Netværk

Hvidvasknetværk: Medarbejdere i AML teams

  • Bestyrelse og finansiel regulering

Finanssektorens Uddannelsescenter faciliterer to hvidvasknetværk, hvor du som medlem møder andre praktikere, der sidder i samme funktion som dig.

Målgruppe
Hvidvasknetværk for medarbejdere i AML teams er for dig, der arbejder med den daglige overvågning, underretninger og lignende.

Formål
Formålet med netværket er at give dig en større faglig indsigt og mulighed for at udveksle best practise og drøfte faglige problemstillinger.

Mødedatoer
Medlemskabet gælder for et år af gangen og inkluderer to netværksmøder. I 2021 mødes netværket den 6. maj og 28. september - begge dage i Skanderborg.

Du kan stadig nå at tilmelde dig resten af 2021. Pris for medlemskab for resten af 2021 er 3.550,- kr. for medlemmer og 4.721,- kr. for ikke medlemmer. 

Rabat
I får rabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut. 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4...

Derudover får medlemmer af netværket 20% personlig rabat på vores Hvidvaskseminar.

 

Se også vores hvidvasknetværk for ansvarlige og specialister

Målgruppe
Fagspecialist
Fagansvarlig Mette Køcks
Koordinator Anne Bessmann-Petersen
Kontakt os, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt netværket
Kontakt Anne Bessmann-Petersen
Pris: 7.100 kr. 9.443 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inklusiv ophold og forplejning.
Medlemskabet gælder for et kalenderår af gangen og inkluderer to netværksmøder, som du automatisk bliver tilmeldt. Pris for medlemskab for resten af 2021 er 3.550 kr. for medlemmer og 4.721 kr. for ikke-medlemmer.
Læs mere

 

Hvordan foregår møderne?
Til netværksmøderne inviterer vi eksperter - herunder repræsentanter fra f.eks. myndigheder, datacentraler og interesseorganisationer til at bidrage til fagligheden og deltage i drøftelserne, hvor det giver mening.

Som udgangspunkt grupperer vi deltagerne efter pengeinstituttets størrelse. Kan det lade sig gøre, tager vi også hensyn til geografien, så vi kan gennemføre møderne så lokalt som muligt – eventuelt på skiftende lokationer.

Det praktiske
Et netværk består af minimum 16 personer.

Prisen for medlemskabet inkluderer to årlige netværksmøder.

Netværket er som udgangspunkt personligt, men har du ikke mulighed for at deltage på et enkelt møde, er du velkommen til at sende en kollega.