Uddannelse

Den erfarne rådgiver

 • Bolig
 • Investering
 • Pension
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Uddannelsen fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde med rådgivningssituationer fra hverdagen. Vi fokuserer på aktuelle emner og nyheder, hvor der er gode muligheder for at give fagligheden og salget et løft og samtidig skabe merindtjening.

Forløbet er bygget op af et webinar og 4 moduler med i alt 8 dages undervisning fordelt over ca. 5 måneder. På moduler med mere end 1 dags varighed er der booket overnatning, da der kan være aftenarbejde.

Nedenfor kan du læse mere om mål og indhold på de enkelte moduler.

Er du erhvervsrådgiver? Så er Den erfarne rådgiver - erhverv målrettet til dig

Hvorfor uddanne sig, når man er erfaren? Læs interview her

Se case med Den erfarne Rådgiver som skræddersyet forløb i Sparekassen Thy

Varighed
½ dag Kick off (online)
8 fremmødedage fordelt på 4 moduler
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Anders Nørgaard
Koordinator Inge Høy Jensen
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Pris: 22.600 kr. 29.100 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Læs mere

 

Overblik over forløbet:

 

Modul 1: Kunderejsen – kunden som mindset

Du lærer at afholde gode og udbytterige kundemøder, hvor du kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus er at afdække behov og at præsentere løsningen. Vi har også fokus på proaktivitet. Elementer på dagen er:

 • Kunden som mindset
 • Proaktivitet og kommunikation
 • Kundemødet og salget – og den røde tråd i kundemødet
  • Interview og nysgerrighed
  • Præsentation af løsning og lukke salget
 • Individuel indsatsplan og træning i hverdagen

Modul 2: Bolig

Du får genopfrisket og opdateret din viden om de aktuelle finansieringsmuligheder og de gældende regler på boligområdet. Vi ser nærmere på bolighandel – både som privatbolig og som investering. Elementer på dagen er:

 • Boligen som privatbolig – herunder andelsbolig
 • Boligen som investeringsobjekt, herunder forældrekøb, sommerhuse og ejendomsavancebeskatning
 • Regler og muligheder indenfor:
  • Finansiering og aktiv gældspleje
  • Indfrielser og afgiftsregler
  • Bolighandlens faser og dokumenter
  • Huseftersynsordningen
    

Modul 3: Pension

Du arbejder med de pensionsprodukter, som pengeinstitutterne udbyder, og bliver klogere på samspillet med de offentlige ydelser. Vi har fokus på at gøre fagligheden praksisnær og kundevendt. Elementer på dagen er:

 • Personskat
 • Førtidspension og tab af erhvervsevne
 • Pensionsopsparingsprodukter herunder livsvarig livrente
 • Pensionsinfo
 • §41 og muligheder
 • Arv og begunstigelse - kundens ønsker og muligheder
   

Modul 4: Investering og helhedsrådgivning

Den første dag koncentrerer vi os om investering. Du bliver opdateret på de kompetencekrav, lovgivningen stiller til en privatkunderådgiver, der rådgiver om investeringsforeningsbeviser. Efter modulet lever du op til kravene for Gul/grøn. Samtidig får du fokus på de forretningsmæssige muligheder, når kunderne investerer deres midler. Elementer på dagen er:

 • Afdækning af investeringsprofilen
 • Rådgivning om investeringsforeninger
 • Porteføljetankegang
 • Beskatning af afkast

På dag 2 træner vi koncentreret at afholde kundemøder med helhedsrådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus er at træne dine kompetencer i at behovsafdække, at præsentere løsninger udbytterigt og at lukke salget. Træningen foregår i mindre grupper, hvor undervisere og andre deltagere er observatører. Du får specifik og målrettet feedback, som kan understøtte dig i din udvikling.

På modulet bruger vi blandt andet kommoden, når vi afdækker din kundes tidshorisont. Læs mere her. 

Forberedelse og opfølgning
Mellem modulerne ligger en række understøttende aktiviteter i form af e-learning, før- og efter-målinger, praktiske opgaver i hverdagen og sparring med egen leder. Undervejs udarbejder du din egen indsatsplan, og du træner din nye viden og kompetencer i hverdagen.

Omfang af forberedelse før modulerne:
Du skal regne med nogle timers forberedelse med e-learning-kurser, før-målinger og andre opgaver forud for de fleste moduler.

Omfang af opgaver efter modulerne:
Du får nogle timers opfølgning med efter-målinger og andre opgaver efter de fleste moduler.

Virksomhedens udbytte

Din medarbejder bliver fagligt opdateret og bliver bedre til at komme hele vejen rundt om kunden. Medarbejderen vil naturligt vække kundens interesse for at komme hele vejen rundt frem for blot at gennemgå et enkelt produkt.

Vi fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde fokuseret med rådgivningssituationer fra hverdagen.

Deltagerens udbytte

Du bliver fagligt opdateret og får dermed mere tryghed og et bedre fagligt fundament. Gennem kundetræning rusker vi op i dine vaner (hvor nogle måske er mindre gode), og du bliver endnu bedre til at omsætte din faglige viden til god rådgivning.

Målet er, at du i umiddelbar forlængelse af de enkelte moduler kan gå direkte hjem og gøre nye ting til vaner, så din nyerhvervede viden straks bliver taget i brug.