Uddannelse

Finans Trainee

  • Bolig
  • Erhverv
  • Investering
  • Kredit
  • Pension
  • Salg, kommunikation og personlig udvikling

 

Den 10 måneder lange Finans Trainee-uddannelse henvender sig primært til finansøkonomer ansat i et pengeinstitut.

Formålet med uddannelsen er gennem øvelser og kundevendte cases at overføre teori til praksis. Undervisningen sikrer dig den faglige viden, der stilles krav til, ud fra de nyeste lovmæssige regler inden for kredit, bolig, investering og pension.

En stor del af rådgiverrollen er din adfærd over for dine kunder og kolleger. Vi arbejder derfor med DiSC adfærdsprofil – både med dig selv og med kunder i fokus. Dit samspil med kunden bliver stærkere, så du skaber den tilknytning, der fastholder kunden i din portefølje. Du lærer at behovsafdække og strukturere dine kundemøder samtidig med, at du opbygger den faglighed, der kræves for at kunne kalde dig privatrådgiver og levere resultater på bundlinjen.

Se en video om uddannelsen (1 min. 40 sek.):

Varighed 19 dage
bestående af 6 finansfaglige moduler, 4 moduler med personlig udvikling og 5 online kurser. Der afsluttes med en eksamen og en kompetenceprøve.
Målgruppe
Elev/Trainee/Bachelor
Fagansvarlig Lars Gabelgaard Madsen
Koordinator Trine Lindhard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Trine Lindhard
Pris: 52.100 kr. 72.100 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning. Tilmeldingsfrist 15. juni.

Hold starter fra 19. september i Middelfart og Skanderborg.
Læs mere


Uddannelsens opbygning

(Klik på billedet for at åbne i et større format)

Undervisningsform

Vi arbejder procesorienteret, og vi sigter mod at bygge videre på din faglige viden fra finansøkonomuddannelsen i samspil med dit daglige arbejde i virksomheden.

På grund af uddannelsens praktiske tilgang bliver du involveret mest muligt undervejs. Det er derfor helt afgørende for dit udbytte af uddannelsen, at du er villig til at give noget til andre for at kunne tage langt mere med derfra.

For at sikre dig nogle pejlepunkter for din fortsatte udvikling, får du løbende feedback fra de andre deltagere og fra underviserne.

For at optimere dit udbytte er der forberedelse til hvert modul i form af e-learning, refleksions- og case-baserede opgaver samt praktiske opgaver i din virksomhed.

Mentor - din sparringspartner

Uddannelsen er meget mere end undervisningen på modulerne. Den udvikling vi inspirerer til, kommer til at foregå hjemme i din egen virksomhed. Her er der lavet en plan for dig og din uddannelse, og en af dine kolleger er trådt ind i rollen som din mentor.

Mentor er typisk en mere erfaren kollega, som brænder for sit fag og sin forretning og derfor har lyst til at guide og inspirere dig i din videreudvikling. Din mentor fungerer som din sparringspartner, der hjælper dig med at nå dine faglige og personlige mål.

Mulige tilvalg

Du har mulighed for at vælge forskellige ekstra moduler og prøver undervejs:

(Læs mere om tilvalgene på hvert link)

  1. IDD-prøve bilag 4, pension og personforsikring (1 dag online i januar/februar. Pris: 1.625 kr.)
  2. Digital kommunikation og onlinemøder (1 dag i februar. Pris: 3.000 kr. + ophold og forplejning, dog gratis via Finanskompetencepuljen for medlemmer af FA)
  3. Finansielle forretninger fra akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (2 dage i april) samt eksamen (1 dag i juni. Pris (2021) 8.695 kr. + moms).
  4. Boligrådgivning 2 (1 dag i oktober efter endt uddannelse. Pris: 3.000 kr. + ophold og forplejning)

Tilmelding foregår via mail til Trine Lindhard, tli@finansudd.dk.

Dokumentation gul/grøn, IDD bilag 1 og Boligkreditdirektivet følger pengeinstituttets årshjul og tilmeldes på lige fod som øvrige medarbejdere. Vi orienterer HR, når trainees er klar hertil.

Videreuddannelse

Du kan bygge videre på Finans Trainee-uddannelsen og dermed kvalificere dig til at blive en endnu mere kompetent rådgiver. Efter endt uddannelse kan næste oplagte skridt på vejen derfor være den 1-årige uddannelse Den kompetente rådgiver.

Inden du deltager på Den kompetente rådgiver skal du have haft dine egne kundeportefølje i minimum et år. 

Virksomhedens udbytte

Rådgiveren udvikler sig på kort tid til at blive et fuldgyldigt medlem af rådgivergruppen. Efter uddannelsen er rådgiveren bedre til at tage ansvar og kan løse langt de fleste rådgivningsopgaver i sin egen portefølje af kunder. Rådgiveren får også øget indsigt i virksomhedens daglige drift og leverer resultater på bundlinjen.

Deltagerens udbytte

Du bliver rustet til at møde kunden i øjenhøjde og oplever, at dit samspil med kunden bliver stærkere. Du lærer at behovsafdække, planlægge og strukturere dit arbejde bedst muligt. Undervisningen er både praktisk og teoretisk, og du kan tage det lærte med hjem og bruge det i hverdagen.