Test og målinger

IDD-videnstest (efteruddannelsesprøve)

  • Pension

Alle medarbejdere, der udøver forsikringsdistribution, skal fremover bestå en online efteruddannelsesprøve hvert 3. år.

Medarbejdere, som er omfattet af overgangsordningen skal bestå efteruddannelsesprøven inden den 1. oktober 2021. Og derefter hvert 3. år.

Er du ikke omfattet af overgangsordningen, skal du først igennem en prøve med både teori og praksis. 3 år efter, at du har bestået din prøve, skal du bestå efteruddannelsesprøven. Og herefter hvert 3. år.

Varenummer SFP046
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Mette Wendel Henriksen
Pris: 450 kr. 1.800 kr. for ikke-medlemmer Prisen for prøve med 1 jobprofil inkl. træningsbane, e-learning og mulighed for 2 omprøver. Pris ved 2 jobprofiler: 550,- (1.950,- for ikke-medlemmer) og 3 jobprofiler: 650,- (2.100,- for ikke-medlemmer).
Læs mere


Efteruddannelsesprøven er en online multiple choice-test, som kan tages lokalt. Den er udviklet efter samme principper, som mange af vores kunder kender i forvejen fra fx investering, bolig og hvidvask.

Inden efteruddannelsesprøven kan deltageren forberede sig via e-learning-kurser og en træningsbane. Når du har gennemført træningsbanen, får du en resultatside med præcise links til den læring, som dine resultater viser, at du har brug for at fokusere på for at bestå efteruddannelsesprøven. Dermed kan du forberede dig helt på egen hånd 24-7.

Medarbejderen har 3 forsøg til at bestå selve efteruddannelsesprøven. Hvis man ikke består efteruddannelsesprøven i 3. forsøg, får man karantæne i 1 år, før man kan gå op til den igen.  

Bekendtgørelsen på IDD rummer 11 forskellige bilag, og medarbejderen skal kun bestå efteruddannelsesprøven på de områder, der passer til deres jobfunktioner.

Omfang af test  

  • Profil 1: 38 læringsmål (max. 61 min. - forventet 40 min.)
  • Profil 4: 61 læringsmål (max. 98 min. - forventet 60 min.)
  • Profil 5: under udvikling

Læs mere om rammerne for efteruddannelsesprøven

Læs mere om IDD-prøven

Læs mere om tilvalg af IDD-undervisning