Værdi i hverdagens videndeling

Alle organisationer ønsker at få (endnu) større udbytte af hverdagens vidensdeling. Det gælder også for både medarbejdere og ledere i Broager Sparekasse og Totalbanken, der gennem det seneste halve år har deltaget i projektet ”Mindset for fremtidens kompetenceudvikling”.

Når ønsket og motivationen er der, hvad forhindrer os så egentlig i at få det maksimale ud af hverdagens vidensdeling? Hvordan kan vi komme i gang, og hvad kan vi selv gøre for i endnu højere grad at dele viden og bringe erfaringer i spil i hverdagen?

Ifølge chefkonsulent Helene Wallentin Nickø, der er ekspert i læring i organisationer og drivkraften bag projektet ”Mindset for fremtidens kompetenceudvikling”, er den største hindring ofte, at vi har en oplevelse af, at vi allerede gør det rigtig meget og rigtigt godt.

”Og heldigvis for det, for det er altid bedre at forfine et godt produkt end at reparere et skidt,” siger hun.

 

Boost vidensdelingen 

I Broager Sparekasse har kreditdirektør Andreas Hessellund Andresen været en del af projektet. Ifølge ham er er vedholdenhed og nysgerrighed afgørende i arbejdet med at booste vidensdelingen i hverdagen:

”Det handler om vedholdenhed. At man bliver ved med at være nysgerrig på nye ting, og hvad der rører sig,” siger han.

Han fremhæver den entusiasme man har, når man kommer hjem fra et kursus med ny viden, som et eksempel på, hvor vidensdeling fungerer:

”Man er fyldt med ny inspiration, og så er man god til at udvise energi: ”Nu har jeg lært noget nyt, og nu skal I bare høre!”. At have den energi i vidensdelingen er en vigtig del – det skal vi have mere af i hverdagen.”

 

Del viden på tværs

Nysgerrigheden på nyt er også central i Totalbanken. For Henrik Petersen, der er filialdirektør i Tarup, er vidensdeling i hverdagen kernen i den udvikling, som han ønsker, at projektet skal medføre. Det kræver nysgerrighed:

”Min drøm er i bund og grund, at vi finder formlen for, hvordan vi spiller os selv endnu bedre, og sikrer, at vi har et ansvar for at få delt viden. Hvordan sikrer vi, at alle er så nysgerrige på læring, at det bliver en meget mere naturlig del af banken, at vi deler læring på alle mulige områder? Det glæder jeg mig til at finde ud af”.

"Nogle gange ser vi hinanden som konkurrenter. Det skal vi holde op med og i stedet fokusere på, hvordan vi samlet set kan spille os selv endnu bedre.

Henrik Petersen, filialdirektør i Broager Sparekasse, Tarup

Arbejdet med vidensdeling starter i afdelingerne, og ifølge Henrik Petersen er der en direkte sammenhæng mellem Totalbankens samlede udviklingspotentiale, og måden vi bruger og bringer viden i spil på i hverdagen:

”Nogle gange ser vi hinanden som konkurrenter. Det skal vi holde op med og i stedet fokusere på, hvordan vi samlet set kan spille os selv endnu bedre – for eksempels via vidensdeling.”

Sådan får I mere vidensdeling i hverdagen 

Helene Wallentin Nickø har fire fif til, hvordan I kommer godt i gang med vidensdeling i hverdagen. 

”Helt overordnet skal du overvurdere dine kollegers evner, men undervurdere deres viden. Vi undlader tit at dele små tips og hverdagsfif, fordi vi tror, at alle de andre allerede ved det,” siger hun og fortsætter: 

Men hvis det er nyt for dig, så er der med garanti mindst én anden kollega, der også kan bruge informationen. Og hvis ikke, ja, så risikerer I højst at blive klogere på hinanden. 

”Uanset metode, kan ønske og motivation ikke gøre det ikke alene. Vi må handle os til bedre vidensdeling. Og det er lettest at handle, når skridtet er let og ligetil.”

Helene Wallentin Nickø, ekspert i organisatorisk læring

Fire gode råd til vidensdeling i hverdagen fra Helene:

  • Tal og arbejd sammen. Jo mere vi taler sammen, desto flere vinkler kommer der frem. Meget af vores viden og erfaring kan vi ikke altid sætte ord på – den er lagret i vores erfaring. Men ved at tale sammen, og endnu vigtigere at arbejde sammen, så kommer den frem gennem vores tilgange, metoder og sprog.

 

  • Bland bøtten. Sørg for at tale med, sparre og arbejde sammen med andre end dem, du plejer. De har andre perspektiver, og du bidrager også med ny ilt til dem. En helt konkret metode er at indføre flydende eller skiftende pladser.

 

  • Du skal undre dig og være nysgerrig. Både på dit felt og dine kollegers, hvad der rør sig, og hvad der er vigtigt for de andre. Søg viden og nye perspektiver, og del dine tanker med andre.

 

  • Sæt vidensdeling på dagordenen – helt bogstaveligt. Det handler om at skabe strukturer, der understøtter, at I deler viden sammen. Måske er det flere summemøder, en fælles undringsblok, små tidsrum til deling af tips og tricks, lærende afdelingsmøder fremfor bordet rundt, hvor alle blot fortæller, hvor travlt de har.

 

Helene Wallentin Nickø

Vil du høre mere?

Helene Wallentin Nickø

Ledelse, salg & strategi

8993 3339

hwn@finansudd.dk