Databeskyttelse – ny model på trapperne

Den nye læring har fokus på den daglige adfærd og håndtering af data, så instituttets datakvalitet og datagrundlag styrkes - og den gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring sikker håndtering af data. 

Ny sektorløsning på læring om databeskyttelse lever op til krav og praksis. Det er en abonnementsløsning med løbende læring målrettet forskellige jobfunktioner.

”Data er vor tids guld, og korrekt og etisk håndtering af data er helt central for både kunder og de finansielle virksomheder. Både i forhold til forretningsudvikling og i forhold til compliance.” 

Sådan siger Line Bagger Bendix, afdelingschef i Finansiel Regulering på Finanssektorens Uddannelsescenter, om den nye sektorløsning, der er klar efter nytår: ”Læring om databeskyttelse". 

Løsningen erstatter den kendte læring om ”Persondata”, der blev lanceret i 2018, i forbindelse med at persondataforordningen trådte i kraft 

Den nye løsning er en abonnementsordning meløbende læring målrettet de forskellige jobfunktioner i et pengeinstitut: Ledere, kundevendte medarbejdere og interne medarbejdere.  

Pas på guldet 

Den nye løsning bliver til i tæt arbejde med repræsentanter fra pengeinstitutterne. De ønsker en løsning, der rammer lige netop den måde, pengeinstitutter arbejder på, og den måde, de bruger data.  

Det er bl.a. vigtigt, at læringen tager højde for det, der sker ude i virkeligheden. Derfor kommer der løbende læring – et nyt modul to – fire gange om året. 

Læringen bidrager dobbelt, siger Line Bagger Bendix: 

Dels sikres et grundlæggende vidensniveau, der kan dokumenteres. Dels skubber læringen på den daglige adfærd og håndtering af data, så instituttets datakvalitet og datagrundlag styrkes, og dels bidrager den til medarbejdernes tryghed ved at bruge data sikkert. 

Beskyttelse af data - sådan lever I op til kravene

Ny læring løfter viden og ændrer adfærd

Mangesidet lovgrundlag 

Området udvikler sig hastigt, og der er en del regulering på vej i forhold til håndtering og dokumentation. Samtidig er det selvfølgelig et område, hvor alle pengeinstitutter bestræber sig på at gøre deres bedste. 

”Data er et centralt grundstof for finansielle virksomheder. Derfor er viden om brug og beskyttelse af data helt nødvendig. Rundtomkring i reguleringen af persondata, it-styring og -sikkerhed, outsourcingsregler og ikke mindst den kommende regulering af AI vil der være mere eller mindre direkte krav om grundlæggende uddannelse af medarbejdere. Dette kan den nye løsning potentielt set også rumme,” siger Line Bagger Bendix og fortsætter: 

Løsningen skal naturligvis leve op til nyeste krav fra EU om håndtering af data og den praksis, der har udviklet sig i pengeinstitutterne. Selvom de formelle krav til uddannelse endnu ikke er tegnet skarpt op, er det jo svært for både medarbejdere og ledere at leve op til ”god skik” uden viden.”  

Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

Talentudvikling: 4. april 2024

Strategisk vigtigt generationsskifte

Læringskultur: 2. april 2024

I GrønlandsBANKEN lever læringskulturen

Databeskyttelse: 22. marts 2024

Ny onlineuddannelse om databeskyttelse

Investering: 1. marts 2024

Ny uddannelse: Simple investeringsprodukter