Papegøjehaven A/S i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Seneste nyheder fra FU

Læringskultur: 22. november 2023

Trivsel og effektivitet? Se på læringskulturen

Klumme: 6. november 2023

Klumme: Bæredygtig investering

Bæredygtig ledelse: 4. oktober 2023

Future-fokus på bæredygtig bankdrift