FAQ

Hvilke regler er der for afbestilling? Hvor kan deltagerne overnatte i Skanderborg? Hvor skal fakturaen sendes hen? Få svar på dine spørgsmål her - eller ring til supporten med det samme.

Hvis du ikke finder svar på det, du leder efter, er du altid velkommen til at kontakte vores support.

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 8.30-16.00
Fredag: 8.30-15.00​​​​

Tlf. 8993 3333

support@finansudd.dk

Afbestillingsregler

Hvordan ombytter jeg en deltager eller afbestiller et kursus?

For at ombytte en deltager eller afbestille et kursus skal du kontakte os på support@finansudd.dk eller tlf. 89 93 33 33.

OBS: Det er ikke muligt at afbestille eller afmelde sig et kursus ved at afslå den eller de kalenderinvitationer, man modtager fra systemet i forbindelse med tilmelding.

Ombytning af deltagere kan frit foretages af kunden, idet der dog kun i særlige tilfælde og efter aftale med FU kan foretages ombytning af deltagere på længerevarende uddannelser. Ombytning bedes meddelt FU hurtigst muligt og helst fire uger inden kursets påbegyndelse.

Skal jeg stadig betale, hvis jeg melder afbud til et kursus?

For kurser afholdt af Finanssektorens Uddannelsescenter i og uden for Skanderborg er prisen ved afbestilling eller udeblivelse følgende:

 • Indtil 1 måned før afholdelse betales ingen kursusafgift
 • Indtil 2 uger før afholdelse betales 50% af kursusafgiften
 • Under 2 uger før afholdelse betales 100% af kursusafgiften

Skal jeg stadig betale, hvis jeg melder afbud til et forløb?

For åbne forløb* afholdt af Finanssektorens Uddannelsescenter i og uden for Skanderborg er prisen ved afbestilling eller udeblivelse følgende:

 • Indtil 1 måned før afholdelse betales ingen kursusafgift
 • Indtil 2 uger før afholdelse betales 50% af kursusafgiften
 • Senere og inden halvvejs i forløbet betales 100% af kursusafgiften - mulighed for at indsætte en ny deltager på det næste hold med 50% rabat.

*Forløb = længerevarende uddannelser (pt. Finansuddannelsen, Finans Trainee, Trainee-uddannelsen for bachelorer, Den kompetente rådgiver, Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning, Eksamineret finansrådgiver – Pension, Eksamineret finansrådgiver - Investering, Master i Ledelse, Erhvervsrådgiver-uddannelsen, Den erfarne rådgiver (privat og erhverv), Den nye leder, Basiskompetencer - privatrådgivning og Facilitator-uddannelsen).

For Finansuddannelsen gælder følgende:
Kundens afmelding af elever i forbindelse med disses fratræden under første år betales kun kursusafgiften for første år. På finansuddannelsen gælder regler om at kunne indsætte en ny deltager med rabat på næste hold ikke.

Skal vi stadig betale, hvis vi melder afbud til et firmatilpasset kursus? 

For lukkede, firmatilpassede kurser afholdt i eller uden for Skanderborg fakturerer vi en procentdel afhængigt af tidspunktet for skriftlig afbestilling, ændring eller flytning:

 • Fra bestilling og indtil 8 uger før afholdelse faktureres 0%
 • Mellem 8 og 4 uger før afholdelse faktureres 25%
 • Mellem 4 og 2 uger før afholdelse faktureres 50%
 • Under 2 uger før afholdelse faktureres 100%

Skal jeg stadig betale, hvis jeg melder afbud til et seminar eller en temadag? 

For seminarer, temadage, workshops, masterclasses og lignende, som afholdes af Finanssektorens Uddannelsescenter i eller uden for Skanderborg, kan afbestilling af deltagelse frit ske indtil 14 dage før afholdelse. Ved afbestilling senere end 14 dage før afholdelse eller ved manglende fremmøde betales fuld kursusafgift.

Modtages afbestilling af enkeltpersoners deltagelse på kurser, seminarer og workshops senest kl. 16.00 to hverdage før afholdelse, faktureres ophold og forplejning ikke.

