Uddannelse

Finans Trainee

 • Bolig
 • Erhverv
 • Investering
 • Kredit
 • Pension
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling
 • Elev/Trainee/Bachelor

Se en video om uddannelsen (1 min. 40 sek.):


Du bliver godt rustet til at møde kunden. Dit samspil med kunden bliver stærkere, så du skaber den tilknytning, der fastholder kunden i din portefølje. Du lærer at behovsafdække og at strukturere dit arbejde bedst muligt og får viden om faglige emner, som du skal bruge i din dagligdag.

Uddannelsesforløbet sikrer dig den faglige viden, der stilles krav til ud fra de nyeste lovmæssige regler inden for kredit, bolig, investering og pension

Effekt af uddannelsen
Det seneste hold forbedrede sig i gennemsnit 29% i løbet af uddannelsen og udtaler blandt andet at det var "Rigtig godt med fokus på den personlige udvikling, også det har givet mig meget", og at "Underviserne var dygtige fagligt, og de ville gerne lære fra sig".

Varighed 18 dage
Varenummer E-FT
NQF 5
Fagansvarlig Lars Gabelgaard Madsen
Koordinator Trine Lindhard
Slutdato 26. juni 2020
Pris: 49.200 kr. 68.100 kr. for ikke-medlemmer Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Tilmeldingsfrist 14. juni 2019.
Læs mere

 

Uddannelsen varer 10 måneder

Finans Trainee-uddannelsen består af et praktisk forløb i en virksomhed og 19 undervisningsdage fordelt på 6 finansfaglige moduler og 4 moduler med personlig udvikling. Du skal desuden deltage på en række obligatoriske webinarer. Du afslutter uddannelsen med en certificering og en multiple choice test.

Uddannelsen kobler personlige DiSC tilbagemeldinger, 3 ekstra dage med personlig performance samt ekstra elementer på certificeringen.

Læs nyhed om personlighed og performance på Finans Trainee-uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Finans Trainee-uddannelsen 2018

 

Mulige tilvalg

Du har mulighed for at vælge forskellige ekstra moduler og prøver undervejs:

 1. Digital kommunikation (1 dag i januar)
 2. IDD-prøve, pension og personforsikring (1 dag i januar)
 3. Boligrådgivning 2 (1 dag i oktober (efter endt uddannelse)
 4. Faget Finansielle forretninger fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (2 dage i marts) og eksamen i faget (1 dag i juni)


Finansielle forretninger

På dette valgfri modul bygger vi videre på modulet 'Intro til erhverv'. Du får kendskab til pengeinstituttets risikostyring og til mere komplekse erhvervscases. Vi arbejder med regnskabsanalyse, og du lærer om risikostyring på erhvervsområdet. Efter de to dages undervisning er du klar til at gå til eksamen i Finansielle forretninger.

Modulet varer 2 dage + eksamen i hele pensum (det vil sige Finans Trainee + Finansielle forretninger)

Eksamen
Forud for eksamen skal du udarbejde et skriftligt projekt på 15 sider på baggrund af et tildelt emne inden for finansiel rådgivning af privat- og/eller erhvervskunder eller inden for drift og risikostyring af et pengeinstitut.

Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i dit projekt. Du holder et oplæg på 5-10 minutter med en ny vinkel på projektet eventuelt ud fra emnerne i afgrænsningen eller perspektiveringen eller en uddybning af et delemne i projektet. Herefter tester vi dig bredt i fagets pensum (30 minutter inkl. votering).

Pris for tilvalgsfaget er 8.694 kr. (2019).

Læs nyhed om Finansielle forretninger som valgfag

 

 

 

Virksomhedens udbytte

Rådgiveren udvikler sig på kort tid til at blive et fuldgyldigt medlem af rådgivergruppen. Efter uddannelsen er rådgiveren bedre til at tage ansvar og kan løse langt de fleste rådgivningsopgaver i sin egen portefølje af kunder. Rådgiveren får også øget indsigt i virksomhedens daglige drift og leverer resultater på bundlinjen.

Deltagerens udbytte

Du bliver rustet til at møde kunden i øjenhøjde og oplever, at dit samspil med kunden bliver stærkere. Du lærer at behovsafdække, planlægge og strukturere dit arbejde bedst muligt. Undervisningen er både praktisk og teoretisk, og du kan tage det lærte med hjem og bruge det i hverdagen.