Trivsel og læring tager tid

Peter Lading Sørensen, direktør i Sparekassen Djursland, og Jens Odgaard, direktør i Hvidbjerg Bank, har fået øjnene op for værdien i at give plads til potentialet.

Konstant fokus på læringskultur, små skridt og konkrete initiativer skaber kæmpe værdi, siger de i Sparekassen Djursland og Hvidbjerg Bank. Det kræver noget, og der er ingen hurtige løsninger.

Når man bringer ”læringskultur” på banen over for en bankdirektør, kan man godt møde et løftet øjenbryn.

Men det var ikke tilfældet i Sparekassen Djursland. For her var direktør Peter Lading Sørensen allerede nysgerrig, da han første gang talte med FU om potentialet. Han havde hørt, at andre pengeinstitutter havde fået værdi ud af at arbejde fokuseret med læring i hverdagen. Så selvom det måske var lidt langhåret, var det forsøget værd?

Vi skal lære nyt hver dag

”Vi lever i en verden, hvor vi skal lære noget nyt hver dag. Men hvordan gør man det, hvis man lærer på hver sin måde? Det er ikke nemt. Tanken om, at vi i større grad kan bruge hinanden på tværs i organisationen og lære af hinanden på nye måder, tiltalte mig rigtig meget.”

Peter Lading Sørensen rakte ud til Jens Odgaard, der er bankdirektør i Hvidbjerg Bank. Her var læring og trivsel også allerede på dagsordenen. For Hvidbjerg havde på kort tid fået en række nye ledere, og Jens Odgaard så gerne, at de blev endnu bedre til at arbejde sammen og bakke hinanden op.

”Vi gik med, fordi vi så et potentiale i at løfte niveauet og gøre det endnu bedre,” siger han.

Hverdagens læring i højsædet

”Læringskultur og trivsel” er overskriften på forløbet, der varer cirka et år. Målet er at skabe en kultur omkring hverdagens læring, som udfordrer og udvikler medarbejderne i det daglige, forklarer Karin Lyngby Christensen og Helene Wallentin Nickø fra Finanssektorens Uddannelsescenter, der står i spidsen for forløbet.

”Hele forløbet er baseret på princippet omkring ”små skridt til store forandringer”. Om at evolutionere frem for at revolutionere. Om at gøre ting en lille smule anderledes og turde at skabe små eksperimenter og prøvehandlinger – bare for at se, hvad der sker,” siger Helene Wallentin Nickø.

Peter Lading Sørensen var nysgerrig på potentialet i god læringskultur.

Det har de gjort i begge pengeinstitutter. De har sat lys på læringskultur, og det har sat gang i aktiviteter hos både den enkelte, i de enkelte afdelinger og på tværs af afdelingerne.

Netværk på tværs og målbar udvikling

Forløbet har haft fokus på ledergruppen. De har arbejdet med ledelse og læring på flere forskellige niveauer – og det har flyttet dem. Begge direktører fremhæver værdien i mødet på tværs.

”Vi er sammen om det her. Lederne har mødt hinanden i en ny sammenhæng. De snakker sammen og sparrer og inspirerer hinanden. Det har en virkelig positiv effekt,” siger Peter Lading Sørensen.

Måling viser voldsomme resultater

Effekten er ikke bare en fornemmelse. I Sparekassen Djursland har de under forløbet lavet en arbejdspladsvurdering (APV).  

”Vi spurgte bl.a. ind til, om man kan få den hjælp, man har brug for. Her svarer de alle simpelthen i top. Alle! Det er ret voldsomt og langt, langt bedre end sidst. Vi kan simpelthen se, at APV’en er blevet væsentligt bedre på nogle afgørende punkter på grund af det her forløb,” siger Peter Lading Sørensen.

Den samme oplevelse har de i Hvidbjerg Bank.

”Vi begynder at mærke en tydelig effekt. De første måneder var folk lidt rådvilde. Men vi har jo fokus på de små skridt, og vi begynder at mærke den der gode ånd, når vi kommer ud i afdelingerne. Folk tager det til sig,” siger Jens Odgaard.

Potentialet i de små forandringer

Jens Odgaard har ligesom Peter Lading Sørensen set stærke resultater af forløbet. De mærker mere engagement blandt medarbejderne.

Noget af det, både Jens Odgaard og Peter Lading Sørensen har fået øjnene op for, er værdien i at give plads. Plads til at gøre ting på en anden måde og se, hvad der sker.

”Vi har jo en tendens til at fokusere enormt meget på love og regler. Det skal vi selvfølgelig gøre. Men vores fokus på læringskultur har skubbet til os. Nu prøver vi at skabe rum til, at det også er tilladt at gøre noget andet end det, vi plejer,” siger Peter Lading Sørensen.

Det virker. Bevidst eller ubevidst. Begge ledere kan mærke, at de arbejder lidt anderledes. Deres organisationer arbejder lidt anderledes. Som eksempel fremhæver Jens Odgaard deres idékatalog.

”Inden det her forløb skulle der ligesom hives lidt mere for at få folk til at give noget ekstra. Vi har tidligere haft et idékatalog. Det har vi genoplivet, og nu kommer der rent faktisk idéer ind. Den store forskel fra før til nu er, at medarbejderne nu tror på, at vi bruger deres idéer til noget. Det giver engagement,” siger han.

Hold fast i eksperimenterne

Jens Odgaard og Peter Lading Sørensen er overbeviste om potentialet.

”Det skaber værdi at arbejde fokuseret med læringskulturen. Det vil det gøre alle steder,” lyder det samstemmende.

Men hvis forløbet skal udvikle sig til en vanekultur, kræver det fortsat fokus, når forløbet er slut, understreger Karin Lyngby fra FU.

”Prøvehandlinger og den eksperimenterende tilgang skal begge pengeinstitutter holde fast i. Det tror jeg også, de gør. For de har fået øjnene op for, hvordan små forandringer i hverdagen flytter ting og skaber bevægelse. Ikke bare hos individet og afdelingen, men i hele organisationen,” siger hun og fortsætter:

”De skal insistere på, at det er en del af dagsordenen alle steder og på alle niveauer. De skal fortsætte med at have stort fokus på arbejdet med læring i hverdagen, indtil det bare bliver noget, alle ”gør”. Det kan få en kæmpe betydning – for læringen, men i høj grad også for trivslen.”

Helene Wallentin Nickø

Nysgerrig på læring?

Helene Wallentin Nickø

Ledelse, salg & strategi

8993 3339

hwn@finansudd.dk

Læring hos FU

Fokus på praksis og et stærkt teoretisk fundament.

Læs mere Læring hos FU

Sådan arbejder vi med læring

En forskningsbaseret tilgang til læring og kompetence-udvikling.

Læs mere Sådan arbejder vi med læring

FU LYD: Læring

Hvordan lærer vi bedst og mest effektfuldt? Bliv klogere og inspireret i FU LYD om læring.

Læs mere Podcast om læring