Medarbejdere i trit med den digitale udvikling

Sektoren investerer mere i digitale løsninger, og den hastige teknologiske udvikling gør, at flere medarbejdere tænker over, om deres kompetencer mon matcher (frem)tiden i sektoren?

Af Anders Nørgaard, chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter

Svaret er, det gør de, hvis du som medarbejder husker at være nysgerrig på teknologiens muligheder, tilegner dig et digital mindset og er stærk på relationelle og sociale kompetencer.

For knap 22 år siden startede jeg min karriere i den finansielle sektor. Jeg husker hvordan, der omkring den 1. hver måned stod op mod 75-100 mennesker i kø ved kassen, og hvordan PC-banken begyndte sit spæde indtog i sektoren. I dag vil det være helt utopisk at forestille sig et pengeinstitut uden mobil-bank og de digitale løsninger, som vi har i dag.

Den teknologiske udvikling betyder, at forskellige typer af kompetencer bliver efterspurgte og er nødvendige for at begå sig professionelt blandt kunder og kollegaer i sektoren.

Konsulentfirmaet Rambøll har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet et ”Kompetencehjul”, der giver et bud på, hvad der kendetegner digitale kompetencer. 

Kompetencehjulet beskriver 12 kompetencer, der er vigtige for medarbejdere at have. De er inddelt i 4 hovedkompetencer, hvor hver enkelt har 3 underliggende kompetencer.

Hvilke af de 12 digitale kompetencer der præcist er brug for og hvornår, afhænger selvfølgelig en hel del af, hvad det er for opgaver, og hvilken jobfunktion den enkelte medarbejder har.

En vigtig pointe er, at der er brug for meget mere end (bare) IT-kompetencer. 

Komeptencehjulet beskriver 12 kompetencer.

Kompetencesekretariatet, der rådgiver virksomheder om netop digital omstilling, siger at der er brug for både:

  • Digitale/tekniske kompetencer: kendetegnet ved fx systembrug, systemudvikling, programmering, datahåndtering, teknologiforståelse og IT-sikkerhed
  • Bredere kompetencer til digital omstilling: kendetegnet ved fx samarbejdsevner, brugerinvolvering, digital ledelse, kreativitet, standardisering af processer, undervisning og kommunikation

Det betyder, at sociale, relationelle og kreative kompetencer i den grad er efterspurgte. Den slags kompetencer kan ikke bare lige erstattes af en robot. Sektoren har brug for medarbejdere, der har forskellige typer af kompetencer i og med lyst og evner til at samarbejde med robotter og anden teknologi.

 

Hvad er så egentlig et digitalt mindset?

Det handler meget kort om, at man som medarbejder er nysgerrig på den nye teknologi og kan se, hvilke muligheder den skaber – for kunden og for pengeinstituttet.

Kunne du også tænke dig at blive endnu klogere på fremtidens digitale kompetencer, hvad et digitalt mindset betyder og få styr på mange af de buzzwords (f.eks. blockchain, machine learning, disruption, fintech mm), der efterhånden er en del af vores hverdag i sektoren?

Kom med næste gang vi holder kurset Få succes med digital omstilling – det er gratis at deltage via Finanskompetencepuljen.


Læs mere om kurset og se datoer her 

 

Vi har skrevet denne artikel om den digitale udvikling til nyhedsbrevet Nyt om Salg, kommunikation og personlig udvikling. Vil du også modtage de kommende nyhedsbreve kan du tilmelde dig her (sæt kryds i salg, kommunikation og personlig udvikling).

Anders Nørgaard
Anders Nørgaard
Chefkonsulent
+45 8993 3330
+45 2542 5310
Kontakt Anders, hvis du er interesseret i at vide mere