FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
Uddannelse

Erhvervsrådgiver-uddannelsen

 • Erhverv
 • Jura
 • Kredit
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Erhvervsrådgiveruddannelsen er for dig, der er ny erhvervsrådgiver og har brug for at blive klædt på til målrettet at kunne håndtere en erhvervskundeportefølje i al dens mangfoldighed.

Som ny - eller relativt ny - medarbejder på erhvervsområdet får du et uddannelsesforløb med i alt 6 moduler, som understøtter og styrker dit arbejde inden for kreditgivning, rådgivning og salg til din egen kundeportefølje.

Uddannelsen består af disse moduler:

Modul 1: Handlingsplan
Modul 2: Regnskabsanalyse
Modul 3: Praktisk erhvervsjura
Modul 4: Styrk din kunderelation
Modul 5: Virksomhedsforståelse (nyt modul fra foråret 2020)
Modul 6: Kundecases i praksis

Vi kombinerer de 7 kursusdage med virtuelle aktiviteter som effektmålinger, e-learning, e-bøger og opgaver. Gennem 3 sparringssamtaler følger vi op på den personlige og faglige handlingsplan, du udfylder ved uddannelsens start.

Tidligere deltagere om Erhvervsrådgiveruddannelsen 
I denne video møder du en af underviserne, Kasper, som fortæller lidt om, hvilken forskel uddannelsen kan gøre for dig:

Få overblik over andre kurser og uddannelser inden for erhverv

Klik på "læs mere" herunder for at se mål og indhold på de 6 moduler på uddannelsen.

Startdato 8. februar 2021
Slutdato 6. oktober 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 6 dage
Se datoerne for de enkelte moduler i datooversigten herunder.
Målgruppe
Erhvervsrådgiver
Fagansvarlig Kristine Midtgaard
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Pris: 42.500 kr. 56.525 kr. for ikke-medlemmer
Hertil kommer ophold og forplejning. Fra februar 2021 er uddannelsen udvidet med en afsluttende certificering. Prisen kan derfor ændre sig.
Læs mere


Mål og indhold på de 6 moduler på Erhvervsrådgiveruddannelsen

 

  

 

Modul 1: Handlingsplan

Mål
Du får overblik over de områder, du skal fokusere på, så du selvstændigt kan betjene en typisk erhvervskunde på en proaktiv måde såvel kredit- som forretningsmæssigt. Målet er at understøtte din udvikling mod at blive en selvstændig og forretningsorienteret erhvervsrådgiver.

Vi sætter fokus på din faglige profil indenfor:

 • Regnskabsforståelse
 • Kreditgivning
 • Sikkerhed
 • Salg
 • Kundepleje

Indhold

 • Fastsæt dine faglige og personlige mål og delmål for det næste halve år i en handlingsplan.
 • Hold møde med din chef/mentor, hvor I gennemgår handlingsplanen og forpligter hinanden til løbende at fastholde og evaluere den.
 • En times virtuelt møde med underviseren, hvor du får feedback på de første 2 punkter.

 

Modul 2: Regnskabsanalyse

Mål
Du lærer at tolke og vurdere regnskaber, så du får øget din viden om regnskabers struktur og indhold for såvel selskaber som selvstændigt erhvervsdrivende.

Indhold

 • Overblik og grundlæggende regnskabsforståelse
 • Analyse af virksomheden i selskabsform
 • Likviditet
 • Periodebalance, budgettering og budgetopfølgning
 • Holdingselskaber
 • Nøgletal
 • Konsolideringsberegning
 • Analyse af enkeltmandsvirksomheden

 

Modul 3: Praktisk erhvervsjura

Mål
Du får overblik over de sikkerheder, en virksomhed kan tilbyde din finansielle virksomhed og bliver trænet i at vælge de bedste sikkerheder til din kundes engagement.

Indhold
På kursusdagen får du mulighed for at komme dybere ind i de sikkerhedstyper, du har gennemgået i e-learning-kurserne "Pant", "Kaution" og "Virksomhedspant og fordringspant", samt i kompendiet om sikkerheder.

Med udgangspunkt i en forberedelsescase får du trænet og udvidet din viden om sikkerheder. På kursusdagen diskuterer vi også virksomhedsformer, så du har et rimeligt grundlag for at arbejde i en erhvervsafdeling.

