FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Uddannelse

Den kompetente rådgiver

  • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Målet med Den Kompetente Rådgiver (DKR) er at uddanne rådgivere, der proaktivt skaber meromsætning i egen portefølje – og får trivsel og performance til at gå hånd i hånd.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Den sætter turbo på din personlige udvikling mod at blive en endnu mere succesrig rådgiver.

Uddannelsen består af:

  • 5 moduler
  • 2 team-dage
  • 3 kundetræningsdage inkl. filialbesøg
  • 6 læringssamtaler
  • 1 eksamen

Hvordan bliver fremtidens rådgivere kompetente? Læs chefkonsulent Helene Nickøs bud

Effekt af uddannelsen
Der er mange måder at måle effekten af uddannelsen på, og vi hjælper meget gerne med det. Se vores model til at måle værdien.

På det seneste lukkede hold resulterede deltagernes arbejde i, at kundernes anbefaling af pengeinstituttet steg med hele 27,5% på 1 år.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig primært til privatrådgivere med 1-5 års anciennitet. Din baggrund er typisk finanselev, finansøkonom eller finansbachelor. Du har desuden din egen kundeportefølje.

Du kan naturligvis også deltage, hvis du har en anden tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Forudsætninger
Du er kunderådgiver og har haft dine egne kunder i mindst 1 år. Du arbejder primært med privatkunder. Du skal have tilknyttet en mentor fra din egen virksomhed under forløbet - og det er væsentligt, at din afdeling er klar til at støtte op og blive inddraget undervejs.

Varighed 9 dage
bestående af 5 moduler, 2 team-dage, 3 kundetræningsdage inkl. filialbesøg, 6 læringssamtaler og 1 eksamen.
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Mariann Fuglbjerg Bjerre
Koordinator Trine Lindhard
Kontakt Trine Lindhard ved forespørgsel.
Pris: 56.900 kr. 75.700 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Kontakt Trine for tilmelding
Næste hold starter op i uge 36/2021. Tilmeldingsfrist 15. juni 2021
Læs mere

Uddannelsens opbygning:

De seks moduler indeholder både teoretiske og praktiske opgaver, der udvikler din kundeportefølje og stiller dig stærkere, når du rådgiver dine (fremtidige) kunder.

Klik på billedet for at se uddannelsens opbygning

De seks modulers indhold

Med udgangspunkt i forskellige værktøjer, udarbejder du en proaktiv udviklingsplan. Den er med til at sikre, at du målrettet udvikler dine kompetencer og dine salgs- og rådgivningsmæssige kompetencer.

Du vil gennem undervisning og opgaver lære, hvilke parametre, der gør din relation til dine kunder succesfuld, og hvilke konkrete teknikker og strategier, der skaber den succesrige samtale med dine kunder – læringen giver dig de bedste forudsætninger for at skabe tillid, kontakt og samarbejde med kunden.

Du får desuden værktøjer, der sikrer dig stærke kompetencer inden for planlægning og personlig effektivitet. Vi arbejder også med succes i salg og rådgivning, hvor det handler om kommunikation og om den motivation, energi og det engagement, du formår at udstråle. Vi tager udgangspunkt i dine værdier og de overbevisninger, der hæmmer og fremmer din personlige performance.

De 2 team-dage

Team-dagene handler primært om erfaringsudveksling, inspiration og refleksion over handlinger. Teamet kommer tæt på dig, og du bliver samtidig en væsentlig brik i de andres udvikling. At give og modtage udviklende feedback er fundamentet på dagene.

Valgfrit: Digital kommunikation (1 dag)

Der er stadig mulighed for at udvide uddannelsen med kurset Digital kommunikation, som kan betales via Finanskompetencepuljen. Gennem kurset bliver deltageren klædt grundigt på til fremtidens digitale rådgivning. 

Læringssamtaler (6 stk.)

Formålet med samtalerne er, at du får sparring, feedback og input fra din teamkonsulent på de områder, du arbejder med i din proaktive plan og porteføljeudviklingsopgave. Vi holder læringssamtalerne pr. telefon, video eller Skype. 

Kundetræning og filialbesøg

På kundetræningsdagene træner du kundemøder på veletablerede kunder og får feedback og inspiration til at forfine forløbet af dine kundemøder. Din teamkonsulent kommer desuden på besøg hos dig i din filial og giver dig feedback på et kundemøde med en kunde fra din egen portefølje.

Eksamen - mødet med kunden og udviklingssamtale 

Som afslutning på forløbet skriver du en udviklingsrapport, med fokus på de områder, som du har arbejdet med gennem uddannelsen. I forlængelse heraf gennemfører vi den afsluttende læringssamtale (nr. 6), der er med til at uddybe dine tanker og refleksioner.

Derudover afholder du et fysisk kundemøde, hvor du viser du dine evner som kommunikator, mødeleder, relationsbygger og forretningsorienteret rådgiver. Det handler om at give kunden så god en oplevelse, at de ønsker at anbefale dig bagefter.

Efter eksamen modtager du et uddannelsesbevis, som - udover karakteren for kundemødet - også indeholder en indsatskarakter. Karakteren gives ud fra en række prædefinerede kriterier, som du bliver klædt godt på i forbindelse med modul 1. Den afsluttende læringssamtale (nr. 6) er sammen med udviklingsrapporten delelementer heri.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får turbo på at udvikle rådgiverens personlige og salgsmæssige kompetencer. Rådgiveren bliver mere proaktiv og tager selv ansvar og initiativ til merindtjening af egen portefølje. Gennem uddannelsen vil din rådgiver udvikle sig mere salgs- og forretningsorienteret og samtidig blive en bedre teamplayer i afdelingen.

Deltagerens udbytte

Som deltager udvikler du dine personlige kompetencer mod at få succes som rådgiver. Du træner intensivt de praktiske færdigheder i forbindelse med rådgivningen, og du får en bedre struktur og selvtillid. Det giver dig mere overskud i hverdagen.