Grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer


Grundkurset klæder dig på med de kompetencer, der er nødvendige for at varetage de særlige opgaver og det ansvar, som det kræver at være bestyrelsesmedlem i et pengeinstitut.

Om kurset

Målgruppe
Bestyrelse
OBS: Tilmelding sker via de enkelte moduler via links i beskrivelsen.
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
8993 3288 / tbd@finansudd.dk

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt.

Uddannelsen giver dig blandt andet et grundlag for at kunne bidrage til udviklingen af strategi og forretningsmodel og ikke mindst et fundament for at forholde sig til pengeinstituttets aktiviteter, risici og governance.

Øget viden giver bedre beslutninger og ballast til at bidrage konstruktivt i drøftelserne

Du får en solid forståelse for de grundlæggende og vigtigste elementer i driften af et pengeinstitut og for bestyrelsens rolle og ansvar. De mange bankfaglige begreber bliver gjort gennemskuelige og operationelle, så du får forståelse for og værktøjer til, hvordan sektoren, det enkelte pengeinstitut og dets risici fungerer.

Undervisningen giver dig en række styringsredskaber og metoder, du kan støtte dig til i bestyrelsesarbejdet. Med en solid faglig ballast bliver du i stand til at forholde dig kritisk og til at komme med værdiskabende input og relevante spørgsmål til de beslutningsoplæg og store mængder materiale, der skal behandles på møderne.

Sådan foregår det

Grundkurset består af to moduler á to dages fremmøde. Hertil kommer digitale læringselementer, der kan tages hvor og når det passer ind i en travl hverdag. Den fysiske undervisning er baseret på, at de digitale læringselementer er gennemgået inden fremmødedagene.

Den fysiske undervisning veksler mellem gennemgang af stofområder, diskussion af og arbejde med cases og opgaver, dels ved bordene og dels i plenum.

Læs om modul 1 og tilmeld dig

Solid basisforståelse af drift og arbejdet i bestyrelsen.

Læs mere Bestyrelsesuddannelse modul 1 – Rammer, kredit og økonomi

Læs om modul 2 og tilmeld dig

Risikostyring, god selskabsledelse og udvikling.

Læs mere Bestyrelsesuddannelse modul 2 – Risikostyring, god selskabsledelse og udvikling af bestyrelse og pengeinstitut

Veluddannede bestyrelser skaber værdi

Derfor er uddannelse vigtig.

Læs mere Veluddannede bestyrelser skaber værdi

Et univers af kompetente og engagerede undervisere og aktive medkursister er fundamentet for en spændende uddannelse, som har inspireret mig fagligt og givet mig indsigt i yderst relevante problemstillinger som bestyrelsesmedlem i den finansielle sektor.

Yvonne Hansen, Pensionschef, Arbejdernes Landsbank

Yvonne Hansen

Skræddersyet kompetenceudvikling

Vi tilpasser gerne løsningen, så den passer præcis til jeres behov

Tag fat i os