FAQ om Boligkreditdirektivet

FAQ'en er baseret på vores arbejde med Boligkreditdirektivet – herunder input fra arbejdsgruppen med deltagere fra en række pengeinstitutter.

Svarene på spørgsmålene er baseret på vores bedste overbevisning og må ikke forveksles med en formel godkendelse. Det er pengeinstituttets eget ansvar at leve op til de krav, som Finanstilsynet stiller.

 

Læs om: 

 

Nye medarbejdere

Hvordan kan en ny medarbejder opnå de kompetencer, der skal til for at opfylde bekendtgørelsens krav?

Nye medarbejdere kan alene dokumentere sine kompetencer ved at have bestået et relevant teoretisk uddannelsesforløb eller en kompetencetest.

Relevant teoretisk uddannelsesforløb

Hvad er et relevant teoretisk uddannelsesforløb?

Direktivet henviser til Finansuddannelsen og uddannelsen som Finansøkonom. Det kan også være et tilsvarende teoretisk uddannelsesforløb. Finanstilsynet vil som led i sin almindelige tilsynsvirksomhed kunne vurdere, om et tilsvarende teoretisk uddannelsesforløb opfylder kravene i bekendtgørelsen. En bestået kompetencetest vil også kunne anføres som et relevant teoretisk uddannelsesforløb. Finanstilsynet henviser til, at man bruger sin sunde fornuft og holder sig til indholdet i bekendtgørelsen.

Er en ældre Finansuddannelse (f.eks. 20 år gammel) gyldig som et teoretisk uddannelsesforløb?

Uddannelsen er gældende i forhold til dokumentation af kompetencekravet. Bemærk dog, at det er et krav, at I som virksomhed allerede skal have en forretningsgang for systematisk uddannelsesforløb, der skal sikre, at de ansatte til stadighed ajourfører deres kompetencer i henhold til bekendtgørelsen.

Resultatsiden

Hvordan opdaterer medarbejdere, der dumper første forsøg, nemmest sin viden?

På resultatsiden efter en kompetencetest får deltageren links direkte til de læringsaktiviteter, der dækker de spørgsmål, som han/hun måtte have svaret forkert på. Det giver et godt overblik over, hvordan man kan opdatere sin viden eventuelt inden et næste forsøg.

Andre spørgsmål

Må en andenårselev (uden teoretisk uddannelsesforløb og relevant erhvervserfaring) rådgive?

Hvis eleven består kompetencetesten, opfylder eleven kravet til relevant teoretisk uddannelsesforløb og må derfor rådgive i henhold til vejledningen.

Hvor tit skal virksomheden dokumentere medarbejdernes kompetencer?

Det er op til den enkelte virksomhed i forretningsgangen at forholde sig til, hvor ofte medarbejderne skal dokumentere deres kompetencer. F.eks. ved at gennemføre en kompetencetest hvert andet eller tredje år.

Hvad gør virksomheden, hvis en medarbejder ikke består kompetencetesten efter 3. forsøg?

Medarbejderen har mulighed for at læse op ved hjælp af e-learning-kurser, e-bøger, fysiske kurser eller anden oplæring i virksomheden mellem f.eks. 1. og 2. forsøg. Hvis medarbejderen ikke består efter 2. forsøg, vil det være oplagt, at virksomheden laver en personlig plan for medarbejderen for at sikre, at 3. forsøg bliver bestået.

Hvor meget skal medarbejderen tage om, hvis han/hun dumper ét emne?

På det grundlæggende niveau (svarende til NQF4) består dokumentationen af én test, som medarbejderen skal bestå med en samlet score over 70%. Hvis medarbejderen ikke består, skal han/hun tage det hele om.

På kompetenceniveau (svarende til NQF5) består dokumentationen af 5 test (en test pr. emne). Her skal medarbejderen bestå hver test med minimum 70% og kan nøjes med at tage det eller de emner om, som han/hun ikke består.

Følg med i Nyt om bolig

Nyhedsbrevet om kompetencer og bolig.

Tilmeld nyhedsbrev

Pris og praktik – Boligkreditdirektivet

Læs mere Pris og praktik – Boligkreditdirektivet

Hvem er omfattet af Boligkreditdirektivet?

Læs mere Hvem er omfattet af Boligkreditdirektivet?

Dokumentation eller kompetence?

Læs mere Sådan foregår de to tests