Overnatning i Skanderborg

Hvad er Skanderborg Park?

Skanderborg Park er et hotel og konferencecenter, der ligger i samme bygning som Finanssektorens Uddannelsescenter. Hotellet er et datterselskab til FU, men alle – både i privat- og erhvervsregi – kan booke sig ind hos Skanderborg Park.


Hvordan booker jeg en overnatning?

Når du er på kursus eller uddannelse hos os flere dage ad gangen, sørger vi som regel for at booke overnatning til dig på Skanderborg Park. Der er dog undtagelser – f.eks. på forløb via Finanskompetencepuljen og nogle af modulerne på trainee-forløbet. Kontakt koordinatoren for dit forløb, hvis du er i tvivl.


Kan jeg booke en ekstra overnatning på Skanderborg Park?

Ja. Ønsker du at overnatte optil kursets første dag, eller har du brug for en overnatning imellem to forskellige kurser, som tilfældigvis ligger i forlængelse af hinanden, kan du som ansat i en af vores medlemsvirksomheder få rabat på Skanderborg Park. Kontakt hotellet direkte på tlf. 89 93 33 10 for at booke.


Kan jeg booke privat overnatning på Skanderborg Park?

Ja. Du kan altid booke en privat overnatning på Skanderborg Park, og medlemsrabatten gælder også private ophold. Husk derfor at oplyse, hvis du er ansat i en medlemsvirksomhed.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke ønsker at overnatte?

Hvis du skal deltage på et forløb med flere kursusdage, men ikke ønsker at overnatte, skal du kontakte koordinatoren for det pågældende forløb.

Fakturering

Hvordan sender jeg en faktura til FU?

For at skåne miljøet og mindske papirforbruget modtager vi kun fakturaer elektronisk som PDF-filer. Følg denne procedure, når du skal sende en faktura.

1. Sørg for, at hver PDF kun har én faktura, da systemet ikke kan håndtere andet.

2. Hver faktura skal indeholde:

 • Jeres navn og adresse
 • CVR-nummer
 • Navnet på den, der har bestilt
 • Fakturadato
 • Forfaldsdato
 • Varemængde og art
 • Betalingsbeløb
 • Momsbeløb
 • FIK, GIK eller kontonummer

3. Send PDF-filerne i en mail til faktura@finansudd.dk

VidenBarometer®

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan logge på VidenBarometer®?

Sørg for at åbne VidenBaromenter® via finansudd.dk ved at klikke på "Log på FU" på forsiden. Brug den e-mail, du er oprettet med i VidenBarometer®. Hvis det ikke virker, kan du klikke på "Hjælp til login" og ændre din adgangskode.


Hvordan får jeg mine certificeringer flyttet i VidenBarometer®, når jeg skifter job?

I VidenBarometer® kan du anmode om at få overført resultater af test og læring, som du har gennemført i en tidligere ansættelse. Du skal logge på VidenBarometer® og klikke på dit navn i toppen af billedet. Nu åbner siden ”Mine oplysninger”, hvor du kan vælge ”Anmod om overførsel af resultater”. Når du har udfyldt formularen, overfører vi dine resultater indenfor få dage.

NQF-niveauer

Hvad betyder NQF-niveau?

NQF er den nationale kvalifikationsramme National Qualification Framework. På FU beskriver vi niveauet for vores uddannelser med udgangspunkt i denne. På den måde gør vi det nemt at sammenligne niveauet for vores uddannelser med niveauerne i det offentlige uddannelsessystem.


Hvad udtrykker NQF-niveauerne?

NQF er et udtryk for, hvor dybt man arbejder med faget på den enkelte uddannelse. I Danmark kan vi beskrive niveauet for den enkelte uddannelse med udgangspunkt i de otte niveauer, der fremgår af Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Man beskriver uddannelsens forventede læringsudbytte med udgangspunkt i den viden og de færdigheder og kompetencer, som den studerende forventes at opnå ved at gennemføre uddannelsen.

Du finder en beskrivelse af det læringsudbytte, uddannelsen skal bidrage med for at kunne indplaceres på de otte niveauer her: Niveauer i den danske kvalifikationsramme.


