Efteruddannelse af bestyrelsen


Det er efterhånden længe siden, at uddannelse var noget, man fik én gang for alle. I dag sker forandringerne med stadig større hastighed, og kravene og kompleksiteten følger med.

Om kurset

Dato 5. september 2024
Tidspunkt 9:30-17:30
Sted Skanderborg Park
Målgruppe
Bestyrelse
6.725 kr.
8.710 kr. for ikke-medlemmer.
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
8993 3288 / tbd@finansudd.dk
Fagansvarlig Line Bagger Bendix

I en krævende hverdag kan det være en udfordring at holde sig ajour på bestyrelsens omfattende arbejde. Det kræver tid, prioritering og forudsætninger at filtrere det væsentlige. Den opdatering kan erfarne bestyrelsesmedlemmer nu få på vores meget efterspurgte efteruddannelse på to dage. 

Deltagerens udbytte

Du bliver opdateret på centrale områder for bestyrelsen i et pengeinstitut. Dermed kan du sikre den nødvendige indsigt til at deltage i bestyrelsens drøftelser og beslutninger indenfor regulering/governance, kapital, solvens, likviditet, kredit, bæredygtighed, it-styring og risikostyring.

Du får inspiration til at arbejde kvalificeret med udvikling af instituttets forretningsmodel med afsæt i aktuelle tendenser indenfor kundeforventninger, forventninger hos samarbejdspartnere, nye spillere i finanssektoren, bæredygtighed, digitalisering, brug af data osv.

ESG spiller ind på alle parametre og behandles derfor flere gange undervejs, når det er relevant i forhold til emnet, men også specifikt i forhold til den seneste udvikling og de krav, det stiller til pengeinstitutterne.

Kompetente undervisere opdaterer dig om krav og ændringer

Vi dykker ned i de krav og ændringer, der er kommet til indenfor de sidste 2-3 år og det, vi kan se, der kommer indenfor en overskuelig årrække. Udover de to sammenhængende fremmødedage får deltagerne adgang til opdateret læring fra grundkurset og adgang til webinarer, hvor udvalgte fokusområder gennemgås på ca. 2 timer. Webinarerne kan også købes særskilt.

Flere af underviserne kendes også fra grundkurset og har derfor helt styr på, hvad nye medlemmer præsenteres for, og hvad der er sket indenfor de sidste 2-3 år. Derudover vil du møde profiler fra områder med særlig aktuel betydning, f.eks. indenfor udvikling af forretningsmodeller og digitalisering af sektoren.

Det arbejder vi med

Få overblik over indholdet på dagen.

Læs mere Efteruddannelse af bestyrelsen: Det arbejder vi med

Veluddannede bestyrelser skaber værdi

Alt om mulighederne hos FU.

Læs mere Veluddannede bestyrelser skaber værdi

På efteruddannelsen kom vi hele vejen rundt om den stadige strøm af nye lov- og kompetencemæssige krav, som det er vigtigt, at bestyrelsen i et pengeinstitut holder sig ajour på. Underviserne er meget kompetente, da de i deres daglige virke arbejder med de belyste temaer. Jeg har fået en rigtig god pejling af, om vi har det krævede niveau i bestyrelsen, og om vores fokus i tilstrækkelig grad adresserer de aktuelle udfordringer.

Flemming Bisgaard, Bestyrelsesformand, Middelfart Sparekasse

Flemming Bisgaard

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os