VidenBarometer® – et værktøj til faglige test og målinger

VidenBarometer® er et onlineværktøj til certificeringer, faglige test og målinger af enhver slags.

Med en licens til VidenBarometer® får I et solidt værktøj til små og store undersøgelser. Det er nemt og tilgængeligt at sætte op for administratorer og let at bruge for respondenter.

Vi udvikler værktøjet efter behov i tæt samarbejde med kunderne og ud fra de nyeste tendenser.

Finanssektorens foretrukne system

VidenBarometer® er en driftssikker platform med stor kapacitet. I dag servicerer vi over 500 virksomheder med +20.000 brugere, der til sammen fuldfører ca. 250.000 certificeringer, test og målinger årligt. Derudover benytter vi også VidenBarometer® til at sætte e-learning i spil og sikre løbende opfølgning.

Oprindeligt udviklede vi VidenBarometer® til finanssektoren, men i dag bliver det brugt i alle brancher, der ønsker et stabilt værktøj til alle former for undersøgelser.

I finanssektoren er VidenBarometer® det foretrukne værktøj – især er vores løsninger indenfor kompetenceafklaring, certificering og dokumentation populære.

Sådan opretter I en undersøgelse i VidenBarometer®

Læs mere #Opret undersøgelse

Det koster det

Læs mere #Pris

Brug VidenBarometer® til alle undersøgelser blandt medarbejdere og kunder

Med en licens til VidenBarometer® behøver I ikke andre værktøjer til hverken faglige test, spørgeskemaer, surveys eller afstemninger.

I kan bruge VidenBarometer® til alle typer undersøgelser – både blandt medarbejdere og kunder.

Når I har gennemført en undersøgelse, kan I altid trække rapporter på person-, gruppe- og organisationsniveau. Vi er desuden meget optagede af, at leder skal få et godt overblik via sit lederdashboard.

Eksempler: I kan bruge VidenBarometer® til at

 • Kortlægge vidensniveau hos medarbejdere eller en defineret gruppe inden for et fagområde
 • Undersøge udvalgte læringsmål eller ansattes kendskab til værdier, forretningsgange og strategi
 • Måle effekten af interne kurser, kampagner og workshops med før- og eftermålinger
 • Teste nye kandidaters faglighed i forbindelse med rekruttering
 • Oprette elektroniske afstemninger blandt ansatte, fx interne valg af tillidsmand, holdningen til frokostordningen eller kåring af månedens medarbejder
 • Oprette touch point-målinger om, hvordan kunder oplever virksomhedens service, produkter og kundemøder
 • Teste eller certificere medarbejdere ud fra definerede læringsmål
 • Dokumentere medarbejderes kompetencer ud fra definerede læringsmål

Stil de rigtige spørgsmål

Spørgeteknik er en kunst i sig selv – og vi hjælper jer gerne med at få stillet de helt rigtige spørgsmål.

VidenBarometer® er et meget fleksibelt værktøj, som giver jer mulighed for at stille mange forskellige slags spørgsmål:

 • Åbne og lukkede spørgsmål
 • Multiple choice-spørgsmål og skalaspørgsmål
 • Spørgsmål med et eller flere rigtige svar
 • Spørgsmål uden et bestemt rigtigt svar
 • Spørgsmål med lærende feedback til dem, der svarer forkert
 • Afledte spørgsmål, hvor det næste spørgsmål afhænger af det første svar

Med en licens til VidenBarometer® er det nemt at oprette spørgeskemaer indenfor eksempelvis

 • MUS
 • APV
 • Salg og rådgivning
 • Holdninger og adfærd
 • Bolig
 • Investering
 • Kredit
 • Pension
 • Skat
 • PI forretninger

Der kan selvfølgelig også være tilfælde, hvor I har brug for at formulere jeres egne spørgsmål og svarmuligheder, hvilket er meget simpelt.

Vi har stor erfaring med at udarbejde testspørgsmål, og vi er altid klar med rådgivning og sparring. Tag fat i os – så hjælper vi jer godt i gang.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med multiple choice-spørgsmål

Vi udvikler nye funktioner efter jeres behov

Vi udvikler hele tiden VidenBarometer® ud fra vores kunders ønsker og behov. Med licens til VidenBarometer® har I indflydelse på udviklingen af ny funktionalitet.

Har I et særligt ønske til en ny feature i VidenBarometer®, kan vi sikkert også udvikle det.

Som kunde er du med hele vejen – fra idé til den endelige løsning. Hvis mange kan bruge den nye feature eller løsning, finansierer vi selv omkostningerne til udviklingen.

Et stærkt værktøj til kompetenceafklaring og tests

Det er dyrt at uddanne og opkvalificere medarbejdere. Med den rette kompetenceafklaring bruger I kun penge på relevant uddannelse – og kunderne møder altid en kompetent medarbejder.

