Uddannelse øger din indtjening

Nogle opfatter uddannelse som en omkostning. På FU ser vi det som en investering, der giver afkast. Derfor tilbyder vi at måle værdien af uddannelse, så I kender effekt og afkast af jeres investering.

FU kan sikre og dokumentere, at uddannelse giver afkast i form af både udbytte for den enkelte og bundlinje for virksomheden. Det gør vi ved at måle på de områder, som kunden ønsker at udvikle. På den måde kender I effekten af uddannelsen og dermed værdien af jeres investering.

 

Sådan måler vi værdien af uddannelse

Det kan være besværligt og krævende at måle effekten af uddannelse. Men her kommer vores motor, VidenBarometer®, og vores erfaring på området dig til gavn.

Ved hjælp af læringsmål og kompetencekrav måler vi udviklingen i deltagerens kompetencer med før-, efter- og jobmålinger. Og sammen med virksomheden sætter vi fokus på at øge omsætningen inden for et givent område.

Grundlæggende har vi effektmåling på tre niveauer med forskellige krav til indsatsen:

  1.      Den enkle: Personlig tilfredshed og læring
  2.      Den gode: Personlig adfærd og virksomhedens udbytte
  3.      Den krævende: Virksomhedens udbytte omregnet til kroner
Figuren viser de forskellige niveauer af effektmåling. Jo højere niveau jo højere arbejdsindsats.

1. Den enkle tilgang

Det første og mest simple lag af konceptet handler udover tilfredshed om at måle deltagerens faglige udvikling i form af læringseffekt (og ændret adfærd). Vi måler på de generelle læringsmål for uddannelsen.

2. Den gode tilgang

I det næste lag udbygger vi målingen med virksomhedens egne mål, som vi definerer sammen med ledelsen. Denne proces skærper typisk opmærksomheden omkring uddannelsen i andre dele af virksomheden end hos selve deltagerne. Og det er godt, for det er med til at øge læringseffekten betragteligt hos deltagerne og dermed afkastet på virksomhedens bundlinje.

3. Den krævende tilgang

Endelig er der det sidste lag, som er det mest tidskrævende for alle parter. Her stræber vi efter at omsætte resultaterne fra effektmålingen til økonomiske tal.

 

Indsatsen og arbejdet med

... effektmålingen skal selvfølgelig stå mål med den værdi, som uddannelsen bringer.

Processen med effektmåling følger en nøje afstemt plan

I en dialog med kunden afklarer vi ønsker til at måle effekten af et forløb. Det er meget forskelligt, om kunden ønsker en effektmåling eller ej, og ofte lander vi på en mellemløsning, hvor vi ender med at måle den ’Personlige adfærd og virksomhedens udbytte’ uden at sætte kroner og ører på.

Det skyldes, at det er krævende for alle parter at omsætte udbyttet til kroner i virkelighedens komplekse verden.

Sammen definerer vi målene for dit uddannelsesforløb og kommer med en plan for, hvordan vi kan måle på, om målene nås.

Processen med at snakke om mål og udbytter er meget positiv for effekten, for den får kundens organisation til at involvere sig på flere niveauer. Og det smitter af på deltagerne, som kan blive mere motiverede og får en øget læringseffekt. Konklusionen er, at værdien bliver større, fordi vi forsøger at måle den!

I løbende rapporter af de indsamlede data holder vi indtjeningen op imod udgiften til forløbet (og tager naturligvis forbehold for, hvad der er med i beregningerne, og hvad der især ikke er med), og vi kan lave en beregning på, hvor hurtigt investeringen er tjent ind.
 

Se case: Skræddersyet forløb med effektmåling

Vi måler effekten på mange af vores uddannelser

På flere af vores uddannelser er effektmåling et fast element – eksempelvis på


Derudover tilbyder vi også at måle effekten på lukkede og skræddersyede forløb i samarbejde med kunden. Tag fat i os hvis du vil vide mere.

Claus Godt Hansen

Vil du høre mere?

Claus Godt Hansen

Kunde- og markedsafdelingen

8993 3374

cgh@finansudd.dk