E-learning

Konvertering af realkreditlån

  • Bolig

Formål
I dette e-learning-kursus lærer du om de forskellige konverteringsformer, konverteringsstrategier og timing af konvertering. 

Du bliver skarp på, hvornår det er optimalt at konvertere - og hvilke lån, der vil matche kundens konverteringsstrategi. Du får fif, der gør din rådgivning over for kunden endnu bedre, og du kan vurdere udbyttet af konverteringen. 

Målgruppe
Du arbejder med rådgivning af boligejere eller i en supportfunktion.

Forudsætninger
Du kan med fordel have gennemgået e-learning-kurset "Boligfinansiering".  

 

Varighed 00:45 minutter
Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Anette Ravnested
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer
Kontakt Virtuel Læring for pris på flerbruger-licens for ikke-medlemmer.
Start
Del af licenspakken for medlemmer.
Læs mere

Indhold 
Konvertering er opdelt i 5 moduler, som du med fordel kan tage samlet. Du kan naturligvis også vælge efter behov.

Modulet Konvertering generelt:
Lær om betydningen af aktiv gældspleje, kundernes formål med at konvertere og mulighederne for at konvertere, når en ejendom er overbelånt.

Modulet Konverteringstyper:
Få overblik over de 3 konverteringstypers karakteristika og de fordele og ulemper, der er forbundet med de enkelte typer.

Modulet Konvertering og valg af lån:
De forskellige konverteringstyper sat i perspektiv til låntyperne og renteudviklingen.

Modulet Konverteringsberegning:
Relevante nøgletal som du bør belyse og sammenholde med kundens forventninger f.eks. til renteudviklingen.

Modulet Praktik og indfrielser:
Den praktiske håndtering af kundens konvertering og hvilke indfrielsesmetoder, der kan være relevante i en given konverteringssituation.

 

Virksomhedens udbytte

Medarbejderne får en grundlæggende viden om de forskellige konverteringsmuligheder og kan dermed være på forkant i deres dialog med kunden. Fundamentet kan være medvirkende til at øge salgsmulighederne og lægge en konverteringsstrategi med kunden. Det gælder også i de nødlidende sager, hvor kundeengagementet evt. kan reddes ved at finde alternative løsninger i finansieringen.

Deltagerens udbytte

Du får en gennemgang af de forskellige former for konvertering, så du bedre kan vurdere udbyttet af konverteringen og dermed kan give kunderne en endnu bedre rådgivning.