Lovkrav på boligområdet

Uanset hvilken boligkreditgiver eller boligkreditformidler forbrugerne henvender sig til, skal de have en forsvarlig og professionel betjening, når de indgår en boligkreditaftale.

Bekendtgørelsen om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere (også kaldet Boligkreditdirektivet) indeholder blandt andet:

 • Overordnede regler for kompetencekrav i form af viden og erfaring, der stilles til boligkreditgivere og boligkreditformidlere
 • Regler om hvilken dokumentation, der skal foreligge for at sikre, at kompetencekravene er opfyldt

Bekendtgørelsens 10 kompetenceområder

Den ansatte skal have tilstrækkelig viden inden for disse 10 områder:

 1. Produktkendskab til boligkreditaftaler og de tillægsydelser, der typisk udbydes på markedet sammen med disse
 2. Lovgivning vedrørende boligkreditaftaler til forbrugere, særligt om forbrugerbeskyttelse og relevant lovgivning om gæld
 3. Processen i forbindelse med køb af fast ejendom
 4. Vurdering af fast ejendom
 5. Tinglysning
 6. Markedet for boligkreditaftaler
 7. God skik, jf. bekendtgørelse om god skik for boligkredit
 8. Kreditvurdering af forbrugere
 9. Finansiel og økonomisk forståelse
 10. Skatteregler, som er relevante for forbrugeren i forbindelse med boligkreditaftaler

Virksomheden skal have ansatte på alle de forskellige niveauer

I vejledningen til bekendtgørelsen står der, at boligkreditgivere og boligkreditformidlere skal sikre, at der i virksomheden er ansatte, som samlet set har et videns- og kompetenceniveau, der gør virksomheden i stand til at betjene forbrugerne forsvarligt og professionelt.

Virksomheden har mulighed for at niveaudele den viden og de kompetencer, som den enkelte ansatte skal besidde, afhængigt af hvilken funktion medarbejderen udfører i virksomheden. Alle ansatte skal altså ikke besidde samme høje kundskabsniveau inden for de 10 kompetenceområder.

Det er et krav, at alle ansatte, der er beskæftiget med rådgivning og rådgivningstjenester om boligkreditaftaler og boligkreditformidling, besidder et grundniveau på alle områder. Derudover skal virksomheden have ansatte med kompetencer på et højere niveau indenfor de nævnte områder i § 4, stk. 1, nr. 1-10, som samlet set gør, at en forbruger får en professionel betjening af virksomheden uanset kreditsagens kompleksitet.

Det er virksomhedernes ansvar at fastsætte grundniveauet og sikre, at det er tilstrækkeligt til, at forbrugeren får en forsvarlig og kompetent betjening. Virksomheden har desuden ansvar for løbende at dokumentere, at medarbejderne opretholder deres kompetencer.

Bekendtgørelse om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere

Bekendtgørelse 2016-04-07 nr. 329.

Læs mere Bekendtgørelse 2016-04-07 nr. 329_boligkreditdirektivet

Vejledning til bekendtgørelsen

Vejledning til Bekendtgørelse 2016-04-07 nr. 329.

Læs mere Vejledning til bekendtgørelse_boligkreditdirektivet