CMD License

Hvad er CMD License?

FU administrerer CMD License for Kapitalmarked Danmark. Certificeringen er obligatorisk for medarbejdere inden for en række funktioner i medlemsvirksomheder under Kapitalmarked Danmark. CMD License skal være med til at forankre den nødvendige viden og forståelse blandt medarbejderne, der beskæftiger sig med investeringsbankaktiviteter, herunder at sikre et betryggende kendskab til den børsretlige regulering og relevante anbefalinger. Dermed er det målet med certificeringen at understøtte tilliden til Kapitalmarked Danmarks medlemmer og til værdipapirmarkedet generelt.

Tilmelding

Det er HR, der tilmelder til certificeringen via dette tilmeldingsskema. Skemaet mailes til Malene Buus Møller på mbm@finansudd.dk.

Om prøven

Certificeringsprøven er en multiple choice-prøve, som afvikles i FU’s testsystem VidenBarometer®. Prøven har 100 spørgsmål, som medarbejderen har 2 timer og 55 minutter til at besvare. Prøven skal bestås med 70% korrekte svar. Du kan læse mere om regelsættet for prøven på Kapitalmarked Danmarks hjemmeside.

Certifikat

Når medarbejderen har bestået prøven, får denne automatisk en mail med et link til certifikatet. FU opbevarer certifikatet elektronisk. Virksomheden har adgang til resultater via rapporter i VidenBarometer®.

Malene Buus Møller

Har du spørgsmål til tilmelding?

Malene Buus Møller

Kunde- og markedsafdelingen

8993 3382

mbm@finansudd.dk