Uddannelse

Erhvervsrådgiver-uddannelsen

 • Erhverv
 • Jura
 • Kredit
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling
 • Erhvervsrådgiver

Erhvervsrådgiveruddannelsen er for dig, der er ny erhvervsrådgiver og har brug for at blive klædt på til målrettet at kunne håndtere en erhvervskundeportefølje i al dens mangfoldighed.

Som ny - eller relativt ny - medarbejder på erhvervsområdet får du et uddannelsesforløb med i alt 6 moduler, som understøtter og styrker dit arbejde inden for kreditgivning, rådgivning og salg til din egen kundeportefølje.

Uddannelsen består af disse moduler:

Modul 1: Handlingsplan
Modul 2: Regnskabsanalyse
Modul 3: Praktisk erhvervsjura
Modul 4: Salg og kundepleje
Modul 5: Virksomhedsforståelse (nyt modul fra foråret 2020)
Modul 6: Håndtering af erhvervssager

Vi kombinerer de 7 kursusdage med virtuelle aktiviteter som effektmålinger, e-learning, e-bøger og opgaver. Gennem 3 sparringssamtaler følger vi op på den personlige og faglige handlingsplan, du udfylder ved uddannelsens start.

Tidligere deltagere om Erhvervsrådgiveruddannelsen 

Få overblik over andre kurser og uddannelser inden for erhverv

Varighed 7 dage
Varenummer 5000
Fagansvarlig Kristine Midtgaard
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Startdato 15. april 2020
Slutdato 25. november 2020
Pris: 36.825 kr. 49.025 kr. for ikke-medlemmer VI tager forbehold for prisstigning på uddannelsen fra april 2020 p.g.a. nyt ekstra modul. Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Læs mere


Mål og indhold på de 5 moduler på Erhvervsrådgiveruddannelsen

 

  

 

Modul 1: Handlingsplan

Mål
Du får overblik over de områder, du skal fokusere på, så du selvstændigt kan betjene en typisk erhvervskunde på en proaktiv måde såvel kredit- som forretningsmæssigt. Målet er at understøtte din udvikling mod at blive en selvstændig og forretningsorienteret erhvervsrådgiver.

Vi sætter fokus på din faglige profil indenfor:

 • Regnskabsforståelse
 • Kreditgivning
 • Sikkerhed
 • Salg
 • Kundepleje

Indhold

 • Fastsæt dine faglige og personlige mål og delmål for det næste halve år i en handlingsplan.
 • Hold møde med din chef/mentor, hvor I gennemgår handlingsplanen og forpligter hinanden til løbende at fastholde og evaluere den.
 • En times virtuelt møde med underviseren, hvor du får feedback på de første 2 punkter.

 

Modul 2: Regnskabsanalyse

Mål
Du lærer at tolke og vurdere regnskaber, så du får øget din viden om regnskabers struktur og indhold for såvel selskaber som selvstændigt erhvervsdrivende.

Indhold

 • Overblik og grundlæggende regnskabsforståelse
 • Analyse af virksomheden i selskabsform
 • Likviditet
 • Periodebalance, budgettering og budgetopfølgning
 • Holdingselskaber
 • Nøgletal
 • Konsolideringsberegning
 • Analyse af enkeltmandsvirksomheden

 

Modul 3: Praktisk erhvervsjura

Mål
Du får overblik over de sikkerheder, en virksomhed kan tilbyde din finansielle virksomhed og bliver trænet i at vælge de bedste sikkerheder til din kundes engagement.

Indhold
På kursusdagen får du mulighed for at komme dybere ind i de sikkerhedstyper, du har gennemgået i e-learning-kurserne "Pant", "Kaution" og "Virksomhedspant og fordringspant", samt i kompendiet om sikkerheder.

Med udgangspunkt i en forberedelsescase får du trænet og udvidet din viden om sikkerheder. På kursusdagen diskuterer vi også virksomhedsformer, så du har et rimeligt grundlag for at arbejde i en erhvervsafdeling.

Du får viden og træning, som kan understøtte dit arbejde med at give kredit og rådgive egne erhvervskunder.

Vi behandler følgende emner:

 • Kaution
 • Løsørepant og tilbehørspant
 • Transporter, fakturabelåning og fordringspant
 • Virksomhedspant
 • Sikkerheder i koncerner
 • Virksomhedsformer

 

Modul 4: Salg og kundepleje

Mål
Du bliver bevidst om at komme hele vejen rundt om kundens behov, når du rådgiver og at få gennemført den ønskede afslutning på salget.

Indhold
Vi arbejder blandt andet med, hvordan du beskriver dig selv som erhvervskundens rådgiver, og hvordan du repræsenterer dit pengeinstitut.

Du målretter dine indsatser i forhold til den kundeportefølje, du er rådgiver for. Du lærer at strukturere dit kundemøde - både før, under og efter, hvor du afdækker kundens behov, udarbejder en løsning og præsenterer den for kunden.

Kundens motiver og dine evner til at se muligheder skal tilsammen give dig et effektivt og proaktivt arbejde med kunden.

Vi behandler følgende emner:

 • Dine personlige kompetencer som erhvervsrådgiver
 • Kundemødet i praksis
 • Salgsmuligheder i regnskabet
 • Virksomhedscase
 • Salgssystematik
 • Netværk og relationer

 

Modul 5: Håndtering af erhvervssager

Mål
Du lærer at kombinere kreditgivning med forretningsorienteret rådgivning af erhvervskunden, får flere vinkler på at vurdere kundens muligheder og bliver klædt på til at opnå en fremadrettet sparring med din kunde.

Indhold
Kurset sammenfatter indholdet fra modul 1-4 og kombinerer det med deltagernes egne cases. I arbejdet med casene fokuserer vi blandt andet på: 

 • Likviditet, gældsserviceringsevne og konsolidering
 • Reel balance og finansiel styrke
 • Periodebalancer, budgetter og investeringer
 • Forståelse for holdingselskaber og små koncerner
 • Praktisk anvendelse af nøgletal
 • Bevillingsgrundlaget, sikkerheder og faresignaler
 • Branche- og ledelsesvurdering samt udarbejdelse af styrkeprofil
 • Opfange salgsmuligheder


Virksomhedens udbytte

Virksomheden får erhvervsrådgivere, der udfylder rollen som strategisk sparringspartner for erhvervskunderne og kan sætte sig ind i og forstå erhvervskundernes virksomheder. Desuden kan de opbygge og vedligeholde stærke netværk og relationer til kunderne, som sikrer den gode kundeoplevelse og øger salg af pengeinstituttets produkter til både eksisterende og nye kunder.

Deltagerens udbytte

Du bliver bedre til at sparre og rådgive strategisk med erhvervskunderne og samtidig opbygge dit netværk og få en endnu stærkere relation til erhvervskunderne. Du lærer at sikre den gode kundeoplevelse for erhvervskunderne og bruge dine kompetencer i forhandlingsteknik. Du forstår at prioritere, effektivisere og planlægge egen tid. Desuden lærer du at bruge regnskabet som både kredit- og salgsværktøj.