Uddannelse

Den kompetente rådgiver

  • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Målet med Den kompetente rådgiver (DKR) er at videreuddanne rådgivere, der gennem høj trivsel og performance skaber meromsætning i egen portefølje.

Uddannelsen veksler mellem teori og praksis. Den sætter turbo på din personlige udvikling mod at blive en endnu mere succesrig rådgiver.

En verdensklasse rådgiver kan mere end sit fag, fortæller souschef Lars Gabelgaard Madsen - læs mere her 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til privatrådgivere med 1-5 års anciennitet. Din baggrund er typisk finanselev, finansøkonom eller finansbachelor. Du har desuden din egen kundeportefølje.

Du kan naturligvis også deltage, hvis du har en anden tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Forudsætninger

Du er kunderådgiver og har haft dine egne privatkunder i mindst 1 år. Du skal have tilknyttet en mentor fra din egen virksomhed under forløbet - og det er væsentligt, at din afdeling er klar til at støtte op og blive inddraget undervejs.

Startdato 5. september 2022
Slutdato 26. august 2023
Sted Skanderborg Park
Varighed 9 dage
Bestående af 6 moduler, 3 teamdage, 3 kundetræningsdage inkl. filialbesøg, 6 læringssamtaler og 1 eksamen.
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Lars Gabelgaard Madsen
Koordinator Trine Lindhard
Pris: 58.100 kr. 77.200 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning, og kursusafgiften betales samlet efter opstart.
Læs mere

Uddannelsens opbygning

De seks moduler indeholder både teoretiske og praktiske opgaver, der udvikler din kundeportefølje og stiller dig stærkere, når du rådgiver dine (fremtidige) kunder.

Klik på billedet for at se uddannelsens opbygning i større format.

De seks modulers indhold

Med udgangspunkt i forskellige værktøjer, udarbejder du en proaktiv udviklingsplan. Den er med til at sikre, at du målrettet udvikler dine personlige kompetencer samt dine salgs- og rådgivningsmæssige kompetencer.

Du vil gennem undervisning og opgaver lære, hvilke parametre, der gør din relation til dine kunder succesfuld, og hvilke konkrete teknikker og strategier, der skaber den succesrige samtale med dine kunder – læringen giver dig de bedste forudsætninger for at skabe tillid, kontakt og samarbejde med kunden.

Du får desuden værktøjer, der sikrer dig stærke kompetencer inden for planlægning og personlig effektivitet. Vi arbejder også med succes i salg og rådgivning, hvor det handler om kommunikation og om den motivation, energi og det engagement, du formår at udstråle. Vi tager udgangspunkt i dine værdier og de overbevisninger, der hæmmer og fremmer din personlige performance.

De 3 teamdage

Teamdagene handler primært om erfaringsudveksling, inspiration og refleksion over handlinger. Teamet kommer tæt på dig, og du bliver samtidig en væsentlig brik i de andres udvikling. At give og modtage udviklende feedback er fundamentet på dagene.

Læringssamtaler (6 stk.)

Formålet med samtalerne er, at du får sparring, feedback og input fra din teamkonsulent på de områder, du arbejder med i din proaktive plan og porteføljeudviklingsopgave. Vi holder læringssamtalerne over Teams eller telefon. 

Kundetræning og filialbesøg

På kundetræningsdagene træner du kundemøder på veletablerede kunder og får feedback og inspiration til at forfine forløbet af dine kundemøder. Den ene af dagene foregår online, så du også trænes i onlinemøder. Din teamkonsulent kommer desuden på besøg hos dig i din filial og giver dig feedback på et kundemøde med en kunde fra din egen portefølje.

Eksamen - mødet med kunden og udviklingssamtale 

Som afslutning på forløbet skriver du en udviklingsrapport med fokus på de områder, du har arbejdet med gennem uddannelsen. 

Under eksamen afholder du et fysisk kundemøde, hvor du viser dine evner som kommunikator, mødeleder, relationsbygger og forretningsorienteret rådgiver. Det handler om at give kunden så god en oplevelse, at de ønsker at anbefale dig bagefter.

I forlængelse af eksamen gennemfører vi den afsluttende læringssamtale, der er med til at uddybe dine tanker og refleksioner.

Efter eksamen modtager du et eksamensbevis, som - udover karakteren for kundemødet - også indeholder en indsatskarakter. Karakteren gives ud fra en række prædefinerede kriterier, som du bliver klædt godt på i forbindelse med modul 1. 

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får turbo på at udvikle rådgiverens personlige og salgsmæssige kompetencer. Rådgiveren bliver mere proaktiv og tager selv ansvar og initiativ til merindtjening af egen portefølje. Gennem uddannelsen vil din rådgiver udvikle sig mere salgs- og forretningsorienteret og samtidig blive en bedre teamplayer i afdelingen.

Deltagerens udbytte

Som deltager udvikler du dine personlige kompetencer mod at få succes som rådgiver. Du træner intensivt de praktiske færdigheder i forbindelse med rådgivningen, og du får en bedre struktur og selvtillid. Det giver dig mere overskud i hverdagen.