Boligkreditdirektivet

Alle, der arbejder med rådgivning og rådgivningstjenester om boligkreditaftaler og boligkreditformidling, skal kunne dokumentere, at de har de rette kompetencer på området.

Det skal fremgå af jeres forretningsgang, hvordan I sikrer, at jeres medarbejdere:

  1. Har det rette kompetenceniveau
  2. Er i stand til at bruge kompetencerne i en kundesituation

Dokumentationsniveau eller kompetenceniveau – I bestemmer

Da Boligkreditdirektivet blev vedtaget, blev Finanssektorens Uddannelsescenter i samarbejde med Lokale Pengeinstitutter og repræsentanter fra branchen enige om, at de ofte ville stille højere krav til medarbejdernes kompetencer, end lovgivningen krævede.

Derfor udviklede vi en løsning på to forskellige niveauer:

I vælger selv, hvilken type test I ønsker at benytte for at leve op til Boligkreditdirektivet.