Pris og praktik – Boligkreditdirektivet

Vi afvikler Boligkreditdirektivet i VidenBarometer. Når en medarbejder er tilmeldt den relevante test, får denne adgang til målrettet e-learning som forberedelse og har herefter tre forsøg til at bestå med minimum 70%. Hvis medarbejderen ikke består, bliver han præsenteret for anbefalet læring, så han kan læse op på netop de emner eller områder, han har brug for, før han tager testen igen.

For at undgå at bruge "unødig" tid anbefaler vi, at medarbejderen gennemfører første forsøg uden at forberede sig. Hvis medarbejderen ikke består, bør han/hun gennemføre den anbefalede læring inden næste forsøg.

For medlemmer

Hvis I har en VidenBarometer-licens, kan I selv sætte testen op til jeres medarbejdere og løbende trække rapporter med overblik over jeres resultater.

Hvis I ikke har VidenBarometer-licens, hjælper vi selvfølgelig med opsætningen.

Prisen er 100 kr. pr. medarbejder. Prisen tillægges moms.

Kontakt vores support – så hjælper vi jer i gang.

For ikke-medlemmer

Alle, der ønsker det, kan benytte sig af vores løsning på Boligkreditdirektivet. Når vi har modtaget betaling, bliver medarbejderen tilmeldt den relevante test i VidenBarometer og har herefter adgang i et år, eller indtil testen er bestået/de tre forsøg er brugt.

Hvis I ønsker at tilmelde en eller flere medarbejdere, har vi brug for nedenstående oplysninger:

  • Navn og e-mail på de tilmeldte medarbejdere
  • Hvilket niveau og hvilken medarbejdergruppe, de skal tilmeldes
  • Dato for udsendelse
  • Deadline for besvarelse

Efter deadline sender vi en rapport med et overblik over medarbejdernes resultater, som I kan bruge som dokumentation.

Prisen er 3.000 kr. pr. medarbejder. Prisen tillægges moms.

Kontakt Turid, hvis du eller dine medarbejdere skal tilmeldes Boligkreditdirektivet.

Turid Danielsen

Vil du høre mere?

Turid Danielsen

Projekt, planlægning & support

+45 8993 3280

tda@finansudd.dk