Ledelsesudvikling

Praksisnære forløb og kompetenceudvikling skræddersyet finanssektoren, der både rykker den enkelte og virksomheden.

Ledelse er en faglighed, der skal udvikles på lige fod med andre kompetencer. Når vi arbejder med ledelsesudvikling, tager vi udgangspunkt i lederens virkelighed og virksomhedens strategi og værdier.

Vi arbejder med at udvikle lederens ledelsesstil, værktøjer og selvforståelse. Vi kommer tæt på den enkelte leder og arbejder med både adfærd og holdninger, og styrker den enkelte leders evne til at realisere virksomhedens mål.

Ledelsesudvikling er altid skræddersyet til den enkelte virksomhed, så den matcher de strategiske, organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og muligheder.

Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk

Udvikling af ledere i den finansielle sektor

Der er masser af muligheder for lederudvikling. Forløb skræddersyet til lige præcis jeres ledergruppe eller lederuddannelser og -kurser til alle fra den helt nye leder til den mere erfarne, der er klar til at tage næste skridt.

Alle lederforløb tager udgangspunkt i aktuelle tendenser samt ledelsesmæssige opgaver og problemstillinger i finanssektoren.

Action learning – læring fra dag 1

Når vi arbejder med udvikling af ledere på Finanssektorens Uddannelsescenter, er der én ting, der driver værket mere end noget andet: Det praksisnære.

Derfor er action learning et centralt begreb. Det betyder, kort fortalt, at lederne arbejder med at udvikle deres egen praksis – og dermed bidrager med at flytte virksomheden fra dag 1.

Skræddersyede forløb

Når vi skræddersyer et forløb til en virksomhed, er det altid tilpasset og udviklet i samarbejde med virksomheden. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens retning og strategi for at udvikle lederne på en måde, hvor de lykkes med at flytte virksomheden, afdelingerne og den enkelte medarbejder i den ønskede retning. På den måde udvikler vi også organisationen – og eksekverer på strategien.

Ledelsesværdier

Ledelsesværdier er et sæt "spilleregler" og ledelsesmæssige opmærksomheder, der fungerer som et fælles fundament for god ledelse.

Når I arbejder med jeres ledelsesværdier, får lederne et tydeligt billede af, hvad god ledelse er i netop jeres virksomhed. De gør det tydeligt, hvilke forventninger der er til dem som ledere.

Jeres ledere får lejlighed til at forholde sig til dem selv som ledere i relation til ledelsesværdierne, og de får udviklet og trænet de kompetencer, der er brug for.

Sådan støtter vi op om jeres arbejde med ledelsesværdierne

Vi hjælper jer med at sikre, at jeres ledere er ledere på den bedste måde. For organisationen, for medarbejderne og for lederne selv.

I samarbejde med direktionen, HR og typisk også den brede gruppe af ledere hjælper vi jer med at udvikle og implementere jeres ledelsesværdier med udgangspunkt i jeres egen strategi.

Den enkelte leder kan efterfølgende arbejde med at formulere sit eget ledelsesgrundlag, der kobler ledelsesværdierne til egne værdier, og udtrykker den adfærd, lederen gerne vil være kendt for.

Talentprogram skaber leder-selvforsyning

Sparekassen Vendsyssels direktør fortæller.

Læs mere Talentprogram skaber leder-selvforsyning

Lederudvikling skal topprioriteres i finanssektoren

Er du ordentligt klædt på?

Læs mere Lederudvikling skal topprioriteres i finanssektoren

3 vigtige ting at lykkes med som leder

Hvad er god ledelse, og hvordan lykkes du som leder?

Læs mere 3 ting det er vigtigt at lykkes med som leder