Bestyrelsesevaluering skaber stor værdi i Fynske Bank

”Evalueringen er afgørende for et effektivt bestyrelsesarbejde – og effektivitet er særligt nødvendigt for bestyrelsen i et pengeinstitut, hvor der er omfattende dagsordener og komplicerede emner," siger adm. direktør i Fynske Bank, adm. direktør, Petter Blondeau.
Der er et stigende fokus på bestyrelsernes ansvar og forpligtelser – ikke mindst i pengeinstitutter. Hos Fynske Bank er bestyrelsesevalueringen et vigtigt led i at sikre de rette kompetencer.

En velfungerende bestyrelse kommer ikke af sig selv.

Hos Fynske Bank indgår bestyrelsesevalueringen fra Finanssektorens Uddannelsescenter derfor som en fast del af bestyrelsesarbejdet.

Ifølge bankens adm. direktør, Petter Blondeau, er evalueringen et nyttigt dialogværktøj til at facilitere det gode bestyrelsesarbejde.

”En grundig forventningsafstemning er forudsætningen for et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde. Det betyder, at bestyrelsesmedlemmerne kan drøfte udfordringer og dele deres synspunkter i en god og konstruktiv ånd,” siger han og fortsætter:

”Evalueringen er afgørende for et effektivt bestyrelsesarbejde – og effektivitet er særligt nødvendigt for bestyrelsen i et pengeinstitut, hvor der er omfattende dagsordener og komplicerede emner.”

Vi tilbyder bestyrelsesevalueringer i flere formater – læs mere her 

Følg op med 1:1 møder 

Formand for bestyrelsen i Fynske Bank, Peter Cederfeld de Simonsen, har generelt – også fra en lang række andre bestyrelser – gode erfaringer med bestyrelsesevalueringer. 

”En konsulent har en anden platform til at få sagt det, som selv en blind mand med stok kan se, men som kan være svært at få sagt.”

 

Han bruger evalueringen aktivt som et udviklingsværktøj – et fundament for at afdække og italesætte udfordringer og udviklingspunkter.

Men en evaluering kan aldrig stå alene. Derfor følger han årligt op med 1:1 møder med alle bestyrelsens medlemmer og lægger en plan sammen med dem.

”Det er vigtigt, at man er opmærksom på, hvad man vil bruge evalueringen til – og ikke mindst hvor ambitiøs man er. 

For selvom bestyrelsen har de rette kompetencer på papiret, er det ikke nogen garanti for, at det er de kompetencer, der skal til for, at man kan drive en god forretning,” siger han.

Klumme: Den dynamiske bestyrelse

Vigtigt med friske øjne 

Både Petter Blondeau og Peter Cederfeld de Simonsen ser en særligt stor værdi i at bruge FU som ekstern og neutral leverandør af evalueringen.

De oplever, at en professionel konsulent, der ikke har ”aktier” i bestyrelsesarbejdet, meget bedre kan facilitere drøftelserne og sikre, at de bliver i det konstruktive spor.

”Med FU som facilitator får vi med passende mellemrum friske øjne på”, forklarer Peter Cederfeld de Simonsen og fortsætter:

”En konsulent har en anden platform til at få sagt det, som selv en blind mand med stok kan se, men som kan være svært at få sagt.”

 

Line Bagger Bendix

Tag fat i Line, hvis I vil høre mere

Line Bagger Bendix

Finansiel Regulering & Bestyrelse

+45 8993 3240

lbb@finansudd.dk

Bestyrelsesevalueringer

Når I styrker bestyrelsens arbejde, styrker I virksomheden. Vi tilbyder bestyrelsesevalueringer i flere formater.

Læs mere Bestyrelse


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU