Efteruddannelse af bestyrelsen


Det er efterhånden længe siden, at uddannelse var noget, man fik én gang for alle. I dag sker forandringerne med stadig større hastighed, og kravene og kompleksiteten følger med.

Startdato 23. maj 2023
Slutdato 24. maj 2023
Sted Skanderborg Park
Varighed 2 dage
Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Pris: 13.448 kr. 16.825 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Tilmeld Vis flere datoer
10. oktober 2023, Skanderborg Park

I en krævende hverdag kan det være en udfordring at holde sig ajour på bestyrelsens omfattende arbejde. Det kræver tid, prioritering og forudsætninger at filtrere det væsentlige. Den opdatering kan erfarne bestyrelsesmedlemmer nu få på vores meget efterspurgte efteruddannelse på to dage. 

Deltagerens udbytte

Du bliver opdateret på centrale områder for bestyrelsen i et pengeinstitut. Dermed kan du sikre den nødvendige indsigt til at deltage i bestyrelsens drøftelser og beslutninger indenfor regulering/governance, kapital, solvens, likviditet, kredit, bæredygtighed, it-styring og risikostyring.

Du får inspiration til at arbejde kvalificeret med udvikling af instituttets forretningsmodel med afsæt i aktuelle tendenser indenfor kundeforventninger, forventninger hos samarbejdspartnere, nye spillere i finanssektoren, bæredygtighed, digitalisering, brug af data osv.

ESG spiller ind på alle parametre og behandles derfor flere gange undervejs, når det er relevant i forhold til emnet, men også specifikt i forhold til den seneste udvikling og de krav, det stiller til pengeinstitutterne.

Kompetente undervisere opdaterer dig om krav og ændringer

Vi dykker ned i de krav og ændringer, der er kommet til indenfor de sidste 2-3 år og det, vi kan se, der kommer indenfor en overskuelig årrække. Udover de to sammenhængende fremmødedage får deltagerne adgang til opdateret læring fra grundkurset og adgang til webinarer, hvor udvalgte fokusområder gennemgås på ca. 2 timer. Webinarerne kan også købes særskilt.

Flere af underviserne kendes også fra grundkurset og har derfor helt styr på, hvad nye medlemmer præsenteres for, og hvad der er sket indenfor de sidste 2-3 år. Derudover vil du møde profiler fra områder med særlig aktuel betydning, f.eks. indenfor udvikling af forretningsmodeller og digitalisering af sektoren.

På de to dage arbejder vi med

Regulering, tilsynspraksis og god selskabsledelse
Hvad skal bestyrelserne være særligt opmærksomme på i forhold til governance, fit & proper, succession, bestyrelsesansvar osv.?

Kapital, solvens og likviditet
Hvilke nye regler og krav stilles der til pengeinstitutternes indretning, og hvordan spiller det sammen med pengeinstitutternes kapitalplanlægning, solvensbehov og likviditetspolitik?

Kreditgivning og kreditstyring
En ny økonomisk situation kombineret med bæredygtighedsdagsordenen stiller andre krav til forretningsområdet. Samtidig stilles en lang række krav til pengeinstituttets beskrivelser og rapportering. Du får et overblik over de forhold, bestyrelsen skal være opmærksomme på.

Risikostyring version 2023+
Hvilke fokusområder bør bestyrelsen have indenfor risikostyring i 2023, og hvordan kan bestyrelsen arbejde med sin risikoappetit? Hvad er de gode spørgsmål, bestyrelsen bør stille til forretningen – og hvornår skal de røde lamper lyse?

Finanstilsynets aktuelle fokus
Hvad er Finanstilsynet optaget af for at sikre den finansielle tryghed og balance? Hvilke forventninger og bekymringer bør pengeinstitutterne kende og navigere efter?

Bæredygtighed og ESG – en indtjeningsmæssig driver og fremtidssikring af forretningsmodellen
På blot få år er det blevet umuligt at forestille sig en forretningsmodel, der ikke arbejder integreret med ESG. Men hvilke dilemmaer skal bestyrelsen navigere i, hvad ser en professionel investor på, og hvor ligger det næste potentiale?

Innovation og den strategisk tænkende bestyrelse
Med jævne mellemrum bliver det fremhævet, at finanssektoren skal være mere innovativ for at følge med udviklingen indenfor digitalisering og fintech. Samtidig kan det opleves som en uhyre vanskelig opgave, der kræver betydelige ressourcer og kompetencer. Det strategiske råderum behøver dog ikke være så snævert, som det sommetider opleves. Det handler først og fremmest om, om bestyrelsen har et mindset og en evne til at omsætte indsigt til den nødvendige udvikling af forretningen.

På efteruddannelsen kom vi hele vejen rundt om den stadige strøm af nye lov- og kompetencemæssige krav, som det er vigtigt, at bestyrelsen i et pengeinstitut holder sig ajour på. Underviserne er meget kompetente, da de i deres daglige virke arbejder med de belyste temaer. Jeg har fået en rigtig god pejling af, om vi har det krævede niveau i bestyrelsen, og om vores fokus i tilstrækkelig grad adresserer de aktuelle udfordringer.

Flemming Bisgaard, Bestyrelsesformand, Middelfart Sparekasse

Flemming Bisgaard

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os