Sådan foregår de to tests

I vælger selv, hvilken type test I ønsker at benytte for at leve op til Boligkreditdirektivet.

Test på dokumentationsniveau

En test på dokumentationsniveau dækker præcist lovgivningens krav. I får hurtig og effektiv dokumentation af medarbejdernes kompetencer, og I kan til enhver tid selv trække en rapport i VidenBarometer®, der dokumenterer deltagernes kompetencer overfor Finanstilsynet.

 

Test på kompetenceniveau

Testen på kompetenceniveau er finanssektorens bud på, hvad en medarbejder skal kunne.

I kan til enhver tid selv trække en rapport i VidenBarometer®, der dokumenterer medarbejdernes kompetencer overfor Finanstilsynet.

Omfang og indhold, når I tester på dokumentationsniveau

På den nationale kvalifikationsramme (NQF) svarer dokumentationsniveauet til niveau 4. 

Rådgivere

Én test. Forventet tidsforbrug ca. 1 time

Emner:

 • Boligfinansiering 
 • Ejendomsomsætning og vurdering
 • Konvertering, tinglysning og indfrielser
 • Lovgivning og markedsforståelse
 • Kreditbehandling

Supportmedarbejdere

Én test. Forventet tidsforbrug: 30 min

Emner:

 • Boligfinansiering generelt
 • God skik og belåning af fast ejendom
 • Processen ved køb af fast ejendom og andelsboliger
 • Tinglysning
 • Indfrielser

Kreditmedarbejdere

Én test. Forventet tidsforbrug: 30 minutter

Emner:

 • Kreditvurdering af forbrugere
 • Familie- og arveret
 • Boligfinansiering generelt
 • God skik for boligkreditter
 • Belåning og køb af fast ejendom og andelsboliger
 • Person- og ejendomsskatter

Omfang og indhold, når I tester på kompetenceniveau

På den nationale kvalifikationsramme (NQF) svarer kompetenceniveauet til niveau 5, der er højere end dokumentationsniveauet.

Omfanget af den enkelte test afhænger af type og jobfunktion.
 

Rådgivere

Fem forskellige test. Forventet tidsforbrug i alt: 2 timer

Test og emner:

Boligfinansiering

 • Realkreditfinansiering generelt
 • Realkreditlån og realkreditobligationer
 • Realkreditlån og refinansiering
 • Pengeinstitutlån og private pantebreve
 • Byggefinansiering

Konvertering, tinglysning og indfrielser

 • Konvertering
 • Tinglysning generelt
 • Tinglysning af pantebreve
 • Indfrielser
 • Sikkerheder

Ejendomsomsætning og vurdering:

 • Processen ved køb af fast ejendom
 • Huseftersynsordningen og fortrydelsesret
 • Vurdering og belåning
 • Ejendomsbeskatning
 • Processen ved køb af andelsbolig

Lovgivning og markedsforståelse

 • God skik for boligkredit
 • Lovgivning generelt
 • Anbefalings- og rådgivningsskema for boligkredit
 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • Person- og kursgevinstbeskatning

Kreditbehandling

 • Kreditaftaleloven
 • Familie- og arveret
 • Faresignaler
 • Indtægtsforhold
 • Rådighedsbeløb
 • Formueforhold

Byggeri

Er et muligt tilvalg til test på kompetenceniveau (ikke et krav i forhold til Boligkreditdirektivet)

 • Behovsafdækning
 • Aftalegrundlag
 • Finansiering
 • Forsikringer i en byggesag
 • Under byggeriet
 • Afslutning af byggeriet

Supportmedarbejdere

Én test. Forventet tidsforbrug 40 min.

Emner:

 • Realkreditfinansiering
 • Øvrig finansiering
 • God skik for boligkredit
 • Belåning og vurdering af fast ejendom
 • Sikkerheder
 • Tinglysning
 • Indfrielser
 • Processen ved køb af fast ejendom og andelsboliger

Kreditmedarbejdere

To test. Forventet tidsforbrug: 1 time og 30 min.

Test og emner:

Bolig til kreditmedarbejder:

 • Boligfinansiering generelt
 • Afdragsfrihed og refinansiering
 • God skik for boligkredit
 • Belåning og vurdering af fast ejendom
 • Finansiel og økonomisk forståelse
 • Konvertering og byggefinansiering
 • Processen ved køb af fast ejendom og andelsboliger
 • Person- og boligskatter

Kredit til kreditmedarbejder:

 • Formueforhold
 • Rådighedsbeløb
 • Faresignaler
 • Indtægtsforhold
 • Familie- og arveret

Hvem er omfattet af Boligkreditdirektivet?

Læs mere Hvem er omfattet af Boligkreditdirektivet?

FAQ om Boligkreditdirektivet

Læs mere FAQ om Boligkreditdirektivet

Pris og praktik – Boligkreditdirektivet

Læs mere Pris og praktik – Boligkreditdirektivet
Anette Ravnested

Vil du høre mere?

Anette Ravnested

Bolig, kredit & erhverv

+45 8993 3272

ara@finansudd.dk