Læringskulturmålinger

Med en læringskulturmåling får I et organisatorisk udviklingsværktøj, der hjælper med at spejle virksomhedens adfærd, vaner og overbevisninger i forhold til læring og kompetenceudvikling.

Målingen forholder sig til den enkelte afdeling/team eller hele organisationen. Formålet er at få en indikator på de fundamentale vaner, overbevisninger og handlinger, der er forbundet med at have en stærk og dynamisk læringskultur.

Kultur kan i sig selv være svært at måle og sætte på formel. Derfor er målingens formål i stedet at skabe et øjebliksbillede, som kan være udgangspunktet for meningsfulde og udviklende samtaler. Målingen hjælper jer med at vælge fokusområder og danner grobund for et fælles sprog for læring og læringskultur.

Helene Wallentin Nickø

Vil du høre mere?

Helene Wallentin Nickø

Ledelse, salg & strategi

8993 3339

hwn@finansudd.dk

Læringskulturmålinger fra Finanssektorens Uddannelsescenter

Vores læringskulturmålinger er bygget op omkring en række spørgsmål om adfærd, vaner, antagelser og overbevisninger i forhold til læring og kompetenceudvikling. Det er muligt at nøjes med én måling, men vi anbefaler at gentage målingen for at følge udviklingen over tid – eventuelt årligt.

Målingen er opbygget efter en fast, gennemarbejdet spørgeramme, hvor vi anvender et mix af kvantitative og kvalitative metoder til at analysere og databehandle besvarelserne. Den måler på givne vaner, overbevisninger og tilgange, da disse er nøgleforudsætninger for stærke, dynamiske læringskulturer. Der er dog altid plads til spørgsmål særligt tilpasset jer, jeres situation og ønsker.

"Vores rolle er at klæde finanssektoren på til fremtiden, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kun bliver endnu mere relevante for vores medlemmer i rollen som læringspartner"

Søren Laursen, adm. direktør, FU

Fra kursuscenter til læringspartner

Sådan kan I bruge læringskulturmålinger

På FU bruger vi blandt andet læringskulturmålinger på forløb, hvor vi arbejder med at styrke den organisatoriske læringskultur, lederen som aktiv læringsagent og det generelle mindset for fremtidens kompetenceudvikling.

Målingen kan bringes i spil for sig selv eller i samspil med andre processer i virksomheden. Nogle tænker udvikling af læringskulturen sammen med strategien, andre med lederudviklingen og nogle tredje som en proces for sig selv.

Læringskulturmålingen kan være et godt redskab uanset udgangspunkt og ønsket udviklingsretning. Vi hjælper gerne med at skræddersy den rigtige løsning til jer.

Rapportering

Vi tilbyder følgende rapporter i forbindelse med læringskulturmålinger:

  • Organisatorisk rapport med alle besvarelser samlet
  • Afdelings-, funktions- eller teamrapport. Kræver minimum fem unikke besvarelser udover lederen
  • Lederrapport, hvor ledernes besvarelser holdes op imod virksomhedens samlede besvarelser

Få læring og værdi ud af de obligatoriske tests

"Det er en langt federe proces."

Læs mere Få læring og værdi ud af de obligatoriske tests