Vores tilgang til læring

Vi har en proaktiv og forskningsbaseret tilgang til læring og kompetenceudvikling. Vi er drevet af nysgerrighed og følger med i både trends og tendenser – og i særdeleshed forskningen omkring hvordan der bygges stærke læringsdesign og processer. Til gavn for dig.

Vi vælger altid den metode og tilgang, der passer til lige netop dit mål. Derfor ville listen blive lang, hvis vi skulle fortælle om alt hvad vi gør og alle de greb og tilgange vi er inspireret af. Dog kan vi overordnet sige, at vores fundament er bygget af en praksisnær tilgang, hvor vi altid stræber efter at skabe størst mulig effekt og udbytte.

"Voksne mennesker lærer, når de kan se mening, og når de gider."

Knud Illeriis (fortolket)

Samtidig har vi stor respekt for dig og din tid, så når vi insisterer på at vi skal være på samme tid og sted, så skal det være for at bruge hinanden og fordi vores læringsmål kræver det.

Her på siden kan du læse om, hvordan vi bruger: 

Vi blander gerne metoder og opererer således både fysisk, digitalt og i forskellige hybride setups. Men dermed ikke sagt, at alt egner sig til det hele. Det er meget bevidste og aktive valg, der altid tager afsæt i det ønskede mål med det givne læringselement.

Vi tror på at alle mennesker kan, og det forpligter. Vi stiller krav til dig som deltager, og forventer det samme den anden vej.

Action learning

Action learning handler i sin enkelhed om praksisnærhed.

Det er en metode til udvikling af din praksis, og tager afsæt i lokale udfordringer og behov, og er en vej til at skabe nærvær og relevans for dig, som deltager.

Det sker ved at eksperimentere med små konkrete handlinger (aktioner), og efterfølgende reflektere og evaluere over det erfaringerne.

Aktionslæring bygger på den antagelse at praktikere gennem systematiske undersøgelser kan producere relevant og praksisnær viden om, hvad der virker. En viden der efterfølgende kan deles og bidrage til positiv (praksis)udvikling.

Altid praksisnært

Man kan populært sagt sige, at aktionslæring handler om handling. Og at lade handlinger komme før holdning. Vi handler os til viden om hvad der er den bedste løsning – frem for at tænke os til den forkromede løsning inden vi prøver noget af.

Ofte kendes alle hjørner af forløbet ikke til fulde, når vi arbejder efter aktionslæringsprincipperne, fordi det afhænger af hvad der dukker frem og viser sig relevant. Til gengæld kan du være sikker på at det altid er praksisnært og direkte omsætteligt i din hverdag.

4MAT

4MAT er på én og samme tid en model for forskellighed ift. læring og en metode til stærkt læringsdesign.

Derfor er alle medarbejdere på FU certificerede i brugen af 4MAT. Det giver os et fælles sprog, udgangspunkt og fundament, og er samtidig et stærkt styringsværktøj, så vi sikrer at alle læringsforløb er bygget, så de er menings- og motivationsskabende – bygger de rette kompetencer – og får dem omsat og forankret bedst muligt i praksis.

4MAT er en holistisk og efterprøvet læringsmetode udviklet af amerikanske Dr. Bernice McCarthy, der bygger på en lang række af anerkendte teorier om mennesker og læring.

Flipped learning

Som navnet antyder betyder "flipped learning", at vi vender læringen om.

Flipped learning er en meget populær metode inden for moderne pædagogik, som vi benytter os af på en stadig større del af vores kurser og uddannelser.

Ved at blande den fysiske undervisning med videoklip, præsentationer, e-learning-moduler mv. gør vi en stor del af den fælles, teoretiske gennemgang fra undervisningslokalet til uafhængig individuelt selvstudie.

På den måde skal deltagerne selv sikre, at den grundlæggende teoretiske base er på plads inden selve kursusdagen, så vi kan anvende tiden sammen mere effektivt til omsætning af teori til praksis.

Flipped learning er en metode til at sikre at når vi stiller krav om at være tilstede på samme tid og sted, så kan vi også arbejde med hinanden. Vi har tilegnet os det meste viden på forhånd og kan bruge tiden sammen til at bearbejde og udvide – og i mange tilfælde træne færdigheder frem for at tale om dem.

Profilværktøjer

På Finanssektorens Uddannelsescenter indgår profilering som en naturlig del af flere forløb, (leder)evalueringer og konsulentydelser.


Vi arbejder både med profiler som Garudas KompetenceProfil og DiSC personprofiler og "Indikatorer" fx JTI (Jungiansk Type Indeks) eller MBTI (Myers Briggs Type Indikator). Hvilke der bringes i spil, afhænger af formål, målgruppe og jeres præferencer og ønsker.

Helene Wallentin Nickø

Vil du høre mere om vores tilgang til læring?

Helene Wallentin Nickø

Ledelse, salg & strategi

8993 3339

hwn@finansudd.dk