Kursus

Hvidvasknetværk: Hvidvaskansvarlige og specialister

  • Bestyrelse og finansiel regulering
  • Fagspecialist

Finanssektorens Uddannelsescenter faciliterer tre hvidvasknetværk, hvor du som medlem møder andre paktikere, der sidder i samme funktion som dig.

Målgruppe
Hvidvasknetværk for hvidvaskansvarlige og specialister. Sidstnævnte kan f.eks. være jurister, it og andre konsulentfunktioner.

Formål
Formålet med netværket er at give dig en større faglig indsigt og mulighed for at udveksle best practise og drøfte faglige problemstillinger.

Mødedatoer
Medlemsskabet gælder for et år af gangen og inkluderer to netværksmøder. I 2020 ligger møderne den 21. april og 22. september.

Rabat
I får rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut. 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltger nr. 3, 4....

Varenummer SXØ211
Fagansvarlig Line Bagger Bendix
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Underviser Line Bagger Bendix
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 5.795 kr. 7.695 kr. for ikke-medlemmer Hertil kommer forplejning for de netværksmøder, du deltager i.
Læs mere

 

Hvordan foregår møderne?
Til netværksmøderne inviterer vi eksperter - herunder repræsentanter fra f.eks. myndigheder, datacentraler og interesseorganisationer til at bidrage til fagligheden og deltage i drøftelserne, hvor det giver mening.

Som udgangspunkt grupperer vi deltagerne efter pengeinstituttets størrelse. Kan det lade sig gøre, tager vi også hensyn til geografien, så vi kan gennemføre møderne så lokalt som muligt – eventuelt på skiftende lokationer.

Det praktiske
Et netværk består af minimum 16 personer.

Prisen for medlemskabet inkluderer to årlige netværksmøder. Hertil kommer forplejning, som du kun skal betale, hvis du deltager på mødet.

Netværket er som udgangspunkt personligt, men har du ikke mulighed for at deltage på et enkelt møde, er du velkommen til at sende en kollega.