Databeskyttelse

Persondatareguleringen indeholder krav til, hvordan virksomheder – herunder pengeinstitutter – skal beskytte og behandle kundernes persondata.

Virksomhedens politikker og forretningsgange skal beskrive, hvordan den efterlever både lovgivning og egne regler i praksis. 

Vores onlineuddannelse om databeskyttelse lærer medarbejdere i den finansielle sektor om de grundlæggende principper bag persondataforordningen, så de kender meningen bag kravene.

Sådan lever du nemt op til Persondataforordningen

Den 1. april 2024 lancerede vi en ny version af vores onlineuddannelse til alle pengeinstitutter med nyt og aktuelt indhold hvert halve år.

Uddannelsen består af en række grundmoduler og noget løbende læring med aktuelle casesrefleksionsopgaver, quizzer og gode råd til at behandle og omgå data korrekt i hverdagen. Medarbejderne gennemfører kun den læring, der matcher deres jobfunktion. Det samlede tidsforbrug varierer derfor, idet grundmodulerne estimeres til 30-60 minutter, og den løbende læring til 5-20 minutter to gange om året. HR/ledelsen får løbende dokumentationsrapporter, der viser, at medarbejderne har gennemført det indhold, de skal.

Hvem er omfattet af persondataforordningen?

Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger m.v. 

Begrebet "fysisk person" omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. 

Hvis medarbejdere er i kontakt med personoplysninger, skal virksomheden sørge for, at medarbejderne lever op til reglerne og virksomhedernes politikker og forretningsgange.

Pris og praktik

Prisen for medlemmer af FU er 100 kr. pr. aktiv bruger pr. år ekskl. moms.

  • Dækker hele pakken med grundmodul og løbende læring
  • Ens for alle målgrupper, uanset hvor meget læring, man har brug for
  • Giver fri adgang til opslagsværk med al læring til alle målgrupper

Kontakt os for en pris, hvis I ikke er medlem.

Vi anbefaler, at man gå over til den nye løsning med det samme som afløser for den gamle løsning på "Persondata", som dog først lukkes ned 1. juli 2024.

 

'Forum om databeskyttelse' med mere info

Vi har oprettet et Forum om databeskyttelse' i Moodle for persondata-ansvarlige og HR. 

Her finder du nyttige informationer om indhold, planer, målgrupper og vejledninger til VidenBarometer®. Du har en demoadgang til alt indhold og får automatisk besked om nye lanceringer i din indbakke.

Tilmeld dig her så har du adgang i morgen.

Lovkrav og formalia

Overtrædelse af persondatareglerne kan medføre store bøder og have store omdømmemæssige omkostninger – og dermed tynge virksomheden økonomisk og administrativt. 

Da finansielle virksomheder har ganske meget data om deres kunder, er tilliden vigtig. For at sikre, at medarbejderne kender og lever op til reglerne, er det nødvendigt at uddanne dem i deres opgaver og opmærksomhedspunkter. 

Hertil kommer den særlige tavshedspligt for finansielle virksomheder og det forhold, at Finans Danmark i forbindelse med den såkaldte Nets-sag har henstillet til, at pengeinstitutterne sikrer, at deres medarbejdere er uddannede.

Jeres forretningsgange

I skal også sikre jer, at jeres medarbejdere kender jeres forretningsgange og har styr på deres pligter i det daglige arbejde med persondata. 

Vi har lavet skabeloner, der gør det let at komme i mål med dét arbejde.

 

Få hjælp til at udarbejde en iPaper eller et e-learning-modul

I kan lave enten en iPaper eller et lille e-learning-modul, der formidler viden om jeres forretningsgange, og hvad medarbejderne skal gøre i hverdagen. 

Prisen er ca. 5.000 kr. for en 'standardpakke', som består af en skabelon med billeder. 

I leverer teksten, og vi sætter det pænt op. I pakken indgår 4 timers arbejde hos en grafiker. Timer derudover afregner vi efter en timepris på 1.400 kr. 

Hvis I allerede har en iPaper, som blot skal opdateres, hjælper vi også gerne med det. 

Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk
Mette Wendel Henriksen

Vil du høre mere?

Mette Wendel Henriksen

Kunde- og markedsafdelingen

8993 3387

mwh@finansudd.dk

Markedsmisbrug: Awarenesstræning

I Awarenesstræning om markedsmisbrug bliver medarbejderne klædt på til de forpligtigelser og det ansvar, de har i forhold til reglerne på området.

Læs mere Markedsmisbrug: Awarenesstræning