Test og måling

IDD: efteruddannelses-prøve (multiple choice)

 • Pension

På denne side tilmelder du dig til IDD efteruddannelsesprøve på

 • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder
 • Bilag 1: Bilforsikringer til privatkunder (smal profil)
 • Bilag 2: Bilforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (smal profil)
 • Bilag 2: Bil- og/eller løsøreforsikring (smal profil)
 • Bilag 2: Løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (smal profil)
 • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler
 • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil
 • Bilag 5A: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil (CPR)
 • Bilag 5B: Firmapensionsordninger til virksomheder (CVR)
 • Bilag 8: Uafhængig forsikringsformidling af livs- og pensionsprodukter til privatkunder (CPR)
 • Bilag 9: Uafhængig forsikringsformidling af livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR)

Når du tilmelder dig, skal du vælge det/de bilag, som du skal til efteruddannelsesprøve i.

Alle medarbejdere, der udøver forsikringsdistribution, skal fremover bestå en efteruddannelsesprøve hvert 3. år.

Medarbejdere, som er omfattet af overgangsordningen for et eller flere bilag i relation til IDD, skal bestå efteruddannelsesprøven inden den 1. april 2022. Og derefter hvert 3. år.Er du ikke omfattet af overgangsordningen, skal du først igennem en kompetenceprøve, hvis du skal rådgive om forsikringer indenfor 1 eller flere fulde bilag i relation til IDD. 3 år efter, at du har bestået din prøve, skal du bestå efteruddannelsesprøven. Og herefter hvert 3. år.

Varighed 01:00 time
Målgruppe
Alle
Fagansvarlig Pernille Schwartz
Koordinator Tine Hansen
Pris: 300 kr. 3.700 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding til prøven
Medlemmer: Løsningen sættes op i VidenBarometer, for at komme i gang skal HR kontakte FU.

Ikke-medlemmer: Kontakt FU for at komme i gang.
Læs mere


Efteruddannelsesprøven er en multiple choice prøve, som du kan tage online. De er udviklet efter samme principper, som mange af vores kunder kender i forvejen fra fx investering, bolig og hvidvask.

Inden prøven kan deltageren forberede sig via e-learning-kurser og træningsbane. Når du har gennemført træningsbanen, får du en resultatside med præcise links til den læring, som dine resultater viser, at du har brug for at fokusere på for at bestå prøven. Dermed kan du forberede dig helt på egen hånd 24-7.

Medarbejderen har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis man ikke består prøven i 3. forsøg, får man karantæne i 1 år, før man kan gå op til den igen.  

Bekendtgørelsen på IDD rummer 12 forskellige bilag, og medarbejderen skal kun bestå en prøve på de områder, der passer til deres jobfunktioner.

Efteruddannelsesprøver og omfang

 • Bilag 1: Skadesforsikringer til privatkunder (40 læringsmål: max. 64 min. – forventet 42 min.)
 • Bilag 1: Smal profil – bilforsikringer til privatkunder (23 læringsmål: max. 37 min. – forventet 22 min.)
 • Bilag 2: Smal profil – bilforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (24 læringsmål: max. 39 min. – forventet 23 min.)
 • Bilag 2: Smal profil – løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (22 læringsmål: max. 36 min. – forventet 22 min.)
 • Bilag 2: Smal profil – bil- og løsøreforsikringer til virksomheder med ukomplicerede risikoprofiler (30 læringsmål: max. 48 min. – forventet 30 min.)
 • Bilag 4: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med ukomplicerede risikoprofiler (47 læringsmål: max. 76 min. – forventet 50 min.)
 • Bilag 5: Firmapensionsordninger til virksomheder, til deres ansatte eller livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil (68 læringsmål: max. 109 min. – forventet 75 min.)
 • Bilag 5A: Livs- og pensionsprodukter til privatkunder med en kompliceret risikoprofil (CPR) (52 læringsmål: max. 84 min. – forventet 60 min.)
 • Bilag 5B: Firmapensionsordninger til virksomheder (CVR) (39 læringsmål: max. 63 min. – forventet 40 min.)
 • Bilag 8: Uafhængig forsikringsformidling af livs- og pensionsprodukter til privatkunder (CPR) (67 læringsmål: max. 108 min. – forventet 74 min.)
 • Bilag 9: Uafhængig forsikringsformidling af livs- og pensionsprodukter til virksomheder (CVR) (59 læringsmål: max. 95 min. – forventet 67 min.)

Læs mere og tilmeld dig teoretiske prøver

Læs mere om rammerne for prøverne

Læs mere om IDD-prøven

Læs mere om tilvalg af IDD-undervisning