Historien om Finanssektorens Uddannelsescenter

I mere end 50 år har vi på Finanssektorens Uddannelsescenter udviklet faglige og personlige kompetencer hos finanssektorens medarbejdere.

I 1960’erne gik de danske banker sammen på flere fronter. De etablerede blandt andet fælles datacentraler, så de kunne opnå stordriftsfordele på de stigende omkostninger til EDB.

Fra kursuscenter til konsulenthus

På uddannelsesfronten gik de sammen om at etablere Bankforeningernes Kursuscenter i Skanderborg. I starten var kursuscenteret en ”bankskole”, hvor fokus var på at uddanne bankelever.

I dag er navnet Finanssektorens Uddannelsescenter, og vi er et konsulenthus for hele sektoren.

1963

Provinsbankforeningens Uddannelsesafdeling etableres i Vedbæk.

1969

"De danske Provinsbankers Forening" af 1905 og "De Københavnske Bankers Forening af 1920" går sammen om at etablere Bankforeningernes Kursuscenter i Skanderborg. 125 banker står sammen om initiativet.

1975

"De Københavnske Bankers Forening af 1920" opløses, da foreningen kun består af Arbejdernes Landsbank og Amagerbanken. De 2 banker overdrager ejendomsretten til bygninger m.v. i Skanderborg til Provinsbankforeningen.

1993

Finanssektorens Uddannelsescenter stiftes. Alle finansielle virksomheder får lige adgang til at blive optaget som medlemmer og brugere.

2012

Hotel og konferencedelen skilles ud som 100% ejet datterselskab, og får navnet Hotel Skanderborg Park.

2019

Finanssektorens Uddannelsescenter fejrer sit 50-års jubilæum.

Finanssektorens Uddannelsescenter har eksisteret siden 1. februar 1969, hvor Provinsbankforeningen og De Københavnske Bankers Forening af 1920 gik sammen om etableringen af Bankforeningernes Kursuscenter i Skanderborg.

Samarbejdet mellem de to foreninger fortsatte frem til 1976, hvor De Københavnske Bankers Forening af 1920 blev opløst, og man overgav ejendomsretten til Provinsbankforeningen, og centret ændrede navn til Provinsbankernes Kursuscenter.

I 1989 blev vedtægterne ændret, så det blev muligt at tilbyde uddannelse også til andre end medlemsbankerne, og i 1991 blev det udbygget med muligheden for at optage andre medlemmer end de oprindelige medlemsinstitutter.
 

Finanssektorens Uddannelsescenter 1993

I 1993 besluttede Provinsbankforeningens bestyrelse og kursuscentrets bestyrelse at stifte en uddannelsesforening med lige adgang for alle finansielle virksomheder. Bygningerne blev overdraget til den nye uddannelsesforening, der blev stiftet den 10. juni 1993 under navnet Finanssektorens Uddannelsescenter.

Fra ’bankskole’ til ’sektorens strategiske kompetencecenter’

I perioden 1993–2012 var vores kerneopgave at uddanne bankelever. I dag handler det mere om at understøtte vores medlemmer i forbindelse med nye lovmæssige reguleringer, certificeringskrav, om virtuel læring (fx e-learning), om at undervise hos kunderne i forhold til deres forretningsstrategi. Man kan sige, at vi gradvist har bevæget os fra ’bankskole’ til ’sektorens strategiske konsulenthus’.

"FU bliver betragtet som en af de allerstørste succeser i finanssektoren"

Tidl. formand Peter Vinther Christensen

Læs artikel

Skanderborg Park ApS 2012

I takt med at internatkurser blev afløst af decentral undervisning, blev hotel- og konferencedelen i 2012 skilt ud som et 100% ejet datterselskab, med det formål at tilbyde hotel- og konference-ydelser til alle typer kunder. Finanssektorens Uddannelsescenter ejer således fortsat hotel- og konferencedelen, men FU kan nu fokusere på at levere strategisk kompetenceudvikling til den finansielle sektor, mens datterselskabet tager sig af hoteldriften.

50 års jubilæum i 2019

Uddannelsescentret blev indviet den 1. februar 1969, så vi fejrede 50 års jubilæum i 2019. Gennem de første 50 år har vi oplevet mange store forandringer og har løbende genopfundet os selv. 2019 blev en milepæl på vejen mod konstant omstilling og fortsat fremsyn.