FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
E-learning

Boligfinansiering (e-learning)

 • Bolig

Resume
I dette e-learning-kursus lærer du om boligfinansiering og de forskellige indfrielsesmetoder. 

Målgruppe
Du arbejder med at rådgive boligejere, kreditvurdere eller sidder i en supportfunktion.

Indhold
Kurset Boligfinansiering er opdelt i tre moduler, som du med fordel kan tage samlet eller efter behov.  

Modulet Boligfinansiering generelt indeholder:

 • Realkreditsystemet
 • Relevant lovgivning ved boligfinansiering
 • Boligfinansiering som et realkreditlån, pengeinstitutlån eller privat pantebrev
 • Behovsafdækning af kunden og dit rådgiveransvar

Modulet Realkreditfinansiering indeholder:

 • Boligejerens dilemma
 • Låntypernes egenskaber
 • Udbetaling og kurssikring af realkreditlån

Modulet Indfrielse af realkreditlån indeholder:

 • Metoder til indfrielse af realkreditlån
 • Kursgevinstbeskatning
 • Kurstabsfradrag
Varighed 01:30 time
Målgrupper
Privatrådgiver
Kreditmedarbejder
Kundemedarbejder
Fagansvarlig Anette Ravnested
Koordinator Mette Ishøy
Pris: 0 kr. 1.200 kr. for ikke-medlemmer

Virksomhedens udbytte

Medarbejderne får et godt overblik og brush up på boligfinansiering, og bliver klædt på til at tage dialogen med kunderne om mulighederne for finansiering. E-learning-kurset understøtter medarbejdernes generelle kompetenceniveau.

Deltagerens udbytte

E-learning-kurset giver dig overblik over dine kunders muligheder ved finansiering af fast ejendom fra start til slut. Du får en bedre viden om de lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til din boligrådgivning. Du bliver også præsenteret for de forskellige typer af boligfinansiering og kundens muligheder for at indfri lånet.