Veluddannede bestyrelser skaber værdi

Content
Kompetente og veluddannede topledelser styrker forretningen, fordi de kan sikre det strategiske sigte og god governance. I finansielle virksomheder er der særlige og omfattende krav til bestyrelserne, og som den eneste sektor herhjemme er der også særlige uddannelseskrav.

Vores fokus er at oversætte det til tider tunge, teoretiske stof til indsigt, der kvalificerer bestyrelsens beslutninger og medlemmernes evne til at drøfte og forholde sig aktivt og kritisk til strategi, forretningsmodel og risici.

Vi tror på, at det er grundstenen for vellykket bestyrelsesarbejde.

Ny i bestyrelsen

Grundkurset klæder dig på til at varetage ansvaret.

Læs mere Bestyrelsesuddannelse

Aktuelle fokusområder for bestyrelsen

Få overblik over det, du skal vide lige nu.

Læs mere Aktuelle fokusområder for bestyrelsen

Efteruddannelse af bestyrelsen

Du bliver opdateret på centrale områder for bestyrelsen i et pengeinstitut og får inspiration til at arbejde kvalificeret med udvikling af instituttets forretningsmodel med afsæt i aktuelle tendenser.

Læs mere Efteruddannelse af bestyrelsen

Kompetencer skal grundlægges og vedligeholdes – også hos bestyrelsesmedlemmer

Siden 2012 har Finanssektorens Uddannelsescenter haft flere hundrede bestyrelsesmedlemmer på uddannelse, og vi er godkendt som udbyder af det obligatoriske grundkursus for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter. Om grundkurset (ikke specifikt FU) konstaterer Finanstilsynet i en nyligt offentliggjort evaluering (23. december 2022):

"Det er positivt, at bestyrelserne vurderer, at grundkurset bidrager til en bedre forståelse af bestyrelsesarbejdet og væsentlige emner i sektoren, og at bestyrelserne generelt oplever at få en bedre forståelse for virksomhedens aktiviteter og risici. Det medfører, at bestyrelsesmedlemmerne bliver mere robuste og bedre i stand til at vurdere det materiale, som bestyrelsen skal behandle, og i højere grad kan udfordre direktionen."

Bliv opdateret af undervisere med stor ekspertise

I 2021 gennemførte det første hold vores meget søgte efteruddannelse for erfarne bestyrelsesmedlemmer. Her bliver deltagerne opdateret på de mange nye regler og krav og får inspiration og indsigt i udviklingen inden for væsentlige områder som f.eks. digitalisering, bæredygtighed, kundebevægelser og nye forretningsmodeller.

Underviserne på både grundmodulet og efteruddannelsen har alle ansvarsfulde poster i sektoren, stor ekspertise indenfor deres felt og praktisk erfaring med bestyrelsens arbejde. Det betyder, at de alle kender til deltagernes opgaver og ansvar og formår at omsætte til tider kompliceret stof til den relevante kontekst.

Den årlige bestyrelsesevaluering

Den enkelte bestyrelse skal sikre, at dens medlemmer har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Vi har siden 2012 arbejdet med bestyrelsens selvevalueringer og hjælper årligt en stor del af de danske pengeinstitutter med opgaven.

Læs om den årlige evaluering af bestyrelsens viden og erfaring Læs om den årlige evaluering af bestyrelsens viden og erfaring

Har I særlige ønsker eller behov?

Kontakt os endelig. Vi har stor erfaring med at skræddersy forløb, der passer til vores kunders situation. 

Line Bagger Bendix

Vil du høre mere?

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3240

lbb@finansudd.dk
Tina Bæhrenz Damgaard

Praktiske spørgsmål?

Tina Bæhrenz Damgaard

Direktion

8993 3288

tbd@finansudd.dk