Hvordan er NQF-niveauet på FU’s uddannelser defineret?

Nogle af vores uddannelser er offentligt anerkendte, mens andre er niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Dermed har de et offentligt anerkendt NQF-niveau.

Derudover har vi en række private uddannelser. Deres NQF-niveau definerer vi med udgangspunkt i de offentligt anerkendte uddannelser ved at sammenligne det forventede læringsudbytte for vores uddannelser med niveauerne i den danske kvalifikationsramme – det vil sige viden, færdigheder og kompetencer.

Herunder kan du se de offentligt anerkendte NQF-niveauer og de FU-definerede niveauer.

Offentligt anerkendt NQF-niveau

 • Finansuddannelsen: 4
 • Finans Trainee: 5
 • Eksamineret finansrådgiver – Formuerådgivning: 6
 • Master i Ledelse: 7

FU-defineret NQF-niveau

 • Den erfarne rådgiver: 5
 • Den kompetente rådgiver: 5
 • Erhvervsrådgiver-uddannelsen: 5
 • Den nye leder: 5
 • Salgsledelse i praksis: 5
 • Eksamineret finansrådgiver – Pension: 6
 • Eksamineret finansrådgiver – Investering: 6

ECTS-point

Kan jeg få ECTS-point på mine kurser?

Som privat udbyder er FU ikke akkrediteret på samme måde som en offentlig udbyder. Dermed får du ikke automatisk ECTS-point for de kurser og uddannelser, du gennemfører hos os. Vi forsøger dog at beskrive vores uddannelser så udførligt, at du kan dokumentere dit læringsudbytte, hvis du ønsker at opnå anerkendelse for dine kompetencer ved en realkompetencevurdering.

Vi udbyder udvalgte forløb i samarbejde med en offentlig udbyder. Her har du mulighed for at få ECTS-point og eksamensbevis på samme måde, som hvis du havde taget et tilsvarende fag hos en offentlig udbyder.

Forløb med ECTS-point på FU

 • Finans Trainee: 10 ECTS-point

Sociale medier

Hvordan tilføjer jeg logo og uddannelse fra Finanssektorens Uddannelsescenter på LinkedIn?

Finanssektorens Uddannelsescenter er på LinkedIn som uddannelsessted. Det betyder, at du kan tilføje vores logo til dit CV.

1. Start med at finde overblikket over dine uddannelser på din LinkedIn-profil

2. Klik på tegnet + til højre i boksen

3. Søg på Finanssektorens Uddannelsescenter i feltet 'Skole' og klik på forslaget 

4. Udfyld øvrige felter og klik gem

 

Hvis du har tilføjet en uddannelse fra Finanssektorens Uddannelsescenter til dit CV for mange år siden, viser LinkedIn muligvis et generelt ikon. Det kan du nemt ændre.

1. Start med at finde overblikket over dine uddannelser på din LinkedIn-profil

2. Klik på blyanten til højre i boksen

3. Klik et tilfældigt sted i feltet 'Skole', hvor der i forvejen står Finanssektorens Uddannelsescenter

4. Siden dukker nu op som forslag med opdateret logo

Sådan kommer du til Finanssektorens Uddannelsescenter

Vejen til FU i bil

Hvis du tager bilen, kan du sagtens parkere ved FU. Parkering er gratis. Der er også ladestandere, hvis du har en elbil. Husk at spørge, om der er nogen på holdet, der vil have et lift – hele vejen eller fra stationen.

Vejen til FU med tog og bus

Der går en masse tog til Skanderborg Station. Herfra kan du tage en bus til FU. Busserne går ikke så tit, så husk at tjekke rejseplanen.dk inden afrejse.

Vejen til FU i tog og på gå-ben

Hvis vejret er fornuftigt, kan du få en dejlig gåtur fra Skanderborg Station til FU. Vi har lavet et kort med inspiration – detaljerne kan du se på Google Maps.

 

Der er mange, dejlige veje til Finanssektorens Uddannelsescenter, hvis du ankommer til Skanderborg med toget.
Support

Fandt du det, du skulle bruge? Ellers ringer du bare.

Support

Finans, administration & it

8993 3333

support@finansudd.dk