Du får viden og træning, som kan understøtte dit arbejde med at give kredit og rådgive egne erhvervskunder.

Vi behandler følgende emner:

 • Kaution
 • Løsørepant og tilbehørspant
 • Transporter, fakturabelåning og fordringspant
 • Virksomhedspant
 • Sikkerheder i koncerner
 • Virksomhedsformer

 

Modul 4: Styrk din kunderelation

Mål
Du bliver bevidst om at styrke din kunderelation ved hjælp af nærvær, kemi og virksomhedsforståelse.

Indhold
Vi arbejder med at stille de rigtige spørgsmål, der sikrer nærvær i mødet med erhvervskunden og som skaber den langvarige relation til dine kunder. Du afprøver dig selv i et kundemøde, hvor du præsenterer dig selv som rådgiver, og får feedback på, hvad der er vigtigt for kunden.

Du målretter dine indsatser i forhold til den kundeportefølje, du er rådgiver for. Du lærer at strukturere dit kundemøde - både før, under og efter, hvor du afdækker kundens behov, udarbejder en løsning og præsenterer den for kunden.

Vi behandler følgende emner:

 • Træning på rigtige erhvervskunder
 • Præsentation af dig selv som rådgiver
 • Spotte potentialet i et regnskab
 • Give og modtage feedback
 • Udforske dine styrker og potentialer i kundemødet
 • Kundemødets tre faser
 • Struktur i kundemødet

 

Modul 5: Virksomhedsforståelse

Mål 
Du bliver bevidst om, hvor vigtig din virksomhedsforståelse er for din evne til at udfordre dine kunder, så du bliver en endnu bedre sparringspartner i dagligdagen. 

Indhold 
Modulet sætter fokus på din forståelse af dine kunders virksomheder. Vi arbejder med forretningsmodeller, branchekendskab og konkurrencesituation og styrker generelt din evne til at kunne se fremad og vurdere virksomhedens fremtidsmuligheder.

Du får inspiration og værktøjer til at udfordre og sparre med dine kunder, og du lærer vigtigheden af at være nysgerrig på, hvorfor dine kunder gør som de gør. Du får en større forståelse for, hvordan det er at drive virksomhed, så du bedre kan sætte dig i dine kunders sted.

Gennem nysgerrighed og forståelse styrker du relationen til dine kunder og bliver derfor en mere kompetent sparringspartner.

Vi behandler følgende emner:

 • Strategiske modeller
 • Branchekendskab
 • Konkurrencesituation
 • Forretningsforståelse
 • Værdiskabelse for kunden

 

Modul 6: Kundecases i praksis

Mål
Du lærer at kombinere kreditgivning med forretningsorienteret rådgivning af erhvervskunden, får flere vinkler på at vurdere kundens muligheder og bliver klædt på til at opnå en fremadrettet sparring med din kunde.

Indhold
Kurset sammenfatter indholdet fra modul 1-5 og kombinerer det med deltagernes egne cases. I arbejdet med casene fokuserer vi blandt andet på: 

 • Likviditet, gældsserviceringsevne og konsolidering
 • Reel balance og finansiel styrke
 • Periodebalancer, budgetter og investeringer
 • Forståelse for holdingselskaber og små koncerner
 • Praktisk anvendelse af nøgletal
 • Bevillingsgrundlaget, sikkerheder og faresignaler
 • Branche- og ledelsesvurdering samt udarbejdelse af styrkeprofil
 • Opfange salgsmuligheder


Virksomhedens udbytte

Virksomheden får erhvervsrådgivere, der udfylder rollen som strategisk sparringspartner for erhvervskunderne og kan sætte sig ind i og forstå erhvervskundernes virksomheder. Desuden kan de opbygge og vedligeholde stærke netværk og relationer til kunderne, som sikrer den gode kundeoplevelse og øger salg af pengeinstituttets produkter til både eksisterende og nye kunder.

Deltagerens udbytte

Du bliver bedre til at sparre og rådgive strategisk med erhvervskunderne og samtidig opbygge dit netværk og få en endnu stærkere relation til erhvervskunderne. Du lærer at sikre den gode kundeoplevelse for erhvervskunderne og bruge dine kompetencer i forhandlingsteknik. Du forstår at prioritere, effektivisere og planlægge egen tid. Desuden lærer du at bruge regnskabet som både kredit- og salgsværktøj.