Uddannelse

Den erfarne rådgiver

 • Bolig
 • Investering
 • Pension
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling
 • Privatrådgiver

Uddannelsen fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde med rådgivningssituationer fra hverdagen. Vi fokuserer på aktuelle emner og nyheder, hvor der er gode muligheder for at give fagligheden og salget et løft og samtidig skabe merindtjening.

Forløbet er bygget op af 4 moduler med i alt 7 dages undervisning fordelt over ca. 5 måneder. På moduler med mere end 1 dags varighed er der booket overnatning, da der kan være aftenarbejde.

Hvorfor uddanne sig, når man er erfaren? Læs interview her
Se case med Den erfarne Rådgiver som skræddersyet forløb i Sparekassen Thy
Nedenfor kan du læse mere om mål og indhold på de enkelte moduler.

Varighed 7 dage
Varenummer DER
NQF 5
Fagansvarlig Claus Godt Hansen
Koordinator Inge Høy Jensen
Slutdato 15. april 2020
Pris: 21.805 kr. 28.024 kr. for ikke-medlemmer Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Læs mere


Modul 1: Kundemødet og salget

Du lærer at afholde gode og udbytterige kundemøder, hvor du kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus er at afdække behov og at præsentere løsningen. Vi har også fokus på proaktivitet. Elementer på dagen er:

 • Proaktivitet i rollen som rådgiver
  • Planlægning
  • Motivation af kunden
 • God struktur i kundemødet
 • Behovsafdækning – herunder spørgeteknik
 • At lukke salget
 • Indsatsplan og målsætning

Modul 2: Bolig

Du får genopfrisket og opdateret din viden om de aktuelle finansieringsmuligheder og de gældende regler på boligområdet. Vi ser nærmere på bolighandel – både som privatbolig og som investering. Elementer på dagen er:

 • Boligen som privatbolig – herunder andelsbolig
 • Boligen som investeringsobjekt, herunder forældrekøb og sommerhuse
 • Regler og muligheder indenfor:
  • Finansiering og aktiv gældspleje
  • Indfrielser og afgiftsregler
  • Bolighandlens faser og dokumenter
  • Huseftersynsordningen
    

Modul 3: Pension

Du arbejder med de pensionsprodukter, som pengeinstitutterne udbyder, og bliver klogere på samspillet med de offentlige ydelser. Vi har fokus på at gøre fagligheden praksisnær og kundevendt. Elementer på dagen er:

 • Personskat
 • Pensionsopsparingsprodukter
 • Livrente
 • Arv og begunstigelse
 • Pensionsinfo og §41-overførsel
   

Modul 4: Investering og helhedsrådgivning

Den første dag koncentrerer vi os om investering. Du bliver opdateret på de kompetencekrav, lovgivningen stiller til en privatkunderådgiver, der rådgiver om investeringsforeningsbeviser. Efter modulet lever du op til kravene for Gul/grøn. Samtidig får du fokus på de forretningsmæssige muligheder, når kunderne investerer deres midler. Elementer på dagen er:

 • Investeringsforeninger
 • Risikonøgletal
 • Porteføljetankegang
 • Skat
 • MiFID og investeringsprofilen

På dag 2 træner vi koncentreret at afholde kundemøder med helhedsrådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus er at træne dine kompetencer i at behovsafdække, at præsentere løsninger udbytterigt og at lukke salget. Træningen foregår i mindre grupper, hvor undervisere og andre deltagere er observatører. Du får specifik og målrettet feedback, som kan understøtte dig i din udvikling.
 

Forberedelse og opfølgning
Mellem modulerne ligger en række understøttende aktiviteter i form af e-learning, før- og efter-målinger, praktiske opgaver i hverdagen og sparring med egen leder. Undervejs udarbejder du din egen indsatsplan, og du træner din nye viden og kompetencer i hverdagen.

Omfang af forberedelse før modulerne:
Du skal regne med nogle timers forberedelse med e-learning-kurser, før-målinger og andre opgaver forud for de fleste moduler.

Omfang af opgaver efter modulerne:
Du får nogle timers opfølgning med efter-målinger og andre opgaver efter de fleste moduler.

Se case med Den erfarne Rådgiver som skræddersyet forløb i Sparekassen Thy

Læs interview, hvor Claus Godt Hansen fortæller om uddannelse af erfarne medarbejder

Virksomhedens udbytte

Din medarbejder bliver fagligt opdateret og bliver bedre til at komme hele vejen rundt om kunden. Medarbejderen vil naturligt vække kundens interesse for at komme hele vejen rundt frem for blot at gennemgå et enkelt produkt.

Vi fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde fokuseret med rådgivningssituationer fra hverdagen.

Deltagerens udbytte

Du bliver fagligt opdateret og får dermed mere tryghed og et bedre fagligt fundament. Gennem kundetræning rusker vi op i dine vaner (hvor nogle måske er mindre gode), og du bliver endnu bedre til at omsætte din faglige viden til god rådgivning.

Målet er, at du i umiddelbar forlængelse af de enkelte moduler kan gå direkte hjem og gøre nye ting til vaner, så din nyerhvervede viden straks bliver taget i brug.

Venteliste til næste hold

Uddannelsen er allerede i gang, men vi skriver dig gerne på en venteliste til næste hold. Tag fat i Inge...

Eller
Eller

Tag fat i Claus hvis du vil vide mere om indholdet på uddannelsen

Claus Godt Hansen