Databeskyttelse

Persondatareguleringen indeholder krav til, hvordan virksomheder – herunder pengeinstitutter – skal beskytte og behandle kundernes persondata.

De krav skal være beskrevet i virksomhedens politikker og forretningsgange, der skal sikre, at den efterlever både lovgivning og egne regler i praksis. 

Vores onlinekursus om persondata lærer medarbejdere i den finansielle sektor om de grundlæggende principper bag persondataforordningen, så de kender meningen bag kravene. 

Sådan lever du nemt op til Persondataforordningen

I første kvartal af 2024 lancerer vi en ny version af vores onlineuddannelse til alle pengeinstitutter med nye og aktuelle moduler hvert kvartal. Det samlede tidsforbrug er cirka 5-20 minutter 2-4 gange om året. Derefter får HR/ledelsen en dokumentationsrapport, der viser, at medarbejderne har gennemført indholdet.  

Onlineuddannelsen består af et grundmodul og løbende læring med aktuelle cases, refleksionsopgaver, quizzer og gode råd til at behandle og omgå data korrekt i hverdagen. Medarbejderne gennemfører kun den læring, der matcher deres jobfunktion. 

Hvem er omfattet af persondataforordningen?

Databeskyttelsesreglerne gælder for behandling af oplysninger om personer, dvs. fysiske personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger m.v. 

Begrebet "fysisk person" omfatter ikke kun et menneskeligt individ, men også enkeltmandsvirksomheder. 

Hvis medarbejdere er i kontakt med personoplysninger, skal virksomheden sørge for, at medarbejderne lever op til reglerne og virksomhedernes politikker og forretningsgange.

Pris og praktik

Onlineuddannelsen koster 100 kr. om året pr. medarbejder for medlemmer. Kontakt os for en pris, hvis I ikke er medlem. 
Den nuværende løsning lukkes ned 12 måneder efter lanceringen af den nye løsning.

Lovkrav og formalia

Overtrædelse af persondatareglerne kan medføre store bøder og have store omdømmemæssige omkostninger – og dermed tynge virksomheden økonomisk og administrativt. 

Da finansielle virksomheder har ganske meget data om deres kunder, er tilliden vigtig. For at sikre, at medarbejderne kender og lever op til reglerne, er det nødvendigt at uddanne dem i deres opgaver og opmærksomhedspunkter. 

Hertil kommer den særlige tavshedspligt for finansielle virksomheder og det forhold, at Finans Danmark i forbindelse med den såkaldte Nets-sag har henstillet til, at pengeinstitutterne sikrer, at deres medarbejdere er uddannede.

Jeres forretningsgange

I skal også sikre jer, at jeres medarbejdere kender jeres forretningsgange og har styr på deres pligter i det daglige arbejde med persondata. 

Vi har lavet skabeloner, der gør det let at komme i mål med dét arbejde.

 

Få hjælp til at udarbejde en iPaper eller et e-learning-modul

I kan lave enten en iPaper eller et lille e-learning-modul, der formidler viden om jeres forretningsgange, og hvad medarbejderne skal gøre i hverdagen. 

Prisen er ca. 5.000 kr. for en 'standardpakke', som består af en skabelon med billeder. 

I leverer teksten, og vi sætter det pænt op. I pakken indgår 4 timers arbejde hos en grafiker. Timer derudover afregner vi efter en timepris på 1.295 kr. 

Hvis I allerede har en iPaper, som blot skal opdateres, hjælper vi også gerne med det. 

Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk
Mette Wendel Henriksen

Vil du høre mere?

Mette Wendel Henriksen

Kunde- og markedsafdelingen

8993 3387

mwh@finansudd.dk

Markedsmisbrug: Awarenesstræning

I Awarenesstræning om markedsmisbrug bliver medarbejderne klædt på til de forpligtigelser og det ansvar, de har i forhold til reglerne på området.

Læs mere Markedsmisbrug: Awarenesstræning