VidenBarometer® er det oplagte valg, når I skal måle jeres medarbejderes faglige niveau eller afklare, om de har de rette kompetencer og den rette viden til det job, de bestrider.

I har følgende muligheder, når I vil måle jeres medarbejderes vidensniveau:

 • I sætter selv en måling op i VidenBarometer®
 • Vi opretter en skræddersyet måling ud fra jeres læringsmål
 • I bruger vores standardiserede løsning med kompetenceafklaring indenfor de mest efterspurgte områder.


Sådan kan I bruge kompetenceafklaringen

Lederen, fagchefen eller den HR-ansvarlige kan med målingen se, hvordan den enkelte medarbejder scorer i forhold til andre.

Det er et godt udgangspunkt for en dialog med den enkelte medarbejder til for eksempel MUS. Mange ledere bruger kompetenceafklaringen før en intern kursusdag, så undervisningen kan målrettes den specifikke gruppes behov.

Virksomheden kan også bruge undersøgelsen til at sammenligne lokale afdelingers kompetencer og vidensniveau – og eventuelt benchmarke det op imod resultaterne på landsplan.


Certificering af medarbejdere

Udover overblik og de obligatoriske undersøgelser kan VidenBarometer® bruges til certificering af medarbejdere efter egne eller eksterne læringsmål.

Online certificering kræver, at læringen kan sættes op i enten rigtige eller forkerte svar med pointscore for rigtige svar. Medarbejderne består eller bliver certificeret, når de opnår den nødvendige score, som er defineret af virksomheden.

Opret undersøgelse i VidenBarometer®

VidenBarometer® er altid tilgængeligt. Det er enkelt og intuitivt for administratorer at sætte en undersøgelse op. Derefter har brugerne i løbet af få minutter adgang ved et enkelt klik på et link og kan let besvare undersøgelsen.

Når undersøgelsen er slut, kan I trække en rapport med resultaterne, og så er I klar til at fremlægge resultatet på et afdelingsmøde eller lignende.

Som administrator kan du

 • Oprette egne spørgsmål
 • Sammensætte et spørgeskema og sende link til kendte eller ukendte modtagere
 • Planlægge udskudt udsendelse af link til undersøgelse og oprette påmindelser
 • Indsætte tidsfrist for seneste mulighed for at besvare et spørgeskema
 • Trække overskuelige rapporter (Word, Excel, PDF) over besvarelserne på person-, gruppe- og organisationsniveau
 • Løbende få hjælp og sparring fra vores erfarne korps med 8 superbrugere
 • Følge med i resultaterne løbende og fremstille foreløbige prognoser
 • Deltage i årlig metværksdag og påvirke udviklingen af nye funktioner og forbedringer i systemet

Respondenterne kan

 • Svare på spørgeskemaer uden brug af adgangskode og brugeroplysninger
 • Svare og gennemføre e-learning via smartphone, tablet eller PC
 • Se og gense deres historik over tidligere besvarelser
 • Få læring undervejs ved at få lærende feedback ved forkert svar
 • Få hjælp af vores supportcenter, hvis der er tekniske problemer undervejs

Pris på VidenBarometer®

En årlig licens koster 38.395 kr. for FU-medlemmer.

Er du ikke medlem, så kontakt os for en snak om formål og pris.

Årlig pris pr. aktiv bruger*: 90 kr.

Årlig pris pr. arkiveret fratrådt medarbejder: 14 kr.

*En bruger defineres som aktiv, når han er blevet tilmeldt en test i systemet.

Licensen indeholder:

 • 7 timers konsulentbistand til opstart – oprettelse og oplæring af superbrugere, medarbejdere m.v.
 • Mulighed for at trække diverse rapporter og dokumentation af medarbejdernes historiske resultater
 • Adgang til systemet 24 timer i døgnet
 • Mulighed for at oprette egne virksomhedsspecifikke spørgsmål
 • Ubegrænset adgang til at udsende spørgeskemaer
 • Automatisk opdatering til den nyeste version af VidenBarometer®
 • Nyhedsbreve og videoer med vejledninger og nye funktioner i forbindelse med opdateringer

Derudover er der løbende support på VidenBarometer® og minimum en årlig netværksdag for superbrugere.

Tilgang til læring

En proaktiv og forskningsbaseret tilgang til læring og kompetenceudvikling

Læs mere Sådan arbejder vi med læring

Vores metode til test og certificering

På FU tilbyder vi tests og certificeringer, der kan hjælpe med at dokumentere jeres kompetencer. Vi tilbyder forskellige løsninger alt efter jeres specifikke behov.

Læs mere Vores metode til test og certificering

Det siger kunderne

Samarbejde og tætte relationer. Læs, hvad kunderne siger om FU.

Læs mere Det siger kunderne